Obrázek pozadí

Postup likvidace škody z cestovního pojištění

Oznámili jste škodnou událost a nyní nevíte, co bude následovat? Níže se dozvíte, co bude následovat, abyste byli s likvidací spokojeni.

Jak řešíme nahlášenou událost

  1. Zaregistrujeme nahlášenou škodnou událost a požádáme vás o dodání všech potřebných dokumentů (zpravidla e-mailem).
  2. Dokumenty, které si od vás vyžádáme, nám zašlete nejlépe prostřednictvím formuláře zde.
  3. Prostudujeme dodané doklady a prostřednictvím e-mailu vám dáme vědět, zda jsou podklady pro likvidaci kompletní.
  4. Likvidátor posoudí škodnou událost a v souladu s platnými právními předpisy a pojistnými podmínkami vyčíslí výši vašeho pojistného plnění. Likvidátor úzce spolupracuje s asistenční službou AXA.
  5. Likvidátor má právo si v průběhu likvidace vyžádat další potřebné doklady k likvidaci.
  6. Převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou vám zašleme pojistné plnění a předáme informaci o vyřízení likvidace.