Pojištění bytového domu ✅ od garáží po střechu v ČSOB Poj

Pojištění bytového domu

Pojištění pro společenství vlastníků, majitele, družstva a obce

Co lze pojistit v rámci pojištění bytových domů?
 

 Bytový dům a vedlejší stavby (garáže, oplocení, kotelny,...)
 Všechny součásti bytového domu a vedlejších staveb
 Zařízení společných prostor, stroje a zařízení pro údržbu bytového domu a další


Sjednat pojištění

 • Chrání nájemníky i majitele

  Obsahuje i pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu.

 • Až 20% sleva na pojištění

  bytu a vybavení pro všechny domácnosti ve vašem bytovém domě

 • Od garáží po střechu

  Pojistíme kompletně dům včetně přilehlých staveb, hřišť, čističek, vodáren…

Staráte se o celý bytový dům?

 

Rádi vám od části starostí ulevíme – hlavně od těch spojených s poškozením domu, poruchami, nehodami, vandalstvím, nebo dokonce s vaší odpovědností.

 

Pojistíme budovu i fungování technologií

 

Pojištění bytového domu se vztahuje i na kotelny, výtahy, čerpadla, rekuperace, přístupové a kamerové systémy a další použité technologie. Pojištěny jsou automaticky i vedlejší stavby domu, jako jsou garáže, oplocení nebo dětská hřiště. Pojištěné jsou také všechny movité věci ve vlastnictví SV.

 

Chráníme nájemníky, majitele i společenství vlastníků

 

V případě, že se po pojistné události stane byt neobyvatelný, pomůžeme např. uhradit náklady na náhradní ubytování. Pojištění odpovědnosti pak chrání přímo majitele objektu resp. představitele společenství vlastníků nebo bytového družstva.

Co lze pojistit v rámci pojištění bytových domů?

 

 • Bytový dům a vedlejší stavby (garáže, oplocení, trafostanice, kotelny, dětská hřiště apod.)

 • Všechny součásti bytového domu a vedlejších staveb

  • elektromotory, anténní systémy (STA), přístupové a kamerové systémy

  • výtahy, technologie kotelen, tepelná čerpadla, rekuperace

 • Movité věci - zařízení společných prostor, stroje a zařízení pro údržbu bytového domu a jeho okolí (např. sekačku na trávu), stavební materiál, hasicí přístroje a hasicí vybavení apod.

 

 V ceně pojištění bytového domu je také zahrnuto: 

 

 • Poškození nebo zničení domu:

  • požárem

  • výbuchem

  • úderem blesku

  • nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu

  • vniknutím atmosférických srážek (bez působení jiného pojistného nebezpečí)

 • Rozbití skel z jakékoli příčiny

 • Úhrada nákladů na náhradní ubytování

 • Asistenční služby

 

 Výhodná připojištění 

 

 • Další živelní nebezpečí - vichřice, krupobití, sesuvy půdy, zřícení skal nebo zeminy, lavina, pád stromů, stožárů a dalších předmětů, tíha sněhu nebo námraza, poškození pláště domu živočichy a další
 • Vodovodní škody s náhradou nákladů za uniklou vodu a nákladů na hledání a odstranění závady
 • Povodeň a záplava
 • Úmyslné poškození (vandalismus) včetně sprejerství
 • Zkrat a přepětí
 • Technická porucha vybraných zařízení v domě
 • Pojištění odpovědnosti (vč. odpovědnosti členů výboru společenství nebo představitelů bytových družstev)

Asistenční služby 

 

 • Rádi vám pomůžeme na čísle 466 100 777
 • Nepřetržitě - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • V případě havárie k vám pošleme instalatéra, elektrikáře, plynaře/topenáře, sklenáře, zámečníka nebo pokrývače
 • Zajistíme deratizaci, desinsekci a čištění ucpané kanalizace

Máte zájem? Napište nám!