Obrázek pozadí

Pojištění bytového domu pro společenství vlastníků, majitele, družstva a obce

Staráte se o celý bytový dům?

Rádi vám od části starostí ulevíme – hlavně od těch spojených s poškozením domu, poruchami, nehodami, vandalstvím, nebo dokonce s vaší odpovědností.

Od garáží po střechu
Pojistíme kompletně dům včetně přilehlých staveb, hřišť, čističek, vodáren…

až 20% sleva na pojištění
bytu a vybavení pro všechny domácnosti ve vašem bytovém domě

Chrání nájemníky i majitele
Obsahuje i pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu.

Pojistíme budovu i fungování technologií

Pojištění bytového domu se vztahuje i na kotelny, výtahy, čerpadla, rekuperace, přístupové a kamerové systémy a další použité technologie. Pojištěny jsou automaticky i vedlejší stavby domu, jako jsou garáže, oplocení nebo dětská hřiště. Pojištěné jsou také všechny movité věci ve vlastnictví SV.

Chráníme nájemníky, majitele i společenství vlastníků

V případě, že se po pojistné události stane byt neobyvatelný, pomůžeme např. uhradit náklady na náhradní ubytování. Pojištění odpovědnosti pak chrání přímo majitele objektu resp. představitele společenství vlastníků nebo bytového družstva.

Náš tip

Máte na správu domu vlastní firmu?
Kromě majetku dokážeme pojistit
i vaše podnikatelská rizika!

Co lze pojistit?

 • Bytový dům a vedlejší stavby (garáže, oplocení, trafostanice, kotelny, dětská hřiště apod.)
 • Všechny součásti bytového domu a vedlejších staveb
  • elektromotory, anténní systémy (STA), přístupové a kamerové systémy
  • výtahy, technologie kotelen, tepelná čerpadla, rekuperace
 • Movité věci - zařízení společných prostor, stroje a zařízení pro údržbu bytového domu a jeho okolí (např. sekačku na trávu), stavební materiál, hasicí přístroje a hasicí vybavení apod.

V ceně pojištění bytového domu

 • Poškození nebo zničení domu:
  • požárem
  • výbuchem
  • úderem blesku
  • nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu
  • vniknutím atmosférických srážek (bez působení jiného pojistného nebezpečí)
 • Rozbití skel z jakékoli příčiny
 • Úhrada nákladů na náhradní ubytování
 • Asistenční služby

Výhodná připojištění

 • Další živelní nebezpečí - vichřice, krupobití, sesuvy půdy, zřícení skal nebo zeminy, lavina, pád stromů, stožárů a dalších předmětů, tíha sněhu nebo námraza, poškození pláště domu živočichy a další
 • Vodovodní škody s náhradou nákladů za uniklou vodu a nákladů na hledání a odstranění závady
 • Povodeň a záplava
 • Úmyslné poškození (vandalismus) včetně sprayerství
 • Zkrat a přepětí
 • Technická porucha vybraných zařízení v domě
 • Pojištění odpovědnosti (vč. odpovědnosti členů výboru společenství nebo představitelů bytových družstev)

Asistenční služby ČSOB Pojišťovny

 • Rádi vám pomůžeme na čísle 222 803 442
 • Nepřetržitě - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • V případě havárie k vám pošleme instalatéra, elektrikáře, plynaře/topenáře, sklenáře, zámečníka nebo pokrývače
 • Zajistíme deratizaci, desinsekci a čištění ucpané kanalizace
Máte zájem? Napište nám!