Cestovní pojištění v čase Covid-19

Cestovní pojištění v době covidu

Časté otázky a odpovědi

Ano, bude. 

Cestovní pojištění se nebude vztahovat pouze na cestování do zemí, kam Ministerstvo zahraničních věcí (MZV ČR) vydalo výslovné varování nebo nedoporučuje cestovat v souvislosti s Covid-19 do dané destinace. Doporučujeme si toto vždy ověřit na webových stránkách MZV ČR

 

Tuto informaci získáte na webových stránkách MZV ČR, konkrétně na stránce Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí

Tyto země bývají obvykle označeny černou barvou.

Potvrzení o pojištění včetně doložky Covid-19 vystavuje na požádání ČSOB Pojišťovna. O potvrzení je třeba zažádat v dostatečném časovém předstihu na e-mailové adrese spravapojisteni@csobpoj.cz. Do e-mailu je potřeba uvést identifikaci klienta a bližší podrobnosti o plánované cestě, tj. zejména termín a konkrétní zemi. Potvrzení je možné vystavit v českém nebo anglickémjazyce. 

Pozn.: Pokud není třeba vystavit potvrzení kvůli jiným důvodům, než je samotný odjezd na dovolenou (např. získání víza), je ideální si požádat cca 1-2 týdny před odjezdem. Vhledem k tomu, že situace se neustále mění, není možné vystavovat potvrzení na zájezdy s větším časovým předstihem. 

Ne.

V tomto případě není test na Cvodi-19 možné považovat za akutní onemocnění, a není tak z cestovního pojištění kryt. Pokud se jedná o karanténu, která je daným státem nařízena jako povinná při příjezdu (nutnost jejího absolvování je uvedena na stránkách MZV ČR), náklady by taktéž hrazeny nebyly. V tomto případě by byla v souladu s pojistnými podmínkami uplatněna výluka zásahu veřejné moci. 

Ano. 

V případě neuskutečnění cesty je možné cestovní pojištění před jeho počátkem stornovat. K ukončení stačí sepsat žádost a zaslat ji do pojišťovny.

V případě uzavřeného pojištění stornopoplatků je možné uplatnit plnění z tohoto pojištění, pokud bude doložena lékařská zpráva o onemocnění nebo potvrzení hygienické stanice o nutnosti absolvovat nařízenou karanténu. 

Ano.  

Za předpokladu vycestování do "bezpečné země".

Onemocnění Covid-19 považujeme za akutní onemocnění, na které se vztahuje pojištění léčebných výloh. Proplatíme tedy pobyt v nemocnici, ošetření lékařem i předepsané léky. 

Ano. 

na obě situace se vztahuje automatické prodloužení pojistné doby až o 30 dní. V takovém případě se pojistná ochrana zdarma prodlouží na nezbytně nutnou dobu. 

 

Ano. 

Onemocnění Covid-19 i nakázanou karanténu považujeme za akutní onemocnění. Pokud by v takovém případě bylo nutné hradit delší ubytování např. ve vyčleněném hotelovém pokoji, byly by náklady proplaceny z pojištění léčebných výloh

Ano. 

Z pojištění léčebných výloh bychom uhradili i náklady na nové letenky pro cestu zpět.

Pro takový případ doporučujeme pojistit Pojištění cesty. Z toho připojištění bychom uhradili i cestovní služby, které nemohly být využity. 

Je třeba doložit zejména lékařskou zprávu o onemocnění nebo potvrzení hygienické stanice (příp. jiné instituce) o nutnosti absolvovat povinnou karanténu. Dále doklady k ubytování, případně stravování, náhradní letenky. Hradíme nezbytné a účelně vynaložené náklady, které nebyly reparovány jinak, což je při likvidaci důsledně posuzováno. 

Volejte non-stop asistenci

 466 100 777

 

V případě problémů v zahraničí nebo pro nahlášení škody volejte asistenci. Kontaktujte asistenci i v případě komplikací spojených s nařízenou karanténou.

Sjednejte si nyní se slevou 20 %

Nezapomeňte si připravit rodná čísla všech spolucestujících a vše půjde jako po másle.