Obrázek pozadí

Postup likvidace škody z pojištění vozidel

Oznámili jste škodnou událost a nyní nevíte, co bude následovat? Níže se dozvíte, co bude následovat, abyste byli s likvidací spokojeni.

Jak řešíme nahlášenou událost

  1. Zaregistrujeme nahlášenou škodnou událost a požádáme vás o dodání všech potřebných dokumentů (zpravidla e-mailem).
  2. Pokud předkládáte k likvidaci také fakturu za opravu vozidla, musí být vždy položkově rozepsaná.
  3. V případě potřeby se vám ozve náš technik likvidace a telefonicky s vámi dohodne prohlídku poškozeného vozidla.
  4. Prostudujeme vámi dodané doklady a budeme vás informovat (e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně), zda jsou podklady kompletní.
  5. Likvidátor má právo si vždy v průběhu likvidace vyžádat další doklady potřebné k likvidaci.
  6. Likvidátor posoudí poškození vozidla a v souladu s platnými právními předpisy a pojistnými podmínkami vyčíslí výši vašeho pojistného plnění. Pojistné plnění odešeleme na bankovní účet nebo poštovní poukázkou dle vašeho přání.