Obrázek pozadí

„Pojišťovna mi nechtěla zaplatit škodu"

Příběh klientky Petry, která měla sjednané pojištění právní ochrany.

Petra jela svým autem na chatu, když dávala přednost chodcům na přechodu, narazilo do ní zezadu jiné auto. Viník nehody svou vinu uznal, a škoda se tak likvidovala z jeho povinného ručení. Pojišťovna viníka nehody však odmítla Petře uhradit plnou výši škody. Rozdíl byl ve výši 30 000 Kč.

Jelikož měla Petra sjednáno Pojištění právní ochrany od ČSOB Pojišťovny, obrátila se s problémem na naše specialisty. Na základě dodaných podkladů jsme posoudili situaci a nechali jsme vyhotovit znalecký posudek. Na základě posudku jsme dokázali uplatnit u pojišťovny viníka nárok Petry na plné odškodnění.

Náklady soudního řízení:
(výše sporu 30 000 Kč)

  • Soudní poplatek 1 500 Kč
  • Odměna advokáta 8 349 Kč
  • Režijní náklady advokáta 1 089 Kč
  • Znalecký posudek 10 000 Kč

Náklady celkem 20 938 Kč.
Všechny náklady uhradila ČSOB Pojišťovna.

O Pojištění právní ochrany

V životě mohou nastat situace, kdy budete potřebovat hájit své právní zájmy. Přeneste své právní záležitosti a náklady za ně na nás.

Zjistit víc