Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze životního pojištění je finanční arbitr. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je zejména Česká obchodní inspekce a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven.

Úplný seznam subjektů pověřených mimosoudním řešením spotřebitelských sporů je dostupný na internetové adrese Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Mimosoudní řešení sporů u smluv uzavřených on-line

 

Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel, má právo na tzv. alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.