Pojištění odpovědnosti za škodu➡️10% sleva online

Pojištění odpovědnosti občana za újmu

Chci sjednat pojištění odpovědnosti

Vysoké limity až 50 mil. Kč

Život je pestrý, proto kryjeme téměř všechno (kromě několika málo vyloučených situací).

Pojištění pro celou rodinu

V rámci jedné smlouvy jsou pojištěni všichni členové vaší domácnosti, včetně vašich domácích mazlíčků.

Platnost po celé Evropě

Chráníme vás nejen doma, ale i na celém území Evropy (kromě pojištění odpovědnosti stavby).

Kdy se můžete na pojištění odpovědnosti za újmu z občanského života spolehnout?

Rodina v běžném životě

Vaše neposedné dítě shodí v obchodě zboží z regálu. 

Domácí mazlíčci

Vašeho psa vyleká hluk a nešťastně pokouše další osobu.

Vlastnictví nebo pronájem nemovitosti

Z vaší střechy sjede sníh a poškodí zaparkované auto nebo vytopíte sousedy.

Sportovní aktivity

Narazíte do někoho na atrakci v aquaparku nebo na kole zaviníte nehodu.

Jaké jsou další výhody pojištění odpovědnosti? 

 

 • Pojištění se vztahuje i na půjčené věci (svatební šaty nebo kostým z půjčovny, půjčené sportovní vybavení apod.), kromě několika málo vyloučených (např. auto).

 • Hradíme i neúmyslně poničené vybavení v hotelu, penzionu apod.

 • Hradíme také škody, které jste způsobil jiným při neprofesionální sportovní činnosti (pokud např. na kole srazíte chodce).

 • Pojištěni budete i na přechodný pobyt v zahraničí s vyššími limity, než které si můžete sjednat v rámci cestovního pojištění.

 • Pojištění se vztahuje i na studenty a škody způsobené během jejich studijní praxe.

 • Hradíme škody, které by od vás požadovala uhradit zdravotní pojišťovna (např. pokud byste srazili lyžaře na sjezdovce a ten byl následně transportován helikoptérou, úhradu nákladů by po vás jako viníkovi požadovala zdravotní pojišťovna).

 • Pro součet více pojistných událostí během roku platí dvojnásobný limit plnění.

 • Při sjednání přes internet navíc ušetříte 5 % z ceny pojištění!

Jaké újmy máte pojištěny? 

 

 • Majetková újma na věci nebo na zvířeti - poškození, zničení, resp. poranění nebo usmrcení zvířete

 • Újma způsobená člověku na zdraví nebo usmrcením včetně nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách osob blízkých 

 • Finanční újma

 • Nemajetková újma způsobená neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti 

 • Újma vzniklá v příčinné souvislosti s výkonem funkce člena voleného orgánu právnické osoby jiné než obchodní korporace 

 

Limity pojistného plnění 

 

Limity pojistného plnění platí pro jakoukoliv událost a vztahují se na 1 pojistnou událost v roce. Více pojistných událostí v roce se hradí do dvojnásobku sjednaného limitu

Vybrat si můžete z limitů od 2 až do 50 milionů Kč. 

 

Často kladené otázky

V tomto případě je vhodné, aby měl nájemce sjednáno vlastní pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě. Vlastník nemovitosti však může uzavřít své pojištění, ve kterém je zahrnuto vedle pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti i krytí škody způsobené nájemcem.

Konkrétní limity pojistného krytí jsou uvedeny v pojistné smlouvě, kterou naleznete také v Klientské zóně. Maximální limit pro pojištění odpovědnosti za újmu je 50 mil. Kč. Rádi vám také poradíme na infolince 466 100 777.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě (také známé jako "pojistka na blbost") se vztahuje na všechny členy společné domácnosti.

Sjednejte si on-line za pár minut!

Sjednejte si pojištění odpovědnosti z pohodlí domova se slevou 10 %.

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

Vyplňte mobilní telefonní číslo v devíti místném formátu.
Dárková krabička

Způsobili jste někomu újmu?