Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za újmu z občanského života

Chci sjednat pojištění odpovědnosti

Vysoké limity až 50 mil. Kč

Život je pestrý, proto kryjeme téměř všechno (kromě několika málo vyloučených situací).

Pojištění pro celou rodinu

V rámci jedné smlouvy jsou pojištěni všichni členové vaší domácnosti, včetně vašich domácích mazlíčků.

Platnost po celé Evropě

Chráníme vás nejen doma, ale i na celém území Evropy (kromě pojištění odpovědnosti stavby).

Kdy se můžete na pojištění odpovědnosti spolehnout?

Rodina v běžném životě

Vaše neposedné dítě shodí v obchodě zboží z regálu. 

Domácí mazlíčci

Vašeho psa vyleká hluk a nešťastně pokouše další osobu.

Vlastnictví nebo pronájem nemovitosti

Z vaší střechy sjede sníh a poškodí zaparkované auto nebo vytopíte sousedy.

Sportovní aktivity

Narazíte do někoho na atrakci v aquaparku nebo na kole zaviníte nehodu.

Jaké jsou další výhody pojištění odpovědnosti? 

 

 • Pojištění se vztahuje i na půjčené věci (svatební šaty nebo kostým z půjčovny, půjčené sportovní vybavení apod.), kromě několika málo vyloučených (např. auto).

 • Hradíme i neúmyslně poničené vybavení v hotelu, penzionu apod.

 • Hradíme také škody, které jste způsobil jiným při neprofesionální sportovní činnosti (pokud např. na kole srazíte chodce).

 • Pojištěni budete i na přechodný pobyt v zahraničí s vyššími limity, než které si můžete sjednat v rámci cestovního pojištění.

 • Pojištění se vztahuje i na studenty a škody způsobené během jejich studijní praxe.

 • Hradíme škody, které by od vás požadovala uhradit zdravotní pojišťovna (např. pokud byste srazili lyžaře na sjezdovce a ten byl následně transportován helikoptérou, úhradu nákladů by po vás jako viníkovi požadovala zdravotní pojišťovna).

 • Pro součet více pojistných událostí během roku platí dvojnásobný limit plnění.

 • Při sjednání přes internet navíc ušetříte 5 % z ceny pojištění!

Jaké újmy máte pojištěny? 

 

 • Majetková újma na věci nebo na zvířeti - poškození, zničení, resp. poranění nebo usmrcení zvířete

 • Újma způsobená člověku na zdraví nebo usmrcením včetně nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách osob blízkých 

 • Finanční újma

 • Nemajetková újma způsobená neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti 

 • Újma vzniklá v příčinné souvislosti s výkonem funkce člena voleného orgánu právnické osoby jiné než obchodní korporace 

 

Limity pojistného plnění 

 

Limity pojistného plnění platí pro jakoukoliv událost a vztahují se na 1 pojistnou událost v roce. Více pojistných událostí v roce se hradí do dvojnásobku sjednaného limitu

Vybrat si můžete z limitů od 2 až do 50 milionů Kč. 

 

Sjednejte si on-line za pár minut!

Sjednejte si pojištění odpovědnosti z pohodlí domova se slevou 10 %.

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

Vyplňte mobilní telefonní číslo v devíti místném formátu.
Dárková krabička

Způsobili jste někomu újmu?