Pojištění odpovědnosti realitních makléřů

Pojištění odpovědnosti
realitních zprostředkovatelů

Od roku 2020 mají realitní zprostředkovatelé povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti pro případ újmy způsobenou výkonem realitního zprostředkování dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, které pokrývá právě toto pojištění.  

 

Jaké jsou výhody pojištění u ČSOB Pojišťovny?  

 

  • Široký rozsah limitů pojistného plnění - vybrat si můžete ze 6 limitů až do výše 50 000 000 Kč
  • Pokud si sjednáte pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele, máte automaticky krytou i provozní odpovědnost, která souvisí s provozem kanceláře realitního zprostředkovatele. 
  • Pro více pojistných událostí v roce vám poskytneme až dvojnásobek zvoleného pojistného limitu. 
  • Připojistit si můžete i pojištění úschovy peněžních prostředků. 

 

Jaké limity vám nabízíme?

 

Vybrat si můžete ze 6 limitů pojistného plnění, buď v základní variantě anebo rozšířené i s pojištěním úschovy peněžních prostředků. V případě více pojistných událostí v roce vám poskytneme dvojnásobek zvoleného limitu.

 

Limit pojistného plnění
Roční pojistné
Základní varianta

platí pro roční příjem do 2 mil. Kč
Roční pojistné
Varianta s úschovou peněz

platí pro roční příjem do 2 mil. Kč
875 000 Kč*
2 268 Kč
2 722 Kč
1 750 000 Kč**
3 024 Kč
3 629 Kč
5 000 000 Kč
4 824 Kč
5 789 Kč
10 000 000 Kč
8 928 Kč
10 714 Kč
25 000 000 Kč
10 656 Kč
12 787 Kč
50 000 000 Kč
14 112 Kč
16 934 Kč

 

* tento limit je pouze pro realitní zprostředkovatele, kteří jsou na základě smlouvy s jinou právnickou osobou oprávněni poskytovat realitní zprostředkování pouze jejím jménem nebo jejím obchodním jménem nebo značkou. 

** tento limit je minimální, který určuje zákon pro ostatní osoby.

Sjednejte si pojištění nyní

Vyberte si rozsah pojištění

Roční pojistné: 2 268 Kč

Roční pojistné: 2 722 Kč

Roční pojistné: 3 024 Kč

Roční pojistné: 3 629 Kč

Roční pojistné: 4 824 Kč

Roční pojistné: 5 789 Kč

Roční pojistné: 8 928 Kč

Roční pojistné: 10 714 Kč

Roční pojistné: 10 656 Kč

Roční pojistné: 12 787 Kč

Roční pojistné: 14 112 Kč

Roční pojistné: 16 934 Kč

Roční pojistné: 2 480 Kč

Roční pojistné: 2 976 Kč

Roční pojistné: 3 257 Kč

Roční pojistné: 3 909 Kč

Roční pojistné: 5 111 Kč

Roční pojistné: 6 133 Kč

Roční pojistné: 9 173 Kč

Roční pojistné: 11 007 Kč

Roční pojistné: 10 895 Kč

Roční pojistné: 13 074 Kč

Roční pojistné: 15 163 Kč

Roční pojistné: 18 196 Kč

Roční pojistné: 3 312 Kč

Roční pojistné: 3 974 Kč

Roční pojistné: 4 248 Kč

Roční pojistné: 5 098 Kč

Roční pojistné: 5 976 Kč

Roční pojistné: 7 171 Kč

Roční pojistné: 10 080 Kč

Roční pojistné: 12 096 Kč

Roční pojistné: 12 096 Kč

Roční pojistné: 14 515 Kč

Roční pojistné: 17 208 Kč

Roční pojistné: 20 650 Kč

 

Zadejte své údaje

Tyto údaje budou použity ve smlouvě.

Jako datum počátku vyberte nejdříve zítřejší den nebo jakýkoliv následující den.

Co bude následovat po vyplnění formuláře?  

 

  • Na zadanou adresu obdržíte v nejbližších dnech písemně vyhotovenou pojistnou smlouvu ve 3 stejnopisech.
  • Dva stejnopisy si  ponechte (jeden je určen pro vás, druhý pro předložení na Ministerstvu pro místní rozvoj). 
  • Třetí stejnopis prosím podepište a pošlete v odpovědní obálce, kterou obdržíte. 
  • Bez zaslání této vámi podepsané pojistné smlouvy zpět na naši adresu vaše pojištění nenabyde účinnosti a zanikne. 
  • Pojistné uvedené v pojistné smlouvě prosím uhraďte na uvedený účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů.