Přehled fondů k investování

Přehled programů investování

ČSOB pojišťovna vám nabízí cestu, jak investovat své prostředky jednoduchým způsobem, rychle i v nízkých částkách.

Investice jsou vhodným nástrojem k dosažení našich snů a dlouhodobých přání (vysněný dům se zahradou, věno pro dceru, udržení životního standardu v důchodu, cesta kolem světa...) Většina z nás nemá čas ani odborné znalosti, které by nám umožnily pohybovat se samostatně na finančních trzích.

Jednoduchým řešením jsou pro nás fondy (programy), které využívají toho, že více lidí se stejnými investičními záměry a cíli sdruží své peníze dohromady a svěří jejich správu profesionálům podle předem známých pravidel a omezení. Díky tomuto sdružení prostředků se většina z nás může stát investory. Zároveň se o naše peníze starají skuteční profesionálové, kteří jim věnují svůj čas a především stabilní odbornou péči.

Garantované programy investování


Pojistitel garantuje, že vyhlašované minimální zhodnocení garantovaných programů investování pro běžné pojistné a pro mimořádné pojistné nebude nabývat záporných hodnot.


Náš život

Garantovaný program investování
Vyhlášené zhodnocení (p.a.)
3,5 %
3,0 %


Forte

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50 %


Fortík

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,50 %
0,50 %


BEZ OBAV

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,50 %


ŽP Liška

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50 %


ZFP Život+

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50 %


Vario

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50 %


Maximal Profit

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50 %


Maximal Profit Z

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %


Maxík

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50 %

Tržní programy investování 

 

Tyto programy investování se odlišují investiční strategií, povahou podkladových aktiv a tím předpokládanou výnosností a mírou rizika. Podrobné informace o jednotlivých programech investování naleznete po kliknutí na daný program investování. 

Program investování Realitní mix zanikl dne 14. 6. 2024 sloučením s programem investování Akciový mix a nadále je označován jako program investování Akciový mix.

 

Název programu investování
Podkladová aktiva
ISIN
Typ programu investování
ČSOB Akciový
770000001170
akciový
ČSOB Opatrný
BE6327056378
smíšený
ČSOB Odvážný
BE6327054357
smíšený
ČSOB Velmi odvážný
BE6327053342
smíšený
ČSOB Akciový
770000001170
akciový
ČSOB Velmi odvážný
BE6327053342
smíšený
ČSOB Velmi opatrný
BE6327055362
smíšený
ČSOB Akciový realitní
CZ0008472222
akciový
ČSOB Odvážný
BE6327054357
smíšený
ČSOB Opatrný
BE6327056378
smíšený
ČSOB Velmi opatrný
BE6327055362
smíšený

 

Programy investování - Životní pojištění od LIŠKY (ŽP LIŠKA)


Zde jsou uvedeny tržní programy investování pro smlouvy uzavřené do 1. 9. 2016. Informace k tržním programům investování po tomto datu naleznete v tabulce Tržní programy investování (chráněný a vyvážený program investování). 


Program investování
Cena 
Datum aktualizace
1,1498
1. 10. 2023
1,1546
1. 10. 2023
1,1546
1. 10. 2023
1,1206
1. 10. 2023
1,1206
1. 10. 2023
1,0491
1. 10. 2023
1,0983
1. 10. 2023
1,0983
1. 10. 2023

Nákladovost nabízených programů investování 

 

Název programu investování
Správce/investiční manažer
ISIN podkladového fondu
Rizikovost*
Nákladovost/  ongoing charges
Období
Velmi opatrný
KBC AM
BE6327055362
2
1,26 %
1.1.2023-31.12.2023
Opatrný
KBC AM
BE6327056378
3
1,34 %
1.1.2023-31.12.2023
Odvážný
KBC AM
BE6327054357
4
1,63 %
1.1.2023-31.12.2023
Velmi odvážný
KBC AM
BE6327053342
6
1,91 %
1.1.2023-31.12.2023
Akciový
ČSOB AM
770000001170
6
2,21 %
1.1.2023-31.12.2023
Akciový realitní
ČSOB AM
CZ0008472222
6
2,30 %
1.1.2023-31.12.2023

U žádného z uvedených programů investování není výkonnostní poplatek.

*Rizikovost programu investování je definována na škále 1 až 7, přičemž stupeň 1 znamená nejnižší, nikoli žádné riziko, stupeň 7 pak riziko nejvyšší.

Scénáře výkonnosti programů investování

 


 

Otevřít tabulku v PDF

 

Programy investování Maximal Invest


Jednorázově placené investiční životní pojištění Maximal Invest lze sjednat prostřednictvím bankovních poradců ČSOB.
Informace k tomuto pojištění, k programům investování, k ceně podílové jednotky a k jejímu vývoji jsou k dispozici zde: https://fondy.csob.cz/portal/jednorazove-zivotni-pojisteni

Cena podílové jednotky je stanovena ČSOB Pojišťovnou (pojistitelem) na základě podkladů poskytnutých správcem aktiv (podle druhu podkladového aktiva s frekvencí jednou nebo dvakrát měsíčně) a odpovídá ceně ke konci obchodního dne.