Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze životního pojištění  je finanční arbitr.

Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce.

 

Mimosoudní řešení sporů u smluv uzavřených on-line 

 

Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel, má právo na tzv. alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.