Pojištění OSVČ a menších firem

Pojištění pro živnostníky a menší firmy

Od krádeže po povodně

Nabízíme vám velký rozsah pojištění pro případ širokého spektra závažných rizik.

Neplatíte nic zbytečně

Vybraná rizika můžete „odpojistit", a snížit si tak cenu pojištění.

Nový občanský zákoník

výrazně zvyšuje náhrady zejména za újmu na zdraví, proto je dobré se pojistit.

Pojistěte si své podnikání i vy! 

Když se něco přihodí, umožníme vám nadále podnikat.

Mám zájem o pojištění

 

Pojistit podnikání je snadnější, než si myslíte

Pomůžeme vám uhradit ztráty bezprostředně ohrožující chod vašeho podnikání:

 

 • škody na movitém a nemovitém majetku,
 • náhradu újmy, za kterou odpovídáte,
 • ušlý zisk při přerušení provozu.

 

Jednoduchou smlouvu pro živnostníky a malé firmy přitom zařídíte bez zbytečného papírování. Získáte však nadstandardní pojistnou ochranu a stejně kvalitní likvidaci škod jako naši největší korporátní klienti.

 

Nastavte si rozsah pojištění podle svých potřeb

 

Můžete si sami nastavit rozsah i cenu pojištění tak, aby nezatěžovalo váš rozpočet. Přitom vás stále spolehlivě ochrání i před likvidačními škodami – ať už se stanou vám, nebo je omylem způsobíte ostatním.

Proč se pojistit u ČSOB Pojišťovny  

 

 • kompletní pojištění odpovědnosti za škodu, majetku i finančních ztrát při přerušení provozu
 • s pojištěním právní ochrany vás budeme zastupovat i v případě právních sporů
 • rozsah pojištění si zvolíte sami dle vlastních potřeb
 • všechna pojištění sjednáte jednou smlouvou
 • rychlá likvidace již od 3 dnů (po dodání kompletních dokladů)
 • u pojištění přerušení provozu si volíte denní limit pojistného plnění
 • mimořádný rozsah pojištění, například:
  • pojištění peněz (proti odcizení) i při přepravě a přenosu až do 50 000 Kč
  • pojištění čistých finančních škod a nemajetkové újmy (v rámci odpovědnosti) až do 50 000 Kč
  • pojištění věcí movitých i proti technické poruše (stroje a elektronika) a škodám vzniklým při přepravě na silnici

Co umíme pojistit?

Pojištění staveb (např. dílna, sklad, nebytová jednotka)

 

 • živelní škody (požár, vichřice, krupobití, tíha sněhu apod.)
 • povodeň nebo záplava
 • vandalismus
 • zkrat
 • poškození skel

 

Pojištění movitých věcí (zásoby, cennosti, stavební součásti, věci převzaté a užívané)

 

 • živelní škody (požár, vichřice, krupobití, tíha sněhu apod.)
 • povodeň nebo záplava
 • odcizení a vandalismus
 • technická porucha strojů a elektroniky
 • poškození skel
 • přeprava peněz a věcí

 

Pojištění odpovědnosti

 

 • Újma vzniklá jinému na věci, na zdraví, v podobě finanční újmy - oprávněně prováděnou činností, vztahem nebo vadou výrobku pojištěného
 • Možno sjednat pojištění odpovědnosti za újmu s limitem plnění až 20 mil. Kč.

 

Přerušení provozu

 

 • Ušlý zisk, pravidelné náklady a vícenáklady vzniklé na základě škody na věci

 

Pojištění právní ochrany

 

 • Pro případ prosazování svých oprávněných právních zájmů vám poskytneme kvalifikovanou právní ochranu a konzultaci

 

Máte zájem? Napište nám!