Obrázek pozadí

Dokumenty ke stažení

Pojištění vozidel

 • Pojistné podmínky NAŠE AUTO / 226 kB
 • Brožura asistenčních služeb / 1 250 kB
 • Záznam o dopravní nehodě / 83 kB
 • Oceňovací tabulka A / 88 kB
 • Oceňovací tabulka B / 577 kB

Cestovní pojištění

 • Všeobecné pojistné podmínky Cestovní pojištění na rok 2015 / 760 kB
 • Potvrzení o cestovním pojištění / 62 kB
 • Oceňovací tabulky A, B / 147 kB

Pojištění majetku

 • Všeobecné pojistné podmínky - pojištění sjednané na internetu / 488 kB
 • Všeobecné pojistné podmínky - pojištění sjednané na pobočkách nebo call centru / 173 kB
 • Pojištění bytových domů / 387 kB
 • Oznámení škodní události / 256 kB

Pojištění odpovědnosti

 • Všeobecné pojistné podmínky Odpovědnost / 118 kB
 • Pravidla akce Alkoholtester zdarma / 201 kB

Firemní pojištění

 • Všeobecné pojistné podmínky - Obecná část / 330 kB
 • Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS" / 309 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění odcizení / 313 kB
 • Pojistné podmínky - Živelní pojištění / 320 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění přepravovaného nákladu / 314 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění strojů / 312 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění elektronických zařízení / 321 kB
 • Pojistné podmínky - Stavebně – montážní pojištění na všechna rizika / 346 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění živelního přerušení provozu / 314 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění strojního přerušení provozu / 310 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob / 303 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasílatele / 315 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotní péče / 310 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění odpovědnosti za újmu auditorů, daňových poradců a účetních / 310 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění odpovědnosti za újmu autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika ve výstavbě a dalších neautorizovaných osob / 310 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění odpovědnosti za újmu pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů / 310 kB
 • Pojistné podmínky -Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob / 310 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění odpovědnosti za újmu dražebníka / 310 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění odpovědnosti - Pojištění za újmu veterinárního lékaře / 310 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění bytových domů / 310 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění letectví / 354 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění zásilek / 302 kB
 • Pravidla zabezpečení proti odcizení / 345 kB
 • Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu / 309 kB
 • Pojistné podmínky - Pojištění TRUMF / 207 kB
 • Infolist - Pojištění TRUMF / 531 kB

Rento

 • Pojistné podmínky Úrazové pojištění řidičů / 142 kB
 • Sazebník / 1080 kB
 • Infolist / 2347 kB

Best Doctors

 • Pojistné podmínky Best Doctors / 532 kB

Pojištění právní ochrany

 • Pojistné podmínky / 87 kB
 • Infolist / 1,6 MB

Životní pojištění Forte

 • Pojistné podmínky FORTE / PDF 607 kB
 • Infolist FORTE / PDF 218 kB
 • Sazebník poplatků FORTE / PDF 34 kB

Životní pojištění Bez Obav

 • Pojistné podmínky BEZ OBAV / PDF 598 kB
 • Infolist BEZ OBAV / PDF 256 kB
 • Sazebník poplatků BEZ OBAV / PDF 29 kB

Životní pojištění Fortík

 • Pojistné podmínky FORTÍK / PDF 410 kB
 • Infolist FORTÍK / PDF 1,4 MB
 • Sazebník poplatků FORTÍK / PDF 32 kB

Životní pojištění ZFP Život+

 • Pojistné podmínky ZFP Život+ / PDF 604 kB
 • Infolist ZFP Život+ / PDF 237 kB

Životní pojištění Vario

 • Pojistné podmínky VARIO / PDF 604 kB
 • Infolist VARIO / PDF 238 kB

Životní pojištění LIFE

 • Pojistné podmínky Life / PDF 621 kB
 • Infolist Life / PDF 742 kB

Životní pojištění od Lišky

 • Pojistné podmínky Životního pojištění od Lišky / PDF 486 kB
 • Infolist Životního pojištění od Lišky / PDF 204 kB

Životní pojištění e-Bez Obav

 • Pojistné podmínky e-Bez Obav / PDF 331 kB
 • Infolist e-Bez Obav / PDF 166 kB

Skupinové úrazové pojištění

 • Pojistné podmínky Hromadné úrazové pojištění / PDF 586 kB
 • Infolist Skupinové úrazové pojištění / PDF 5,3 MB

Již nenabízené životní pojištění

 • Pojistné podmínky SPEKTRUM / PDF 639 kB
 • Pojistné podmínky KORUNKA / PDF 510 kB
 • Pojistné podmínky VARIACE / PDF 256 kB

Životní pojištění - ostatní dokumenty

 • Formulář Oznámení o změně / PDF 174 kB
 • Potvrzení příjmu / PDF 89 kB
 • Oceňovací tabulka A / PDF 88 kB
 • Oceňovací tabulka B / PDF 90 kB
 • Oceňovací tabulka C / PDF 312 kB
 • Přehledy a sazebníky administrativních poplatků a limitů / PDF 231 kB
 • Veřejný příslib - Invalidita plus / PDF 1257 kB
 • Veřejný příslib - terorismus / PDF 857 kB
 • Přehled rizikového pojistného FORTÍK / PDF 34 kB
 • Přehled rizikového pojistného BEZ OBAV / PDF 54 kB
 • Přehled rizikového pojistného FORTE, VARIO, ZFP ŽIVOT+, LIFE, ŽP LIŠKA / PDF 54 kB

Předsmluvní dokumentace

 • Zkrácený záznam z jednání (občané) / 236 kB
 • Zkrácený záznam z jednání (průmyslová rizika) / 233 kB
 • Doporučení ČAP / 243 kB
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené dist. způsobem / 138 kB