Cestovní pojištění v čase Covid-19

Cestovní pojištění v době covidu

Časté otázky a odpovědi

Covid pas nebo přesněji certifikát pro cesty do zahraničí najdete na Očkovacím portálu občana ocko.uzis.cz

S certifikátem získáte potvrzení o očkování, absolvování PCR testů nebo o prodělaném Covidu.

Přihlásit se na očkovací portál můžete různými způsoby. Nejjednodušším a nejbezpečnějším způsobem je využít pro přihlášení bankovní identitu.

Pokud bankovní identitu ještě nemáte, zařiďte si ČSOB ID hned. 

Covid pas je ve své podstatě certifikát o provedeném očkování, o výsledku negativního testu nebo o prodělaném onemocnění covid-19. 

a, Cerfitikát o provedeném očkování 

Dostupné jsou certifikáty jak po první, tak po druhé dávce. V případě, že jste absolvovali druhou dávku, automaticky je již vidět pouze certifikát po druhé dávce.

b, Certifikát o výsledku negativního PCR nebo antigenního testu

Pokud absolvujete testování na oficiálním odběrovém místě, najdete zde výsledek testu v podobě certifikátu.

c, Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19

Tento certifikát  zde najdete pouze v rozmezí od 10. do 180. dne od prvního pozitivního PCR testu.

Na certifikátu najdete své jméno, příjmení, datum narození. Doporučujeme si certifikát stáhnout do mobilu nebo vytisknout a pečlivě uložit pro případ kontroly v zahraničí. 

Všechny uvedené certifikáty splňují náležitosti, které na ně klade EU, proto jsou pro cesty do zahraničí vhodné. 

Ano, bude. 

Cestovní pojištění se nebude vztahovat pouze na cestování do zemí, kam Ministerstvo zahraničních věcí (MZV ČR) vydalo výslovné varování nebo zakazuje cestovat v souvislosti s Covid-19 do dané destinace. Doporučujeme si toto vždy ověřit na webových stránkách MZV ČR

Tuto informaci získáte na webových stránkách MZV ČR, konkrétně na stránce Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí

 

Potvrzení o pojištění včetně doložky covid-19 vystavuje na požádání ČSOB Pojišťovna. O potvrzení je třeba zažádat v dostatečném časovém předstihu na e-mailové adrese info@csobpoj.cz. Do e-mailu je potřeba uvést identifikaci klienta a bližší podrobnosti o plánované cestě, tj. zejména termín a konkrétní zemi. Potvrzení je možné vystavit v českém nebo anglickém jazyce. 

Pozn.: Pokud není třeba vystavit potvrzení kvůli jiným důvodům, než je samotný odjezd na dovolenou (např. získání víza), je ideální si požádat cca 1-2 týdny před odjezdem. Vhledem k tomu, že situace se neustále mění, není možné vystavovat potvrzení na zájezdy s větším časovým předstihem. 

Ne.

V tomto případě není test na covid-19 možné považovat za akutní onemocnění, a není tak z cestovního pojištění kryt. Pokud se jedná o karanténu, která je daným státem nařízena jako povinná při příjezdu (nutnost jejího absolvování je uvedena na stránkách MZV ČR), náklady by taktéž hrazeny nebyly. V tomto případě by byla v souladu s pojistnými podmínkami uplatněna výluka zásahu veřejné moci. 

Ano. 

V případě neuskutečnění cesty je možné cestovní pojištění před jeho počátkem stornovat. K ukončení stačí sepsat žádost a zaslat ji do pojišťovny.

V případě uzavřeného pojištění stornopoplatků je možné uplatnit plnění z tohoto pojištění, pokud bude doložena lékařská zpráva o onemocnění nebo potvrzení hygienické stanice o nutnosti absolvovat nařízenou karanténu. 

Ano.  

Za předpokladu vycestování do "bezpečné země".

Onemocnění covid-19 považujeme za akutní onemocnění, na které se vztahuje pojištění léčebných výloh. Proplatíme tedy pobyt v nemocnici, ošetření lékařem i předepsané léky. 

Ano. 

na obě situace se vztahuje automatické prodloužení pojistné doby až o 30 dní. V takovém případě se pojistná ochrana zdarma prodlouží na nezbytně nutnou dobu. 

 

Ano. 

Onemocnění covid-19 i nakázanou karanténu považujeme za akutní onemocnění. Pokud by v takovém případě bylo nutné hradit delší ubytování např. ve vyčleněném hotelovém pokoji, byly by náklady proplaceny z pojištění léčebných výloh. V těchto případech je třeba kontaktovat asistenční službu a další postup řešit v souladu s jejími pokyny.

Ano. 

Z pojištění léčebných výloh bychom uhradili i náklady na nové letenky pro cestu zpět. V těchto případech je třeba kontaktovat asistenční službu a další postup řešit v souladu s jejími pokyny.

Pro takový případ doporučujeme pojistit Pojištění cesty. Z toho připojištění bychom uhradili i cestovní služby, které nemohly být využity. 

Je třeba doložit zejména lékařskou zprávu o onemocnění nebo potvrzení hygienické stanice (příp. jiné instituce) o nutnosti absolvovat povinnou karanténu. Dále doklady k ubytování, případně stravování, náhradní letenky. Hradíme nezbytné a účelně vynaložené náklady, které nebyly reparovány jinak, což je při likvidaci důsledně posuzováno. 

Volejte non-stop asistenci

 466 100 777

 

V případě problémů v zahraničí nebo pro nahlášení škody volejte asistenci. Kontaktujte asistenci i v případě komplikací spojených s nařízenou karanténou.

Sjednejte si nyní se slevou 20 %

Nezapomeňte si připravit rodná čísla všech spolucestujících a vše půjde jako po másle.