Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

O klienty chceme pečovat a nabízet jim nejlepší služby a produkty. Zároveň jsme si vědomi svojí společenské odpovědnosti.

Společenská odpovědnost ČSOB Pojišťovny, stejně tak jako ostatních členů skupiny ČSOB, je jedním ze základních pilířů firemní filozofie a nedílnou součástí jejího podnikání. Je založena na na konceptu „Jednoduše a s péčí" a transparentních principech přístupu ke klientům a obchodním partnerům.

Ke společenské odpovědnosti přistupujeme jako k přirozené součásti každodenního života firmy a jejích zaměstnanců.

 

Povaha našeho podnikání směřuje k základnímu lidskému principu a tím je pomoc. Denně se setkáváme s menší či větší mírou nepřízně osudu, s jehož dopady se na nás naši klienti s důvěrou obracejí. Je to klíčový princip, který uplatňujeme nejen ve svém podnikání, ale i ve všech klíčových oblastech sociální odpovědnosti.

 

Dobrovolnictví

 

Umíme pomáhat přesně tam, kde je naše pomoc zapotřebí. Obsahem pomoci je fyzická práce, odborná pomoc nebo finanční podpora na uskutečnění konkrétních projektů, které realizujeme s neziskovými organizacemi po celé České republice. Od roku 2011 se desítky našich zaměstnanců věnují vždy minimálně dva dny v roce dobrovolnické činnosti.

Způsob fungování a míra angažovanosti našich zaměstnanců je jedinečná. Jsme rukama i srdcem tam, kde je to nejvíce potřeba.

Každý ze zaměstnanců si může vybrat, do kterého dobrovolnického projektu se zapojí.

 

Oblasti, ve kterých aktivně působíme:

 

  • Děti a rodiny
  • Pomoc znevýhodněným spoluobčanům
  • Široký rozsah asistenčních služeb 24 hodin denně.
  • Senioři, hospicová péče
  • Životní prostředí

 

Sponzoring

 

Finančně podporujeme mimo jiné následující organizace:

  • Sportovní kluby, organizace a sportovci (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, hendikepovaní sportovci, sportovní akce apod.)
  • Vzdělávací insituce (školy, základní umělecké školy, konzervatoř apod.)
  • Kulturní instituce a události (rodinné festivaly, koncerty, výstavy apod.)

 

Peněžité dary

 

Peněžní sbírky zaměstnanců i ČSOB Pojišťovny jako takové na jednorázové aktivity nebo dlouhotrvající projekty.

 

Dokumenty ke stažení