Povinná výbava vozidel v ČR

Zkontrolujte si povinnou výbavu svého vozidla v České republice, která je upravována od 1. srpna 2002 vyhláškou 341/2002 Sb.

Povinná výbava motorových vozidel a přípojných vozidel - §32

Vozidlo kategorie M a N musí splňovat tuto výbavu:

 • náhradní elektrické pojistky, jedna od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány
 • jedna náhradní žárovka (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci, a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení
 • příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku
 • klíč na matice (šrouby) kol vozidla
 • náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

Povinná výbava motocyklů

Pro motocykly a motorové tříkolky platí minimální výbava v rozsahu:

 • jedna náhradní pojistka
 • jedna náhradní žárovka od každého druhu užívaného pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně
 • autolékárnička

Lékárnička

Povinnost vozit lékárničku s první pomocí mají všechna motorová vozidla s výjimkou:

 • mopedu
 • motokola
 • jednonápravového traktoru s přívěsem
 • motorového vozíku

Autolékárnička v pouzdře s charakteristickým označením:

 • musí být uložena ve vozidle na suchém, čistém a snadno přístupném místě mimo dopad přímého slunečního záření
 • musí být udržována v řádném stavu
 • musí podléhat pravidelnému obměňování, respektive jejich zdravotnických součástí, a to podle data expirace
 • je v požárních vozidlech specificky vybavena
 • je u vozidel hromadné přepravy cestujících umístěna na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující

Vyberte si adekvátní druh lékárničky podle jejího obsahu, výbavy a druhu vašeho vozidla

Trojúhelník

Podle předpisu EHK č. 27 musí být veškerá motorová vozidla vybavena pro případ nouzového stání na pozemní komunikaci přenosným výstražným trojúhelníkem s výjimkou:

 • vozidel kategorie L
 • jednonápravových traktorů s přívěsem
 • motorových vozíků
 • vozidel o celkové šířce menší než 1 metr

Doporučená výbava vozidel

Pro případ nečekaných událostí na silnici rozšiřte základní výbavu svého vozidla o nepovinné položky:

 • vlečné lano předepsané délky s oky pro uchycení a s červeným praporkem
 • měřič tlaku vzduchu v pneumatikách
 • kanystr s rezervou paliva (alespoň 5 litrů)
 • zásoba destilované vody (alespoň 2 litry)
 • hasicí přístroj
 • 1-2 kolové šrouby nebo matice
 • bateriová svítilna
 • pracovní rukavice
 • hadr nebo papírové utěrky
Informace jsou orientační. Detailnější informace - Ministerstvo dopravy nebo Centrum služeb pro silniční dopravu.