Oznámení pojistné události život - úraz

Oznámení pojistné události - Úraz

Pro oznámení si připravte:

 

  • číslo pojistné smlouvy
  • průkaz totožnosti
  • číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění
  • veškerou zdravotnickou dokumentaci z průběhu léčení vašeho úrazu, a to včetně lékařské zprávy z prvního a posledního ošetření

        Podklady nahrajte na konci webového oznámení.

Údaje o pojistné smlouvě

Zadejte číslo pojistné smlouvy, ze které chcete uplatnit nárok na pojistné plnění. Pomocí tlačítka "+" můžete uvést i více smluv.

Základní údaje o pojištěném

Vyplňte prosím údaje osoby, které se stal úraz.

Kontaktní údaje

Další údaje o pojištěném

         Kdo je politicky exponovaná osoba?

Průkaz totožnosti

Občanský průkaz

Oznamovatel

Osoba, která oznamuje pojistnou událost. Pokud událost oznamuje jiná osoba než pojištěný (např. zákonný zástupce v případě, že se úraz stal nezletilému dítěti), prosíme odznačte následující pole a vyplňte údaje.

Doložte plnou moc.

Základní údaje o oznamovateli

Vyplňte prosím údaje osoby, která oznamuje úraz za pojištěného.

Kontaktní údaje

Další údaje o oznamovateli

Průkaz totožnosti oznamovatele

Občanský průkaz

Údaje o úrazu

Údaje o léčení

Doplňující údaje o úrazu

Doložte propouštěcí zprávu.

Doložte operační protokol.

Doložte zprávu o rehabilitaci.

Doložte tzv. neschopenku.

Doložte rozhodnutí v dané věci.

Kam máme zaslat pojistné plnění?

Doklady

Celková velikost všech nahraných souborů nesmí přesáhnout 10 MB.

Dále případnou propouštěcí zprávu, operační protokol atd. K nahrání dalšího dokumentu použijte tlačítko "+".
Např. neschopenku, plnou moc, rozhodnutí Policie ČR atd. K nahrání dalšího dokumentu použijte tlačítko "+".

Před odesláním oznámení se, prosím, seznamte s níže uvedenými Souhlasy a Prohlášením.

V souvislosti s oznámením úrazu