Podnikání bez rizika nyní i pro živnostníky a malé firmy. Na trh přichází unikátní pojištění jednotlivých faktur proti nezaplacení

angle-left null Podnikání bez rizika nyní i pro živnostníky a malé firmy. Na trh přichází unikátní pojištění jednotlivých faktur proti nezaplacení

Podnikání bez rizika nyní i pro živnostníky a malé firmy. Na trh přichází unikátní pojištění jednotlivých faktur proti nezaplacení

Počty bankrotů v Česku mezi lety 2008 a 2015 neustále rostly a s tím přibývalo i neproplacených faktur pro dodavatele. Komplexní pojištění pohledávek pro velké firmy na trhu existuje již řadu let, ale statisíce malých a středních podnikatelů na něj dosud nemohly dosáhnout. S unikátním „InsurTech“ řešením nyní přichází makléřská pojišťovací společnost INSIA ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou. Na stránce www.PojištěnáFaktura.cz si mohou podnikatelé jednoduše zajistit právě ty transakce, které sami považují za rizikové.

Pojištění faktur, které od září 2017 nabídne INSIA ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou, je určeno především menším a středním podnikatelům a firmám. Vztahuje se na nezaplacení faktury odběratelem z důvodu vyhlášení jeho úpadku, platební neschopnosti či neochoty fakturu zaplatit. Produkt, který zatím na českém trhu nemá obdoby, vyvinula INSIA spolu s ČSOB Pojišťovnou.

Bezesporu hlavní výhodou nové služby je možnost uzavřít pojištění pro jednotlivé vybrané faktury. „Podnikatel si může pojistit pouze takové dodávky, které z jakýchkoli důvodů považuje za rizikové, případně ty, které by ho v případě neproplacení mohly existenčně ohrozit,“ vysvětluje Ivan Špirakus, generální ředitel pojišťovací společnosti INSIA.

Pojistit je možné faktury od 10 do 250 tisíc korun včetně DPH, prozatím pro odběratele se sídlem v Česku a na Slovensku. Jedná se o službu pro B2B segment, podmínkou tedy je, aby dodavatel i odběratel měli identifikační číslo.

Žádné starosti s vymáháním, peníze do tří měsíců

Jednou z hlavních výhod pojištění faktur je kromě jistoty proplacení také odpadnutí starostí s vymáháním pohledávky. PojištěnáFaktura.cz  je totiž komplexní služba, která zahrnuje aktivní sledování platby, urgenci odběratelů a veškeré kroky spojené s vymáháním pohledávky. Podnikatel se tak může plně soustředit na nové obchody a často nepříjemné úkony přenechat jiným.

Nezaplacené faktury znamenají problém nejen pro finanční toky firem, ale narušují také důvěru mezi dodavateli a odběrateli. Proto ke každému případu přistupujeme individuálně a snažíme se, aby co nejméně ovlivnil obchodní vztahy našeho klienta. Psychologickou výhodu vzhledem k odběrateli tvoří často už jen fakt, že vymáhání pohledávky zastřešuje velká finanční instituce, jako jsme my,“ dodává generální ředitel ČSOB Pojišťovny Vladimír Bezděk.

Službu lze sjednat jednoduše online na www.pojistenafaktura.cz.  Celý proces zabere jen několik málo minut – stačí zadat údaje o odběrateli, data o faktuře, vložit její kopii a zaplatit pojistné. To se typicky pohybuje v rozmezí  1-2 % z hodnoty pojišťované faktury. Call centrum INSIA aktivně sleduje platby a v případě neuhrazení faktury zahajuje do několika dnů po její splatnosti průběžné vymáhání. Pokud se platbu nepodaří vymoci, vyplatí pojišťovna plnění tři měsíce po splatnosti faktury. Stejně jako u jiných druhů pojištění je u pojištění faktur spoluúčast, a to ve výši 15 % z celkové výše škody.

Možnost výběru jednotlivých faktur, u kterých má dodavatel pochybnosti a chce získat jistotu jejich proplacení, činí tuto formu dostupnou i pro menší podnikatele. Těm se dosud nabízené formy celkového pojištění obratu z důvodu své finanční náročnosti nevyplatily,“ říká Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Pojištění faktury je v první fázi přístupné pouze stávajícím klientům pojišťovacího makléře INSIA a ČSOB Pojišťovny. Jelikož pojištění jednotlivé faktury bylo dosud běžně považováno v oboru pojištění pohledávek za prakticky nepojistitelné, je nezbytný pečlivý přístup při příjmu rizik do pojištění, aby se předešlo nepříznivému vývoji  s negativními dopady pro všechny klienty.

Počty bankrotů klesají, riziková odvětví přesto zůstávají

V srpnu 2017 bylo v ČR podle společnosti CRIF, organizátora Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, vyhlášeno 552 bankrotů fyzických osob podnikatelů, což je o 126 bankrotů méně než v červenci letošního roku. „Počet bankrotů obchodních společností se sice v srpnu mírně zvýšil, bylo jich vyhlášeno 56, což je o 11 bankrotů více než v červenci, avšak v meziročním srovnání se jejich počet o 7 % snížil.  Přesto stále platí, že v některých odvětvích je riziko bankrotu stále výrazné“, vysvětluje Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Největší počet bankrotů byl zaznamenán v odvětví obchodu a průmyslu, naopak nejméně bankrotů vykázalo zemědělství, těžební průmysl a také ubytovací a stravovací služby. „Nejvyšší míru bankrotů, tedy bankrotů připadajících na 10 000 obchodních společností, vykazuje již delší dobu stavebnictví, v tomto odvětví tak existuje nejvyšší riziko bankrotu,“ doplňuje Petr Kučera.

Průzkum IPSOS: S pozdním proplacením faktur má zkušenost 9 z 10 malých firem

Podle exkluzivního průzkumu, který nedávno provedla společnost IPSOS, se s pozdním proplacením faktury setkalo 89 % tuzemských podnikatelů (v případě OSVČ má s touto situací zkušenost 78 % dotázaných, u firem do 50 zaměstnanců pak 92 %). Každý pátý podnikatel se setkal se situací, kdy jeho faktura nebyla proplacena vůbec. Takové případy řeší zhruba 35 % tuzemských podnikatelů žalobou, 17 % pak snahou o kompromisní dohodu. Zajímavé je i to, že každý desátý respondent neuhrazené faktury z důvodu právní komplikovanosti vůbec neřeší a raději se smíří se ztrátou.

Z našeho průzkumu vyplývá nejen to, že se s pozdními platbami od odběratelů nebo dokonce s neuhrazením faktur setkává velké množství českých podnikatelů, ale také to, že následnému vymáhání svých pohledávek věnují spoustu času a energie. Tři čtvrtiny podnikatelů kontaktují své odběratele telefonicky, zhruba 60 % posílá upomínky e-mailem. Více než třetina je pak připravená obrátit se v případě problémů na právníky, což pro ně znamená další náklady,“ říká Tomáš Macků, Research & Communications Director společnosti IPSOS.