Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Od 1.4. 2024 nabývá účinnosti nový zákon číslo 30 / 2024 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla („povinném ručení“). Ten se týká například nově zaváděných minimálních limitů plnění, změny osoby s povinnosti uzavřít pojištění, definice vozidel s povinností mít sjednané povinné ručení nebo zániku pojištění.
 

Zdroj: Canva.com

 

Minimální limity plnění


Minimální limity plnění se mění z 35 mil. Kč újma na zdraví a 35 mil. Kč újma na majetku na 50 mil. újma na zdraví a 50 mil. Kč újma na majetku. Tyto limity odpovídají naší variantě Standard.

 

Povinnost uzavřít pojištění


Doposud odpovídal za sjednání povinného ručení vlastník vozidla. Nově však tato povinnost přechází na provozovatele. To však neznamená to, že pojistníkem musí být provozovatel.

 

Definice vozidla, které musí mít povinné ručení


Novým zákonem také došlo k doplnění definice vozidel, které mají povinnost mít sjednané povinné ručení. Za takové vozidlo se považuje motorové vozidlo určené k pohybu po zemi, s výjimkou kolejového vozidla, poháněné výhradně mechanickým pohonem:
 

  • jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, nebo
  • jehož provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h,
  • přípojná vozidla k těmto vozidlům.


Elektrokola povinnost pojištění nemají – nemají výhradně mechanický pohon, motor má pouze pomocnou funkci ke šlapání.

Elektrokoloběžky za předpokladu splnění výše uvedené definice (především hmotnost a rychlost) musí mít sjednané povinné ručení. Pro jeho sjednání je důležitá jejich identifikace pomocí výrobního čísla (čísla stroje, čísla motoru) umístěného na vozidle.

Dopravní prostředky, které nesplňují výše uvedená kritéria, nejsou považovány za vozidla a povinné ručení pro ně nemůže být dle nové právní úpravy sjednáno.

 

Zánik pojištění


U všech smluv (sjednaných před 1. 4. 2024 i po 1. 4. 2024) se mění princip zániku pojištění. Nově již nebude zanikat pojištění z důvodu nahlášení změny vlastníka vozidla. Jelikož povinnost sjednání povinného ručení přechází na provozovatele, nově bude zanikat pojištění ohlášením zániku pojistného zájmu pojistníka.

Ukažme si to na příkladech:
 

  • Prodali jste vozidlo, jehož jste byli vlastníkem i provozovatelem, cizí osobě. Váš pojistný zájem prodejem vozidla zanikl, a tedy pojistnou smlouvu lze ukončit jako doposud.
  • Jste provozovatelem vozidla, které je ve vlastnictví leasingové společnosti. Nyní jste leasing „doplatili“ a dochází ke změně vlastníka. Vy jste nadále provozovatelem vozidla, nově i jeho vlastníkem. Váš pojistný zájem tedy přetrvává, a není důvod k zániku pojištění. To je výhodné v případech, kdy si k novému vozidlu sjednáte GAP neboli garanci ceny vozidla – o kterou díky této změně zákona nepřijdete v důsledku změny vlastnictví.

Povinné ručení s 20% slevou

Sjednejte si povinné ručení snadno a rychle z pohodlí domova