Testy odborné způsobilosti – ČSOB Pojišťovna

Testy odborné způsobilosti

ČSOB Pojišťovna, a.s. na základě povolení od ČNB, nabízí pro své obchodní partnery možnost složení odborné zkoušky pro základní stupeň odborné způsobilosti. Zkouška je složena úspěšným vyplněním testu.

ČSOB Pojišťovna, a.s. na základě povolení od ČNB, nabízí pro své obchodní partnery možnost složení odborné zkoušky pro základní stupeň odborné způsobilosti. Zkouška je složena úspěšným vyplněním testu.

Test se skládá z 50 otázek, z nichž každá otázka má tři možné odpovědi a), b),c). Pro úspěšné složení zkoušky je třeba správně zodpovědět nejméně 40 otázek. Na vypracování testu je 60 minut.

Po vyplnění všech 50 testových otázek a kliknutím na tlačítko DÁLE je test vyhodnocen a jsou identifikovány případné chybné odpovědi, které je možné si prohlédnout, a zjistit tak správnou odpověď.

Test je možné opakovat dle potřeb i několikrát za sebou.

Přejeme vám hodně úspěchů při skládání cvičných testů základního stupně odborné způsobilosti.

Spustit test