Celoroční cestovní pojištění v ČSOB Poj🌍Roční cestovní karty

Roční cestovní karty

Díky roční cestovní kartě od ČSOB Pojišťovny si užijete všechny své dovolené po celý rok naplno.

Nahlásit škodu

Proč byste měli mít roční cestovní kartu od ČSOB Pojišťovny?
 

 Vysoké limity léčebných výloh až do výše 15 mil. Kč
 Pojistíme vám zavazadla, cestu i let
 Kryjeme i stornopoplatky až do výše 100 000 Kč
 Rozsáhlé asistenční služby 24 hodin denně
 Jednoduché a rychlé on-line sjednání
 • Cena od 1050 Kč

  Cestovní pojištění na celý rok si můžete pořídit už od 1050 Kč.

 • Limity až do 15 mil. Kč

  Vysoké limity pojistného plnění - u léčebných výloh až do 15 mil. Kč

 • Kvalitní asistenční služby

  Od 1365 Kč můžete mít celoročně pojištěnou i svoji rodinu (max. 2 dospělí a 3 děti)

Kdy se vám bude roční cestovní pojištění hodit? 

 

 • Při opakovaných cestách do zahraničí – až 45 dnů na jednu cestu nebo při dlouhodobém pobytu v cizině (může trvat klidně celý rok).

 • Pokud berete na cesty rodinu, doporučujeme kartu FAMILY.

 • S roční cestovní kartou jste pojištěni neustále bez ohledu, zda cestu přerušíte a vrátíte se na chvíli domů. 

 • Roční cestovní karta vás vyjde mnohem levněji než klasické cestovní pojištění, pokud cestujete častěji během roku. 

 • V rámci roční cestovní karty máte pojištěné jak sporty, tak i stornopoplatky. 

 • Součástí roční cestovní karty je také pojištění odpovědnosti za újmu, právní ochrany, zavazadel, přerušení cesty, zmeškání odjezdu, zpoždění zavazadel, zpoždění letu a pojištění stornopoplatků.

Vyberte si tu správnou variantu pojištění

 

Přehled balíčků cestovního pojištění

Opakované výjezdy jednotlivce v Evropě

Pouze léčebné výlohy  Standard  Dominant
Pojištění léčebných výloh 5 mil. Kč 5 mil. Kč 15 mil. Kč
Pojištění úrazu      
smrt následkem úrazu   200 000 Kč 300 000 Kč
trvalé následky   400 000 Kč 600 000 Kč
jednorázové odškodné za hospitalizaci   1 000 Kč 2 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví / majetku včetně právní ochrany   5 mil. Kč 6 mil. Kč / 3 mil. Kč
Pojištění zavazadel   15 000 Kč 50 000 Kč
Pojištění cesty   10 000 Kč 20 000 Kč
Pojištění letu   5 000 Kč 10 000 Kč
Pojištění stornopoplatků   50 000 Kč 100 000 Kč
Cena pojištění za rok
Platí pro jednotlivce v Evropě
1 050 Kč 1 645 Kč 2 023 Kč

Vše o cestovním pojištění

Opakovaný pobyt

Při opakovaném pobytu můžete cestovat do zahraničí několikrát do roka (počet výjezdů není omezen), ale doba jedné cesty nesmí být delší než 45 dní. 

 

Dlouhodobý pobyt

Dlouhodobý pobyt znamená nepřetržitou délku pobytu v zahraničí 365 dní, tj. max. 1 rok v rámci jednoho výjezdu. 

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ úhrady nezbytných nákladů souvisejících s úrazem nebo akutním onemocněním v zahraničí. Za nezbytné náklady jsou považovány např. lékařská ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení.

 

Součástí pojištění léčebných výloh jsou také rozšířené asistenční služby, tj. organizování pomoci pojištěnému v případě nouze (např. zajištění vyšetření lékařem, převoz zpět do České republiky, turistické informace).

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ, pokud způsobíte:

 

 • majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti

 • újmu na zdraví nebo usmrcením

 • nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení.

Součástí pojištění je také unikátní pojištění právní ochrany pro případ sporu s cestovní kanceláří nebo dopravcem. 

Pojištění nabízí finanční náhradu při poškození, zničení nebo ztrátě hmotných osobních věcí pojištěného (např. kufr, oblečení, elektronika), a to v důsledku živelních nebezpečí (např. požár, zemětřesení, povodeň), odcizení krádeží vloupáním nebo loupežného přepadení. 

Pojištění poskytuje finanční odškodnění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu (od 10% poškození) a léčení úrazu, tzv. denní odškodné (od 15. resp. 8. dne léčení). Dále pojištění nabízí jednorázové odškodné pro případ hospitalizace.

 

Pojištění se sjednává pro případ vzniku povinnosti pojištěného uhradit odstupné („stornopoplatek") v důsledku odstoupení od cestovní služby (např. doprava, ubytování, fakultativní výlet) z některého z důvodů uvedených v pojistných podmínkách (např. akutní onemocnění, přírodní katastrofa, nečekaná výpověď ze zaměstnání).  

 

  Standard Dominant
Limit pojistného plnění 50 000 Kč 100 000 Kč

Hradíme léčebné výlohy spojené s COVID-19

 

 

 • Před cestou vám doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále také MZV ČR), kde jsou průběžně aktualizovány podmínky pro vycestování do zahraničí. Další informace lze získat u zastupitelského úřadu daného státu.
 • Naše cestovní pojištění je platné pro všechny státy světa, pokud do dané země nebylo vydáno výslovné varování před cestami z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění.
 • Pokud se v zahraničí nakazíte, případně budete umístěni do karantény po kontaktu s pozitivně testovanou osobou, pojistné plnění bychom poskytli, a to za předpokladu, že budou splněny podmínky, které dané země (včetně tranzitních) pro vstup na svoje území vyžadují. Stejně tak doporučujeme ověřit si podmínky doložení bezinfekčnosti přepravy přímo u poskytovatele dopravních služeb (letecká společnost, autobusový či vlakový přepravce apod.).

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

Dárková krabička

Stala se vám škoda na dovolené?