Zemědělské pojištění

Pojištění zemědělských rizik

Rostliny, zvířata i stroje

Pojistit můžete všechno, co nutně potřebujete ke svému podnikání.

Využijte dotaci PGRLF

Pomocí dotace můžete kompenzovat náklady na pojistné.

Pojistěte svoji odpovědnost

za škody vzniklé podnikáním až po odpovědnost zaměstnanců.

Přírodu neovlivníte, rizika podnikání ano

 

Před riziky podnikání se můžete chránit pomocí našeho pojištění pro zemědělce. Budete mít zase o něco větší jistotu, že kvůli nepřízni osudu nepřijdete o prostředky, které do své firmy pravidelně investujete.

 

Pojištění od odborníků pro odborníky

Víme, že podnikání v zemědělství má svá specifika. Proto vám nabízíme ucelenou řadu produktů pojištění pro zemědělce. Vy jste odborníci na zemědělství, my na to, jak vás pojistit.

 

Nechte si poradit, co se vám vyplatí pojistit

 

Provedeme pro vás zdarma audit pojistné ochrany a na jeho základě vám vytvoříme pojistnou nabídku na míru vaší firmě. Náklady na pojistné můžete navíc kompenzovat dotací PGRLF.

Co umíme pojistit 

 

 • Běžná podnikatelská rizika
  • pojištění majetku, zisku z podnikání, přepravované věci, vozidel, strojů i zásob
  • živelní škody, přerušení dodávek elektřiny, krádež a vandalismus, odpovědnost za škodu
 • Hospodářská zvířata
  • prasata, drůbež, skot, ovce, kozy
  • rizika, proti kterým vás pojistíme: nebezpečné nákazy a přenosné choroby, živelní události, zasažené zvířete elektrickým proudem, otrava zvířete jedovatými látkami, úrazy, přehřátí organismu drůbeže apod.
 • Zemědělské plodiny
  • obilniny, olejniny, luskoviny, okopaniny, pícniny a ovoce
  • rizika, proti kterým vás pojistíme: krupobití, požár, vichřice, záplava, povodeň, sesuv půdy, u vybraných plodin také vyzimování nebo jarní mráz

Podporujeme TRVALOU UDRŽITELNOST 

 

Pro klienty, kteří hospodaří v režimu EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, nabízíme ZDARMA: 

 

 • Pojištění odcizení skotu 
  • Vztahuje se na pastevně chovaný skot, který je chován na pastvě s funkčním ohradníkem
  • Limit 10 % z pojistné částky, max. 200 000 Kč
 • Pojištění odpovědnosti za škody 
  • Odpovědnost za škody způsobené pastevně chovaným skotem mimo pastvu / funkční ohradník
  • Limit 200 000 Kč se spoluúčastí 10 000 Kč

Máte zájem? Napište nám!