Dynamický pro mimořádné pojistné

Program investování Dynamický pro mimořádné pojistné

Základní informace o programu investování

  • Měna:

  • Počáteční cena jednotky: 1

  • Způsob úročení: Zaokrouhlování ceny jednotky na 4 desetinná místa.

  • Cena jednotky k 01. 04. 2022:  1.0983

Tento program investování je určen pro mimořádné pojistné zaplacené v rámci životního pojištění ŽP Liška.

Struktura podkladových aktiv

 

K 1. 3. 2011 vkladový účet u Českomoravské stavební spořitelny, a. s. - 100%.

 

Očekávaný výnos programu investování

 

Očekávané zhodnocení tohoto programu investování je 0,0 % p. a. Cena podílové jednotky zahrnuje poplatek za obhospodařování ve výši 0,6 % p. a.

 

Riziko spojené s programem investování

 

Investiční nástroje peněžního trhu vykazují minimální volatilitu výnosů, a proto má z tohoto pohledu tato investice nízkou rizikovost. Vzhledem k aktuální struktuře podkladových aktiv (100% vkladový účet u Českomoravské stavební spořitelny, a. s.) se v případě tohoto programu investování vyskytuje riziko koncentrace.