Celoroční cestovní pojištění

Roční cestovní karty

Chci spočítat

Cestovní pojištění na celý rok si můžete pořídit už
od 1000 Kč.

Vysoké limity pojistného plnění - u léčebných výloh až
do 7 mil. Kč

Od 1300 Kč můžete mít celoročně pojištěnou i svoji rodinu (max. 2 dospělí a 3 děti)

Hradíme léčebné výlohy spojené s COVID-19

 

 • Před cestou vám doporučujeme bedlivě sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále také MZV ČR), kde jsou průběžně aktualizovány podmínky pro vycestování do zahraničí. Další informace lze získat u zastupitelského úřadu daného státu.
 • Pokud není vydáno žádné varování nebo zákaz do dané země cestovat z důvodu zvýšeného rizika onemocnění COVID-19, pojistné plnění bychom poskytli i v případě, že se v zahraničí (v Evropě i mimo ni) nakazíte, případně budete umístěni do karantény po kontaktu s pozitivně testovanou osobu.  
 • Naopak v zemích, kam MZV ČR zakazuje vycestovat bychom pojistné plnění spojené s COVID-19 neposkytli. Tyto země jsou obvykle označeny černou barvou v přehledu podmínek cestování (tzv. "semafor").
 • Semafor může sloužit jako prvotní informace o dané zemi, ale přesné a podrobné podmínky vstupu do jednotlivých států, případně varování /nedoporučení do dané země cestovat jsou uvedeny v Přehledu podmínek vstupu do jednotlivých zemí na webu MZV ČR. 
 • I státy s nízkým rizikem nákazy obvykle požadují splnění konkrétních vstupních povinností (např. negativní test, potvrzení o očkování), proto si rozhodně dobře prostudujte podmínky vstupu do vaší cílové destinace, případně do dalších zemí, které během cesty navštívíte. 
 • U států s vyšším rizikem nákazy, kam není zakázáno vycestovat, bychom pojistné plnění poskytli, ale upozorňujeme, že úroveň zdravotní péče v těchto zemích může být negativně ovlivněna situací kolem COVID-19. 
 • Pokud vycestujete do země, kam v době vašeho odjezdu nebylo vydáno žádné varování/nedoporučení cestovat, ale v důsledku negativního vývoje bude během vašeho pobytu v zahraničí nařízeno omezení, pojistné plnění bychom poskytli i v souvislosti s onemocněním COVID-19.
 • Pojistné plnění za jiná onemocnění než COVID-19 nebo úrazy bychom neposkytli pouze v případě, že bylo vydáno obecné varování před cestami do dané země.

 

Kdy se vám bude roční cestovní pojištění hodit? 

 

 • Při opakovaných cestách do zahraničí – až 45 dnů na jednu cestu nebo při dlouhodobém pobytu v cizině (může trvat klidně celý rok).

 • Pokud berete na cesty rodinu, doporučujeme kartu FAMILY.

 • S roční cestovní kartou jste pojištěni neustále bez ohledu, zda cestu přerušíte a vrátíte se na chvíli domů. 

 • Roční cestovní karta vás vyjde mnohem levněji než klasické cestovní pojištění, pokud cestujete častěji během roku. 

 • V rámci roční cestovní karty máte pojištěné jak sporty, tak i stornopoplatky. 

 • Součástí roční cestovní karty je také pojištění odpovědnosti za újmu, právní ochrany, zavazadel, přerušení cesty, zmeškání odjezdu, zpoždění zavazadel, zpoždění letu a pojištění stornopoplatků.

Vyberte si tu správnou variantu pojištění

Přehled balíčků cestovního pojištění

Opakované výjezdy jednotlivce v Evropě

Pouze léčebné výlohy Standard Dominant
Pojištění léčebných výloh 5 mil. Kč 5 mil. Kč 15 mil. Kč
Pojištění úrazu      
smrt následkem úrazu   200 000 Kč 300 000 Kč
trvalé následky   400 000 Kč 600 000 Kč
jednorázové odškodné za hospitalizaci   1 000 Kč 2 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví / majetku včetně právní ochrany   5 mil. Kč 6 mil. Kč / 3 mil. Kč
Pojištění zavazadel   15 000 Kč 50 000 Kč
Pojištění cesty   10 000 Kč 20 000 Kč
Pojištění letu   5 000 Kč 10 000 Kč
Pojištění stornopoplatků   50 000 Kč 100 000 Kč
Cena pojištění za rok
Platí pro jednotlivce v Evropě
1 050 Kč 1 645 Kč 2 023 Kč

Sjednejte si roční cestovní kartu

Na vás pak bude, kam pojedete.

Vše o cestovním pojištění

Opakovaný pobyt

Při opakovaném pobytu můžete cestovat do zahraničí několikrát do roka (počet výjezdů není omezen), ale doba jedné cesty nesmí být delší než 45 dní. 

 

Dlouhodobý pobyt

Dlouhodobý pobyt znamená nepřetržitou délku pobytu v zahraničí 365 dní, tj. max. 1 rok v rámci jednoho výjezdu. 

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ úhrady nezbytných nákladů souvisejících s úrazem nebo akutním onemocněním v zahraničí. Za nezbytné náklady jsou považovány např. lékařská ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení.

 

Součástí pojištění léčebných výloh jsou také rozšířené asistenční služby, tj. organizování pomoci pojištěnému v případě nouze (např. zajištění vyšetření lékařem, převoz zpět do České republiky, turistické informace).

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ, pokud způsobíte:

 

 • majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti

 • újmu na zdraví nebo usmrcením

 • nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení.

Součástí pojištění je také unikátní pojištění právní ochrany pro případ sporu s cestovní kanceláří nebo dopravcem. 

Pojištění nabízí finanční náhradu při poškození, zničení nebo ztrátě hmotných osobních věcí pojištěného (např. kufr, oblečení, elektronika), a to v důsledku živelních nebezpečí (např. požár, zemětřesení, povodeň), odcizení krádeží vloupáním nebo loupežného přepadení. 

Pojištění poskytuje finanční odškodnění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu (od 10% poškození) a léčení úrazu, tzv. denní odškodné (od 15. resp. 8. dne léčení). Dále pojištění nabízí jednorázové odškodné pro případ hospitalizace.

 

Pojištění se sjednává pro případ vzniku povinnosti pojištěného uhradit odstupné („stornopoplatek") v důsledku odstoupení od cestovní služby (např. doprava, ubytování, fakultativní výlet) z některého z důvodů uvedených v pojistných podmínkách (např. akutní onemocnění, přírodní katastrofa, nečekaná výpověď ze zaměstnání).  

 

  Standard Dominant
Limit pojistného plnění 50 000 Kč 100 000 Kč

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.

Dárková krabička

Stala se vám škoda na dovolené?