Povinné ručení online ✅ s 20% slevou od ČSOB Pojišťovny

Povinné ručení

Díky povinnému ručení od ČSOB Pojišťovny se budete cítit na silnicích v bezpečí.

Proč byste měli mít povinné ručení od ČSOB Pojišťovny?
 

 Vysoké limity až do výše 200 mil. Kč
 V nejvyšší variantě kryjeme také škody na vašem vozidle
 Úrazové pojištění řidiče až do 300 000 Kč
 Rozsáhlé asistenční služby 24 hodin denně
 Sleva až 20 % při on-line sjednání
 • Vysoké limity až do výše 200 mil. Kč

  Vztahují se nejen na škody třetím osobám, ale i na vaše spolujezdce.

 • Kryjeme i škody na vašem vozidle

  Pokud si sjednáte variantu PREMIANT, máte pojištěny také škody na vašem vozidle do výše 10 000 Kč.

 • Asistenční služby

  Pomohou vám nejen při nehodě, ale i poruše vašeho vozidla, a to jak v ČR, tak i v zahraničí.

Chcete spravovat vaši smlouvu nebo řešit škodu?

Proč si sjednat povinné ručení? 

 

Co je povinné ručení


Povinné ručení vás chrání v případě, že způsobíte dopravní nehodu: vyrovná za vás škody na autě, majetku i zdraví poškozených osob. Toto povinné pojištění musí mít sjednané každý provozovatel vozidla. Doposud odpovídal za sjednání povinného ručení vlastník vozidla. Nově však tato povinnost přechází právě na provozovatele.

Pokud vozidlo nebude pojištěno, vystavuje se provozovatel hrozbě pokuty.
 

Výhody pojištění u nás
 

 • Při sjednání přes internet máte navíc 20% slevu
 • Pojištění škod na vlastním vozidle až do výše 10 000 Kč (ve variantě PREMIANT)
 • Zapůjčíme náhradní vozidlo, pokud oprava vašeho vozidla přesáhne 8 hodin opravy (ve variantě PREMIANT).
 • Asistenční služby pro případ nehody i poruchy vozidla
 • Úrazové pojištění řidiče až do 300 000 Kč
 • Pojištění osobních věcí řidiče i posádky v ceně.

Vyberte si z variant povinného ručení

 

Přehled balíčků povinného ručení
  Standard
Cenově nejvýhodnější
Dominant
Skvělý poměr cena/výkon
Premiant
Maximální zabezpečení
Újma na majetku 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Újma na zdraví 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Úrazové pojištění řidiče 100 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč
Pojištění osobních věcí řidiče 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
Pojištění osobních věcí rodinných příslušníků 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
Asistenční služby Součást pojištění Součást pojištění Součást pojištění
Pojištění škod na vlastním vozidle při zaviněné nehodě     10 000 Kč
Zapůjčení náhradního vozidla při střetu, pádu nebo nárazu     10 000 Kč

Proč si zvolit variantu Premiant

 

Ve variantě Premiant máte nejvyšší limit pojistného krytí pro případ újmy na zdraví i majetku, až 200 mil. Kč.

Pokud způsobíte škodu třetí straně a zároveň si poškodíte vozidlo, uhradíme vám náklady na opravu do výše 10 000 Kč

Pokud způsobíte nehodu (platí pro střet, pád nebo náraz vozidla) a oprava vašeho vozu bude delší než 8 hodin, zaplatíme náklady na zapůjčení vozidla do výše 10 000 Kč

Asistenční služby

Vybrat si můžete i nadstandardní asistenci s vyššími limity!

 • Zajistíme vám opravu nebo odtah vozidla při nehodě nebo poruše, a to v ČR i v zahraničí.

 • NOVINKA: Nadstandardní asistenci nově nabízíme i pro motorky! 

 • Pomůžeme vám, když auto ráno nenastartujete.

 • Zajistíme vám výměnu kola při defektu nebo dovoz paliva, když dojde.

 • Poskytneme vám náhradní vozidlo nebo ubytování a finanční prostředky při potížích v zahraničí.

 • Pomůžeme vám odemknout vozidlo při ztrátě klíčků.

 • Zařídíme i tlumočníka a pomoc při jednání s úřady v zahraničí.

Sjednejte si výhodně také libovolné připojištění

Pojištění nákladů na půjčovné

NOVINKA: Pokud bude vaše vozidlo poškozené, zničené nebo odcizené po dobu minimálně 24 hodin, uhradíme vám náklady na půjčovné vozidla.

Připojištění okenních skel

Pojištěna jsou všechna obvodová skla. Pokud si vyberete náš smluvní servis, tak nebudete mít žádnou spoluúčast. Limit je až 100 000 Kč.

Pojištění proti odcizení

K povinnému ručení si můžete připojistit také případ odcizení vozidla nebo jeho výbavy krádeží nebo loupežným přepadením.

Živelní pojištění

Ideální doplněk k povinnému ručení, pokud nechcete sjednávat komplexní pojištění.

Střet se zvěří

Sjednejte si k povinnému ručení velice užitečné pojištění střetu vozidla se zvířetem a jakékoliv poškození vozidla zvěří (např. okus kabeláže).

Úrazové pojištění přepravovaných osob

I vaši spolucestující se mohou cítit bezpečně. Pojistit je můžete pro případ smrti, trvalých následků i denního odškodného v případě hospitalizace.

Pojištění právní ochrany

NOVINKA: Uhradíme vám náklady na právní ochranu při uplatňování vašich právních zájmů v souvislosti s řízením vozidla.

Pojištění zavazadel

Jezdíte často s kufry na dovolenou nebo koly na střeše? Pojistěte si zavazadla! Pojištěné tak budou všechny osobní věci celé posádky vozidla.

Úrazové pojištění řidiče

Úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou se vztahuje na úrazy pojištěného řidiče způsobené dopravní nehodou.

Nadstandardní asistence

Zvolte si nadstandardní asistence s navýšeným limitem nebo ve variantě bez limitu.

Vše co potřebujete vědět o povinném ručení

 • Mnoho lidí si plete povinné ručení s havarijním pojištěním. Povinné ručení u většiny pojišťoven nezahrnuje krytí škod na vlastním vozidle. U ČSOB Pojišťovny však můžete zvolit variantu povinného ručení s krytím škod na vlastním vozidle do 10 tisíc korun. Dostatečnou ochranu vašeho vozidla však zajistí pouze havarijní pojištění. To ochrání nejen vás a váš majetek při způsobené nehodě, ale také kryje škody způsobené vandalismem a přírodními živly.

  Abyste nemuseli sjednávat zvlášť povinné ručení a havarijní pojištění, nabízíme vám komplexní pojištění vozidla, zahrnující povinné ručení i havarijní pojištění.

 • Územní rozsah je uvedený na přední straně zelené karty, ve většině případů se jedná o území Evropy. 

 • Povinné ručení (neboli pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla) musí uzavřít každý majitel nebo spolumajitel  vozidla registrovaného nebo provozovaného v ČR.  Z tohoto pojištění jsou primárně hrazeny újmy, které řidič vozidla způsobí na cestách jiným osobám na zdraví  a majetku.
   

  Zaviněné škody na zdraví
   

  Limity plnění se vztahují na každého zraněného nebo usmrceného při zaviněné dopravní nehodě zvlášť. 

  Vybrat si můžete ze tří limitů pojistného plnění:
   

  • 50 mil. Kč - varianta STANDARD

  • 100 mil. Kč  - varianta DOMINANT

  • 200 mil. Kč - varianta PREMIANT


  Zaviněné škody na majetku 
   

  Co se týče škody na majetku, zde je kromě přímé škody na vozidlech a majetku poškozených zahrnuta také náhrada za ušlý zisk. Limit plnění se týká celkové újmy bez ohledu na počet poškozených.

  Vybrat si můžete ze tří limitů pojistného plnění:
   

  • 50 mil. Kč - varianta STANDARD

  • 100 mil. Kč  - varianta DOMINANT

  • 200 mil. Kč - varianta PREMIANT

 • NOVINKA: Nadstandardní asistenci nově nabízíme i pro motorky! 

  Oprava na místě nebo odtah vozidla  při jakékoli poruše nebo nehodě vozidla 
   

  V případě mechanické poruchy, dopravní nehody, zásahu cizí osoby nebo živelní události zorganizujeme a uhradíme opravu vozidla, popř. odtah vozidla do nejbližší opravny, či odtah do nejbližší úschovny do limitu 2000 Kč v ČR nebo 150 EUR v zahraničí. Tyto limity si můžete navýšit až na 7000 Kč pro ČR a 450 EUR pro zahraničí.
   

  Náhradní doprava nebo ubytování při jakékoli poruše nebo nehodě
   

  V případě mechanické poruchy, dopravní nehody, zásahu cizí osoby nebo živelní události zorganizujeme a uhradíme ubytování posádky vozidla na dobu max. 2 nocí v celkové hodnotě 3 000 Kč v ČR nebo 160 EUR v zahraničí. Tyto limity si můžete za úhradu navýšit až na 3 noci, max. do výše 9 600 Kč pro ČR a 460 EUR pro zahraničí. 

  Případně zorganizujeme a uhradíme návrat posádky vozidla do místa bydliště nebo k pokračování v cestě jiným dopravním prostředkem - zapůjčení osobního automobilu po dobu max. 24 hodin v ČR nebo 48 hodin v zahraničí, vlak II. třídy nebo taxi v celkové hodnotě 3 000 Kč. 
   

  Další výhody asistenčních služeb


  Asistenční služby dále oceníte v situacích, kdy: 
   

  • ztratíte klíče od vozidla – zorganizujeme a uhradíme otevření dveří, případně výměnu zámku do limitu 2000 Kč (ČR) / 150 EUR (ZAH).

  • při defektu pneumatik 

  • zaměníte palivo v nádrži 

  • vám dojde palivo v nádrži 


  Při cestách do zahraničí vám asistenční služby navíc zajistí:
   

  • vyslání náhradního řidiče – pokud jste hospitalizován v důsledku dopravní nehody

  • převoz vozidla do ČR – pokud je vozidlo v zahraničí z důvodu mechanické poruchy nebo po nehodě nepojízdné déle než 7 dnů, zorganizujeme převoz vozidla do vlasti

  • vyřazení vozidla z evidence a jeho sešrotování  - pokud by náklady na opravu v zahraničí byly vyšší než tržní hodnota vozidla v ČR, zorganizujeme vše potřebné k likvidaci vozidla a k vypořádání vlastnických práv

  • doručení náhradních dílů pro opravu – pokud by v zahraničí nebylo možné obstarat náhradní díly pro opravu vozidla, zajistíme vám doručení náhradních dílů do příslušné opravny nebo na mezinárodní letiště, které je nejblíže k místu asistenční události.

  • pomoc ve finanční tísni, předání vzkazu blízké osobě – pokud se v důsledku mechanické poruchy nebo nehody ocitnete ve finanční tísni, poskytneme vám na opravu vozidla půjčku do výše 500 EUR, za předpokladu složení zálohy či řádně zajištěné záruky.

 • Výši pojistného vám rychle spočítá naše online kalkulačka povinného ručení. Zde zadáte základní údaje o vašem vozidle, které ovlivňují výši pojistného:
   

  • Typ vozu; cena se liší u osobního automobilu, motocyklu, nákladního auta atd.

  • Technické parametry vozidla: objem motoru, výkon a hmotnost

  • Záznam z předchozího povinného ručení; podle toho, jestli jste jezdili bez úhony, nebo jste naopak způsobili nehodu, získáte buď tzv. bonus, tedy slevu na pojištění, nebo malus, přirážku k ceně ručení.

  • Účel provozu vozidla; používáte-li vozidlo pro soukromé účely nebo pro podnikání

  • Stáří vozidla


  Minimální pojistný limit povinného ručení je podle zákona 35 miliónů korun, ten však pokrývá opravdu pouze základní škody na majetku a zdraví. V mnoha případech se vyplatí připlatit si za pojištění s vyššími limity a doplňkovými službami, jež vám v případě nouze pomohou.

  Všechny varianty povinného ručení si navíc můžete podle potřeby rozšířit o různá připojištění, např. pojištění okenních skel, pojištění proti živelné pohromě, pojištění proti střetu se zvěří, pojištění proti odcizení vozu, úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění zavazadel a přepravovaných věcí, úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou a nadstandardní asistenci.

 • Sjednání je jednoduché. Samozřejmě můžete kdykoli přijít na pobočku ČSOB Pojišťovny, pokud si ale sjednáte povinné ručení on-line, ušetříte čas a získáte 20% slevu. Do kalkulačky zadáte základní údaje o sobě a svém vozidle, zjistíte výši pojistného a poté můžete pojištění sjednat.

  Po zadání základních údajů o vás a vašem vozidle do kalkulačky se vám zobrazí výsledná cena a možnost různých připojištění, která si ke zvolené variantě pojištění můžete přidat. Poté můžete vybrané pojištění přímo v kalkulačce sjednat.

 • Ano, vozidlo je možné pojistit. Ke sjednání pojištění je nutné znát VIN vozidla. Po registraci je nutné doplnit č. technického průkazu a přidělenou RZ. Doplnění můžete provést nejjednodušeji prostřednictvím infolinky 466 100 777.

 • Zelenou kartu naleznete ve své Klientské zóně nebo u virtuální asistentky Kate (v aplikaci Smart), případně se můžete s žádostí o zaslání obrátit na infolinku 466 100 777.

  Řidič vozidla již nemusí mít zelenou kartu vytištěnou, ani se jí prokazovat v mobilu. Je však dobré vědět, kde ji najdete. V případě potřeby ji naleznete ve své Klientské zóně nebo v aplikaci ČSOB Smart. Pokud však se svým vozem plánujete cestu do zahraničí, doporučujeme mít u sebe zelenou kartu v tištěné podobě.

 • V případě, že byla pojistná smlouva sjednána tzv. vznikem zaplacením, obdržíte od nás zelenou kartu pouze na jeden měsíc. Nemusíte se ale obávat, po uhrazení pojistného vám automaticky zašleme zelenou kartu na celé pojistné období.

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
Dárková krabička

Stala se vám škoda na silnici?