Obrázek pozadí

„Špatně nám postavili dům"

Příběh klientů Jany a Honzy, kteří měli sjednané pojištění právní ochrany.

Manželé Jana a Honza si nechali postavit rodinný domek. Za půl roku od nastěhování se začali v novostavbě projevovat vady (praskaly zdi, odlepovala se podlaha a vlhla zeď). Cenu oprav odhadnula odborná firma na 300 000 Kč. Manželé vše reklamovali u stavební firmy, která domek stavěla. Firma ovšem jejich požadavek zamítla s odůvodněním, že se jedná o vady způsobené nesprávným užíváním.

Jana s Honzou se báli soudního sporu a s ním spojených nákladů, ale měli uzavřeno Pojištění právní ochrany od ČSOB Pojišťovny, a tak se na nás obrátili. Převzali jsme tento případ a zadali jsme znalecký posudek, který prokázal pochybení na straně stavitele. Vzhledem k tomu, že stavební firma i přesto vady neodstranila, předali jsme případ právníkovi a ten firmu zažaloval. Soud rozhodl na základě předložených důkazů ve prospěch Jany a Honzy a firma musela vady odstranit na vlastní náklady.

Náklady soudního řízení:
(výše sporu 300 000 Kč)

  • Soudní poplatek 15 000 Kč
  • Odměna advokáta 57 475 Kč
  • Režijní náklady advokáta 1 815 Kč
  • Znalecký posudek 15 000 Kč

Náklady celkem 89 290 Kč.
Všechny náklady uhradila ČSOB Pojišťovna.

O Pojištění právní ochrany

V životě mohou nastat situace, kdy budete potřebovat hájit své právní zájmy. Přeneste své právní záležitosti a náklady za ně na nás.

Zjistit víc