Obrázek pozadí

Postup likvidace škody z životního a úrazového pojištění

Oznámili jste škodnou událost a nyní nevíte, co bude následovat? Níže se dozvíte, jak řešíme pojistné události.

Jak řešíme nahlášenou pojistnou událost

  1. Zkontrolujeme, že v oznámení nechybí žádné dokumenty, a předáme všechny podklady likvidátorovi. Pokud některé dokumenty chybí, požádáme vás o ně e-mailem nebo dopisem.
  2. V některých případech si likvidátor může od ošetřujícího lékaře nebo lékařského zařízení vyžádat doplňující doklady. Vy nemusíte nic zařizovat, likvidátor vás o této skutečnosti pouze písemně informuje.
  3. Ve výjimečných případech je nutná prohlídka posudkovým lékařem. Pokud prohlídka probíhá mimo místo vašeho bydliště, uhradí vám naše pojišťovna náklady na dopravu ve výši odpovídající veřejné dopravě.
  4. Jakmile má likvidátor k dispozici kompletní dokumentaci a není nutné další šetření, vyplatíme pojistné plnění během několika dní.

Kde získáte informace o průběhu likvidace?

Naše vyjádření dostanete obvykle do 10 dnů od oznámení – prosíme, vyčkejte na něj. O průběhu likvidace se můžete informovat na infolince 466 100 777 nebo na e-mailu info@csobpoj.cz.