Oznámení nezaplacených pohledávek

Pojištění nezaplacení pohledávek

Jak postupovat při oznámení pojistné události

  1. Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události – Pojištění nezaplacených pohledávek. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
  2. Doložte nám soudem vydaný platební rozkaz pro každou z pohledávek.
  3. Přiložte specifikaci každé pohledávky (zejména objednávku nebo smlouvu o dílo, fakturu, předžalobní výzvu).
  4. Dále připojte výpis z účetní evidence, ze kterého je zřejmé, že jsou pohledávky evidované ve vašem účetnictví.
  5. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
  6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Co je ještě důležité vědět...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů.