ŽP Liška

Garantovaný program investování ŽP Liška

Základní informace o programu investování

 

Portfolio programu investování je složeno z jednotlivých investičních instrumentů pořízených společností ČSOB Pojišťovna. Jedná se zejména o státní dluhopisy, korporátní dluhopisy investičního stupně a depozitní produkty.

pro běžné pojistné

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
do 30. 11. 2021
1,30 %
od 1. 12. 2021
0,80 %

pro mimořádné pojistné

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
do 30. 11. 2021
0,80%
od 1. 12. 2021
0,50 %

Zhodnocení věrnostního bonusu po převodu do hodnoty pojištění mimořádného pojistného

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
do 30. 11. 2021
0,80 %
od 1. 12. 2021
0,50%

Pojistitel nabízí zvlášť garantovaný program investování pro běžné pojistné a pro mimořádné pojistné.

Výnos je garantován vždy alespoň ve výši minimálního vyhlášeného zhodnocení. Pojistitel je oprávněn výši vyhlášeného minimálního zhodnocení jednostranně měnit během trvání pojištění. Aktuální výše minimálního vyhlášeného zhodnocení je uvedena na stránkách www.csobpoj.cz.

Nad rámec vyhlášeného zhodnocení může být v závislosti na daném produktu přiznán finanční bonus.