Cestovní pojištění pro rizikové sporty - ČSOB Pojišťovna

Cestovní pojištění pro milovníky sportů

Chci sjednat on-line

Vysoké limity se vyplatí!

Limity pojistného plnění až do 15 mil. Kč Vám spolehlivě pokryjí léčebné výlohy v zahraničí.

Bolavý zub vám nezkazí zážitek

Akutní ošetření zubů až do 40 000 Kč ve světě a do 20 000 Kč v celé Evropě v nejvyšší variantě.

Od 28 Kč na den!

Tolik stojí cestovní pojištění pro milovníky sportů. Sportovně založenou rodinu (2 dospělí + 4 děti) vyjde cestovní pojištění na 71 Kč na den.

Reakce na koronavirus

S ohledem na současnou situaci jsme zmírnili výluku týkající se pandemických onemocnění. Hradíme léčebné výlohy spojené s onemocněním koronavirem COVID-19. Potřebné informace naleznete ve veřejném příslibu.

Veřejný příslib

Zpříjemněte si cestování elektronickou knihou nebo audioknihou zdarma!

Akce trvá do 7. května. Z kterých titulů můžete vybírat, se dozvíte v pravidlech akce.

Sjednat pojištění

Jaké sporty máte pojištěny v rámci rizikových sportů?

 • vysokohorská turistika v terénu nad 3 500 m n.m. do 5 000 m n.m. včetně

 • via ferrata stupně obtížnosti A, B a C (rak. klas.), F, MD a D (it. klas.)

 • surfing, kitesurfing, námořní jachting, jízda na vodním skútru

 • canyoning za účasti odborného instruktora

 • potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40 m včetně

 • rugby, americký fotbal

 • bojové sporty

 • bungee jumping (skok na gumovém laně), skoky do vody z prkna

 • jízda na "U" rampě ve skateparku

 • další sporty srovnatelné rizikovosti

Další sporty, jako je turistika do 3 500 m nad mořem nebo sjíždění klidné vody, spadají pod rekreační sporty, proto vám bude stačit cenově výhodnější pojištění léčebných výloh ve standardní variantě

Pro sporty, jako je lyžování a snowboarding na veřejných sjezdovkách nebo hokej, si můžete zvolit variantu pojištění pro zimní sporty

Vyberte si správnou variantu na vaše dobrodružství

Přehled balíčků cestovního pojištění
  Základní Zlatá střední cesta
Nejžádanější
Komplexní
Léčebné výlohy 3,5 mil. Kč 7 mil. Kč 15 mil. Kč
Asistenční služby Základní Rozšířené Rozšířené
Pojištění úrazu   400 000 Kč 600 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví   4 mil. Kč 6 mil. Kč
Pojištění odpovědnosti za škody na majetku   2 mil. Kč 3 mil. Kč
Krádež a poškození zavazadel, věcí a elektroniky   25 000 Kč 50 000 Kč
Předčasný návrat a zmeškání odjezdu      20 000 Kč
Zpoždění zavazadel a zpoždění letu     10 000 Kč
Cena pojištění
Se slevou 10 % za online sjednání
Rizikové sporty, Evropa, jednotlivec
28 Kč
za den
50 Kč
za den
72 Kč
za den

Sjednejte si nyní se slevou 10 %

Nezapomeňte si připravit rodná čísla všech spolucestujících a vše půjde jako po másle. 

Asistenční kartička jednoduše v mobilu

Už nemusíte přepisovat nebo tisknout telefonní čísla. Vystačíte si s asistenční kartičkou přímo ve vašem telefonu. Stále po ruce budete mít vše důležité pro vaši klidnou cestu.

Po návratu z cest navíc v kartičce najdete slevu 20 % na další cestovní pojištění.

Jak získat kartičku.

Připojištění, která se mohou hodit

Asistence vozidla

Asistenční služby oceníte na cestách v zahraničí, ať už budete potřebovat opravu vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu. Zajistíme Vám také náhradní dopravu nebo ubytování.

Krátkodobé pojištění domácnosti

Pokud nemáte pojištěnou domácnost, můžete se po dobu dovolené připojistit proti krádeží vloupáním až do
300 000 Kč.

Vše o cestovním pojištění

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ úhrady nezbytných nákladů souvisejících s úrazem nebo akutním onemocněním v zahraničí.

Za nezbytné náklady jsou považovány např. lékařská ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení.

 

 • zajištění vyšetření či ošetření lékařem

 • zajištění návštěvy lékaře v místě pobytu pojištěného

 • zajištění pobytu ve zdravotnickém zařízení po dobu nezbytně nutnou

 • garanci uhrazení léčebných výloh a nákladů za pobyt v nemocnici

 • zajištění kontaktu s rodinou

 • přivolání rodinného příslušníka (opatrovníka) a jeho vyslání do nemocnice v zahraničí

 • proplacení nákladů spojených s dopravou a případným ubytováním opatrovníka do 10 000 Kč

 • převoz do České republiky, včetně zajištění náhradního dopravního prostředku, doprovodu zdravotnického personálu, zajištění náhradního ubytování

 • kontaktování ambasády, zajištění tlumočníka či zajištění zaslání náhradních dokladů v případě ztráty nebo odcizení dokladů v zahraničí

Pokud si sjednáte variantu cestovního pojištění s limitem léčebných výloh 7 mil. Kč nebo 15 mil. Kč, získáváte rozšířené asistenční služby, které navíc zahrnují:

 • informační servis před odjezdem – na požádání vám předáme jak turistické, tak i lékařské a administrativně-právní informace o vámi zvolené destinaci

 • telefonickou pomoc v nouzi při jednání s místními orgány či vyhledání právníka

 • tlumočení a překlady

 • zajištění kontaktu s místními i zastupitelskými úřady

 • organizaci pomoci v případě přerušení cesty nebo zmeškání odjezdu, pomoc v případě zpoždění letu

 • v případě ztráty nebo odcizení dokladů uhradíme náklady spojené s vystavením jejich náhrady, a to do výše 4 000 Kč, v případě volby limitu léčebných výloh 7 mil. Kč. 

 • vyslání rodinného příslušníka do nemocnice v zahraničí a s tím spojenou úhradu nákladů na cestu a ubytování.

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ, pokud způsobíte:

 

 • majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti

 • újmu na zdraví nebo usmrcením

 • nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení.

Pojištění poskytuje finanční odškodnění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu (od 10% poškození) a léčení úrazu, tzv. denní odškodné (od 29. dne léčení). Dále pojištění nabízí jednorázové odškodné pro případ hospitalizace.

Pojištění nabízí finanční náhradu při poškození, zničení nebo ztrátě hmotných osobních věcí pojištěného (např. kufr, oblečení, elektronika), a to v důsledku živelních nebezpečí (např. požár, zemětřesení, povodeň), odcizení krádeží vloupáním nebo loupežného přepadení. 

Pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ:

 • kdy po započetí cesty nemůžete z vážných důvodů dále čerpat již zakoupené a zaplacené cestovní služby,

 • kdy nezávisle na své vůli nemůžete využít původně plánovaný a zaplacený způsob dopravy,

 • vynaložení přiměřených nákladů na pořízení nezbytných náhradních věcí z důvodu zpoždění zavazadel nejméně o 6 hodin,

 • vynaložení přiměřených nákladů na občerstvení, ubytování nebo úschovu zavazadel z důvodu zpoždění letu nejméně o 6 hodin.

Dárková krabička

Stala se vám škoda na dovolené?