Výpis z katastru nemovitostí: Vše, co potřebujete vědět o listu vlastnictví

Potřebujete získat informace o nějaké nemovitosti, chystáte se stavět, koupit nebo prodávat byt či dům? Pak budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí, tzv. list vlastnictví. Ten získáte hned na několika místech za menší poplatek. Kdy budete potřebovat list vlastnictví z katastru nemovitostí a kolik za něj zaplatíte?

 

Co je list vlastnictví?

 

List vlastnictví neboli výpis z katastru nemovitostí je veřejná listina, která prokazuje stav dané nemovitosti, a to v okamžiku, kdy je list vlastnictví vyhotoven. Jednoduše řečeno, když se podíváte na výpis z katastru, uvidíte v něm informace o dané nemovitosti, jako jsou:

 

 • vlastnictví (tedy kdo je vlastníkem nemovitosti),
 • popis nemovitosti (identifikační údaje),
 • věcné břemeno nebo zástavní právo k nemovitosti,
 • poznámky (většinou se týkají nejasností ohledně vlastnictví, nebo případných sporů, ve kterých nemovitost figuruje),
 • podklady k zápisu nemovitosti do katastru či změně zástavního práva k nemovitosti.

 

Katastr nemovitostí je veřejnou evidencí, tudíž do ní můžete nahlížet bez prokázání totožnosti. To se hodí zejména při koupi nemovitosti, kdy chcete vědět, zda s nemovitostí nejsou nějaké problémy, nebo jestli nemá věcné břemeno, či je jinak zatížena.

 

Výpis z katastru je i online a pro dohledání konkrétní nemovitosti budete potřebovat znát katastrální území a číslo popisné či číslo parcely. Případně najdete list vlastnictví i podle jména, stačí vám znát jméno a datum narození vlastníka, případně identifikační číslo právnické osoby.

 

Pro nahlédnutí do katastru využijte aplikaci přímo od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Nahlížení do katastru nemovitostí.

 

TIP: Chystáte se stavět nebo už nemovitost vlastníte? Nezapomeňte na pojištění nemovitosti.

 

Kdy potřebujete list vlastnictví?

 

Výpis z katastru nemovitostí budete potřebovat hned při několika příležitostech:

 

 • při žádosti o stavební povolení,
 • při ohlášení stavby,
 • při koupi a prodeji nemovitosti,
 • při prokazování majetku.

 

 

 

Jak získat list vlastnictví?

 

Výpis z katastru nemovitostí získáte:

 

 • na katastrálních úřadech,
 • na pobočkách Czech Pointu,
 • u notáře,
 • online.

 

Jestli se vám nechce běhat po úřadech, můžete si o výpis z katastru zažádat i poštou na adresu katastrálního úřadu – na vyřízení vaší žádosti má pak úřad 30 dnů a dokument vám zašlou po zaplacení správního poplatku. Czech Pointy bývají součástí pošty i některých úřadů. List vlastnictví zde dostanete na počkání. Na Czech Pointech pak lze podat online žádost – doba vyřízení i způsob zaslání listu vlastnictví jsou stejné.

 

Výpis z registru nemovitostí můžete získat i online prostřednictvím žádosti o dálkový přístup do katastru. V tomto případě je nutná registrace a zaplacení poplatku.

 

O výpis z katastru můžete požádat i anonymně na jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu, která je vlastníkem nemovitosti.

 

 

Jak na výpis z katastru nemovitostí online?

V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí najdete nemovitost, ať už dle parcelního čísla, čísla popisného nebo polohy pozemku. Pak stačí vybrat, jaký typ výstupu budete chtít.

 

Tento způsob je určen spíše pro nahlížení, a tudíž zde najdete pouze omezené informace. Pro získání online výpisu musíte požádat o dálkový přístup. Nahlížení do katastru je ale skvělý způsob, jak si před koupí nemovitosti ověřit, zda se k nemovitosti například neváže zástavní právo. Ovšem to, o jaké konkrétní zástavní právo jde, zjistíte až z úplného výpisu.

 

 

Rozdíl mezi částečným a úplným výpisem z katastru

 

Při žádosti o výpis z katastru nemovitostí máte na výběr, zda chcete částečný, nebo úplný výpis, nebo pouze informace o pozemku.

 

Částečný výpis z katastru nemovitostí

Částečný výpis zahrnuje jen omezené informace. Hodí se vám v případech, kdy dokládáte vlastníka stavební parcely, ohlašujete stavbu nebo prodáváte nemovitost – tedy v případech, kdy prokazujete, že jste majitelem nemovitosti vy sami.

 

Úplný výpis z katastru nemovitostí

Úplný výpis z katastru pak zahrnuje veškeré potřebné informace o nemovitosti, či několika nemovitostech vlastníka.

 

 

List vlastnictví – cena

 

Ceny výpisu z katastru nemovitostí se odvíjí od počtu stran.

 

Na Czech Pointech zaplatíte za první stranu 100 Kč, za každou další pak zhruba 40–50 Kč.

Na katastrálních úřadech je cena kolem 100 Kč za 20 měrných jednotek (nemovitostí) v rámci jednoho katastrálního území. Za každých dalších 20 započatých měrných jednotek je to pak opět 100 Kč.

 

Levněji vás vyjde elektronická verze listu vlastnictví, která je rovnocenná té papírové. Za dálkový přístup do katastru pak zaplatíte 50 Kč jako ověřovací poplatek. Cena elektronického listu vlastnictví je 50 Kč za měrnou jednotku, pokud chcete výstup ve formátu PDF, a 100 Kč v případě formátu XML.