Vyjádření pojištěného

Odpovědnost za vzniklou újmu

Vyplňte nejdříve své údaje

Doplňující informace k vyjádření pojištěného: