Celoroční cestovní pojištění - ČSOB Pojišťovna

Roční cestovní karty

Sjednat roční kartu on-line

Cestovní pojištění na celý rok si můžete pořídit už
od 1000 Kč.

Vysoké limity pojistného plnění - u léčebných výloh až
do 7 mil. Kč

Od 1300 Kč můžete mít celoročně pojištěnou i svoji rodinu (max. 2 dospělí a 3 děti)

Kdy se vám bude roční cestovní pojištění hodit? 

 

  • Při opakovaných cestách do zahraničí – až 45 dnů na jednu cestu nebo při dlouhodobém pobytu v cizině (může trvat klidně celý rok).

  • Pokud berete na cesty rodinu, doporučujeme kartu FAMILY.

  • S roční cestovní kartou jste pojištěni neustále bez ohledu, zda cestu přerušíte a vrátíte se na chvíli domů. 

  • Roční cestovní karta vás vyjde mnohem levněji než klasické cestovní pojištění. 

  • V rámci roční cestovní karty máte pojištěné jak sporty, tak i stornopoplatky. 

Vyberte si tu správnou variantu pojištění

Přehled balíčků cestovního pojištění

Opakované výjezdy jednotlivce v Evropě

Léčebné výlohy Standard Dominant
Pojištění léčebných výloh 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 7 000 000 Kč
Pojištění úrazu      
smrt následkem úrazu   200 000 Kč 300 000 Kč
trvalé následky   400 000 Kč 600 000 Kč
jednorázové odškodné za hospitalizaci   1 000 Kč 2 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví / majetku   4 mil. Kč / 2 mil. Kč 6 mil. Kč / 3 mil. Kč
Pojištění zavazadel   25 000 Kč 50 000 Kč
Pojištění přerušení cesty, zmeškání odjezdu   10 000 Kč 20 000 Kč
Storno zájezdu   50 000 Kč 100 000 Kč
Cena pojištění za rok
Platí pro jednotlivce v Evropě
1000 Kč 1575 Kč 1970 Kč

Sjednejte si roční cestovní kartu

Na vás pak bude, kam pojedete.

Vše o cestovním pojištění

Opakovaný pobyt

Při opakovaném pobytu můžete cestovat do zahraničí několikrát do roka (počet výjezdů není omezen), ale doba jedné cesty nesmí být delší než 45 dní. 

 

Dlouhodobý pobyt

Dlouhodobý pobyt znamená nepřetržitou délku pobytu v zahraničí 365 dní, tj. max. 1 rok v rámci jednoho výjezdu. 

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ úhrady nezbytných nákladů souvisejících s úrazem nebo akutním onemocněním v zahraničí. Za nezbytné náklady jsou považovány např. lékařská ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení.

 

Součástí pojištění léčebných výloh jsou také rozšířené asistenční služby, tj. organizování pomoci pojištěnému v případě nouze (např. zajištění vyšetření lékařem, převoz zpět do České republiky, turistické informace).

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ, pokud způsobíte:

 

  • majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti

  • újmu na zdraví nebo usmrcením

  • nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení.

 

Pojištění nabízí finanční náhradu při poškození, zničení nebo ztrátě hmotných osobních věcí pojištěného (např. kufr, oblečení, elektronika), a to v důsledku živelních nebezpečí (např. požár, zemětřesení, povodeň), odcizení krádeží vloupáním nebo loupežného přepadení. 

Pojištění poskytuje finanční odškodnění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu (od 10% poškození) a léčení úrazu, tzv. denní odškodné (od 29. dne léčení). Dále pojištění nabízí jednorázové odškodné pro případ hospitalizace.

 

Pojištění se sjednává pro případ vzniku povinnosti pojištěného uhradit odstupné („stornopoplatek") v důsledku odstoupení od cestovní služby (např. doprava, ubytování, fakultativní výlet) z některého z důvodů uvedených v pojistných podmínkách (např. akutní onemocnění, přírodní katastrofa, nečekaná výpověď ze zaměstnání).  

 

  Standard Dominant
Limit pojistného plnění 50 000 Kč 100 000 Kč

Zanechte nám kontakt

Do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).

Dárková krabička

Stala se vám škoda na dovolené?