Obrázek pozadí

Pojištění pro živnostníky a menší firmy

Pojistit podnikání je snadnější, než si myslíte

Můžete si sami nastavit rozsah i cenu pojištění tak, aby nezatěžovalo váš rozpočet. Přitom vás stále spolehlivě ochrání i před likvidačními škodami – ať už se stanou vám, nebo je omylem způsobíte ostatním.

Máte pokrytá čtyři základní rizika podnikání?

Pomůžeme vám uhradit ztráty bezprostředně ohrožující chod vašeho podnikání:

 • škody na movitém a nemovitém majetku,
 • náhradu újmy, za kterou zodpovídáte,
 • ušlý zisk při přerušení provozu.

Od krádeže po povodně
Rozsah pojištění pro případ širokého spektra závažných rizik.

Neplatíte nic zbytečně
Vybraná rizika můžete „odpojistit", a snížit si tak cenu pojištění.

Nový občanský zákoník
výrazně zvyšuje náhrady zejména za újmu na zdraví – mohou jít do milionů.

Zeptejte se nás na pojištění podnikání

Jednoduchou smlouvu pro živnostníky a malé firmy zařídíte bez zbytečného papírování. Přitom získáte nadstandardní pojistnou ochranu a stejně kvalitní likvidaci škod jako naši největší korporátní klienti.

Náš tip

Pracujete ve větší firmě nebo ji vlastníte?
Podívejte se na naši nabídku
pojištění pro firmy a korporace!

Co umíme pojistit?

 • Pojištění staveb (např. dílna, sklad, nebytová jednotka)
  • Živelní škody (požár, vichřice, krupobití, tíha sněhu apod.), povodeň nebo záplava, vandalismus, zkrat, poškození skel
 • Pojištění movitých věcí (zásoby, cennosti, stavební součásti, věci převzaté a užívané)
  • Živelní škody (požár, vichřice, krupobití, tíha sněhu apod.), povodeň nebo záplava, odcizení a vandalismus, technická porucha strojů a elektroniky, poškození skel, přeprava věcí a peněz
 • Pojištění odpovědnosti
  • Újma vzniklá jinému na věci, na zdraví, v podobě finanční újmy - oprávněně prováděnou činností, vztahem nebo vadou výrobku pojištěného
  • Možno sjednat pojištění odpovědnosti za újmu s limitem plnění až 20 mil. Kč.
 • Přerušení provozu
  • Ušlý zisk, pravidelné náklady a vícenáklady vzniklé na základě škody na věci
 • Pojištění právní ochrany
  • Pro případ prosazování svých oprávněných právních zájmů

Proč chtít pojištění od ČSOB Pojišťovny

 • kompletní pojištění odpovědnosti za škodu, majetku i finančních ztrát při přerušení provozu
 • s pojištěním právní ochrany vás budeme zastupovat i v případě právních sporů
 • rozsah pojištění si zvolíte sami dle vlastních potřeb
 • všechna pojištění sjednáte jednou smlouvou
 • rychlá likvidace již od 3 dnů (po dodání kompletních dokladů)
 • u pojištění přerušení provozu si volíte denní limit pojistného plnění
 • mimořádný rozsah pojištění, například:
  • pojištění peněz (proti odcizení) i při přepravě a přenosu až do 50 000 Kč
  • pojištění čistých finančních škod a nemajetkové újmy (v rámci odpovědnosti) až do 50 000 Kč
  • pojištění věcí movitých i proti technické poruše (stroje a elektronika) a škodám vzniklým při přepravě na silnici
Máte zájem? Napište nám!