Obrázek pozadí

Postup likvidace škody z firemního pojištění

Oznámili jste škodnou událost a nyní nevíte, co bude následovat? Níže se dozvíte, co bude následovat, abyste byli s likvidací spokojeni.

Jak řešíme nahlášenou událost

  1. Zaregistrujeme nahlášenou škodnou událost a požádáme vás o dodání všech potřebných dokumentů.
  2. V případě potřeby se vám ozve náš technik likvidace a telefonicky s vámi dohodne prohlídku poškozeného movitého a nemovitého majetku.
  3. Prostudujeme dodané doklady a prostřednictvím e-mailu vám dáme vědět, zda jsou podklady pro likvidaci kompletní.
  4. Likvidátor má právo si v průběhu likvidace vyžádat další potřebné doklady.
  5. Faktury předkládané k likvidaci musí být položkově rozepsané.
  6. Likvidátor posoudí škodnou událost a v souladu s platnými právními předpisy a pojistnými podmínkami vyčíslí výši vašeho pojistného plnění.
  7. Převodem na bankovní účet vám zašleme pojistné plnění a předáme informaci o vyřízení likvidace.