Obrázek pozadí

Postup likvidace škody z pojištění vozidel

Oznámili jste škodnou událost a nyní nevíte, co bude následovat? Níže se dozvíte, co bude následovat, abyste byli s likvidací spokojeni.

Jak řešíme nahlášenou událost

  1. Zaregistrujeme nahlášenou škodnou událost a požádáme vás o dodání všech potřebných dokumentů (zpravidla e-mailem).
  2. Dokumenty, které si od vás vyžádáme, nám zašlete nejlépe prostřednictvím formuláře zde.
  3. Součástí dokladů by měly být i fotografie poškozeného vozidla.
  4. V případě potřeby se vám ozve náš technik likvidace a telefonicky s vámi dohodne prohlídku poškozeného vozidla.
  5. Prostudujeme dodané doklady a prostřednictvím e-mailu vám dáme vědět, zda jsou podklady pro likvidaci kompletní.
  6. Likvidátor posoudí poškození vozidla a v souladu s platnými právními předpisy a pojistnými podmínkami vyčíslí výši vašeho pojistného plnění.
  7. Likvidátor má právo si vždy v průběhu likvidace vyžádat další doklady potřebné k likvidaci.
  8. Pokud předkládáte k likvidaci také fakturu za opravu vozidla, musí být vždy položkově rozepsaná.
  9. Převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou vám zašleme pojistné plnění a předáme informaci o vyřízení likvidace.