Smluvní autoservisy ČSOB Pojišťovny ✔️ Platíte méně

Smluvní autoservisy ČSOB Pojišťovny

Opravovat vozidlo ve smluvních servisech se klientům ČSOB Pojišťovny vyplatí.

 • Kvalitní a ověřené služby

  Vybíráme si ověřené a spolehlivé servisy se širokou nabídkou služeb.

 • Platíte méně

  Při opravě v doporučeném smluvním servisu platíte nižší spoluúčast.

 • Vyřídí vše za vás

  Nabourané auto necháte odborníkům, kteří s námi vyřídí vše potřebné.

Výhody doporučeného smluvního servisu

 

 • Při opravě vozidla v doporučeném smluvním servisu platíte nižší spoluúčast. Pokud máte sjednanou spoluúčast např. 5 000 Kč a škoda je vyčíslena na 100 000 Kč, zaplatíte spoluúčast jen 1 000 Kč místo původních 5 000 Kč! (Vztahuje se na smlouvy uzavřené po listopadu 2017.)
 • Nemusíte čekat na prohlídku technikem pojišťovny. Prohlídku provede servis sám, včetně případných dodatečných prohlídek v průběhu opravy.
 • Ušetříte čas! Vaše škoda je vyřízená přednostně, navíc veškeré "papírování" s námi vyřeší servis za vás.
 • Zapůjčení náhradního vozidla. Většina smluvních autoservisů vám v případě nároku zapůjčí náhradní vozidlo po dobu opravy.

 

Najděte servis ve svém okolí

Síť našich smluvních servisů je bohatá. Najděte ten svůj, který vám bude vyhovovat!

Hledat na mapě

Vše, co potřebujete vědět o smluvních servisech

 • Jedná se o servis opravující motorová vozidla, jehož služby a kvalitu práce má pojišťovna ověřené a na základě pozitivních zkušeností s ním uzavřela smlouvu o spolupráci.

 • Každý smluvní servis je proškolen v oblasti likvidací pojistných událostí, zná doporučené postupy, zná akceptované sazby za práci i ceny dílů.

  Díky úzké spolupráci s pojišťovnou smluvní servis dokáže operativně vyřešit případné nesrovnalosti, předá do pojišťovny veškeré podklady nutné pro likvidaci pojistné události.

 • Ano, většina z nich vám zapůjčí náhradní vozidlo (pokud o něj máte zájem v rámci vaší pojistné události) na dobu a za cenu, kterou pojišťovna akceptuje. Servis sám provede prohlídku a fotodokumentaci poškození a není nutné čekat na návštěvu mobilního technika pojišťovny.

  Servis komunikuje s pojišťovnou na základě smlouvy o spolupráci a škody řešené ve smluvním servisu jsou tak vyřízeny mnohem rychleji, než u servisů, se kterými pojišťovna smlouvu nemá.

 • U havarijního pojištění jsou klienti v případě akceptace doporučení smluvního servisu zvýhodněni snížením spoluúčasti. Pokud jde o poškození „plechů“, snižuje se spoluúčast na rovných 1000,- Kč a pokud jde o připojištění skla vozidla, je spoluúčast klientům odpouštěna úplně.

  Všechny škody opravované ve smluvním servisu jsou také ze strany pojišťovny řešeny přednostně.

 • Ano, to samozřejmě můžete, ale bohužel se vystavujete riziku, že servis nedodrží postupy a ceny oprav tak, jak je pro pojišťovnu akceptovatelné a část opravy si budete muset uhradit sami.

  Podobné je to i se zapůjčením náhradního vozidla. Vzhledem k tomu, že servisy, které nejsou ošetřeny smlouvou s pojišťovnou, podléhají důkladnější kontrole, může se likvidace vaší pojistné události protáhnout i o několik dní.

  Stejně tak se samotná doba opravy může pozdržet již na začátku, kdy servis musí vyčkat s opravou na prohlídku mobilního technika pojišťovny.

 • Toto je samozřejmě možné po domluvě se servisem, ale my určitě doporučujeme, aby si každý klient nahlásil pojistnou událost sám. Servis vyřizuje pojistnou událost za klienta na základě plné moci a vždy záleží na tom, k čemu servis zmocníte. Každopádně je ale nutné, aby měl servis z vaší strany písemně doložené informace o vzniku škody, aby nemohlo dojít ke zkreslení dat při interpretaci nehodového děje (datum, čas, místo, popis události).

  Pokud by servis za Vás nahlásil škodu chybně, pak případné následky půjdou na váš vrub, jelikož servis informace předá na základě Vaší plné moci. 

 • Každý smluvní servis vám poskytne výhody uvedené v bodech výše. Pouze při využití doporučeného smluvního servisu však vzniká klientům nárok na snížení spoluúčasti, a to u havarijního pojištění sjednaného od listopadu 2017. S výběrem doporučeného smluvního servisu vám pomůže mapa, případně klientská linka 466 100 777.