Přehled fondů k investování

Přehled programů investování

ČSOB pojišťovna vám nabízí cestu, jak investovat své prostředky jednoduchým způsobem, rychle i v nízkých částkách.

Investice jsou vhodným nástrojem k dosažení našich snů a dlouhodobých přání (vysněný dům se zahradou, věno pro dceru, udržení životního standardu v důchodu, cesta kolem světa...) Většina z nás nemá čas ani odborné znalosti, které by nám umožnily pohybovat se samostatně na finančních trzích.

Jednoduchým řešením jsou pro nás fondy (programy), které využívají toho, že více lidí se stejnými investičními záměry a cíli sdruží své peníze dohromady a svěří jejich správu profesionálům podle předem známých pravidel a omezení. Díky tomuto sdružení prostředků se většina z nás může stát investory. Zároveň se o naše peníze starají skuteční profesionálové, kteří jim věnují svůj čas a především stabilní odbornou péči.

Garantované programy investování

Pojistitel garantuje, že vyhlašované minimální zhodnocení garantovaných programů investování pro běžné pojistné a pro mimořádné pojistné nebude nabývat záporných hodnot.

Náš život

Garantovaný program investování
Vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %

Forte

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50 %

Fortík

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,50 %
0,50 %

BEZ OBAV

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,50 %

ŽP Liška

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50%

ZFP Život+

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50 %

VARIO

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50 %

Maximal Profit

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50 %

Maximal Profit Z

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %

Maxík

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
0,80 %
0,50 %
0,50 %

Programy investování Životní pojištění od LIŠKY (ŽP LIŠKA)

Platí od 1.9.2016

Program investování
Cena
Datum aktualizace
1.4013
01. 04. 2021
1.4323
01. 04. 2021
1.4609
01. 04. 2021

Platí do 1.9.2016

Program investování
Cena
Datum aktualizace
1.1498
01. 03. 2021
1.1546
01. 03. 2021
1.1546
01. 03. 2021
1.1206
01. 03. 2021
1.1206
01. 03. 2021
1.0429
01. 04. 2021
1.0983
01. 03. 2021
1.0983
01. 03. 2021

Tržní programy investování 

 

Tyto programy investování se odlišují investiční strategií, povahou podkladových aktiv a tím předpokládanou výnosností a mírou rizika. Podrobné informace o jednotlivých programech investování naleznete po kliknutí na daný program investování. 

 

Program investování
Podkladová aktiva
ISIN
Typ programu investování
ČSOB Akciový
770000001170
akciový
ČSOB Opatrný
BE6327056378
smíšený
ČSOB Odvážný
BE6327054357
smíšený
ČSOB Velmi odvážný
BE6327053342
smíšený
ČSOB Akciový
770000001170
akciový
KBC Master Fund ČSOB Dynamický
BE0174397886
smíšený
KBC Master Fund CSOB Conservative
BE0174399908
smíšený
ČSOB Akciový realitní
CZ0008472222
akciový
KBC Master Fund KBC Růstový
BE0174398892
smíšený
KBC Master Fund ČSOB Vyvážený
BE0174401928
smíšený
KBC Master Fund ČSOB Konzervativní
BE0174399908
smíšený

 

Programy investování - Životní pojištění od LIŠKY (ŽP LIŠKA)

 

V rámci produktu ŽP Liška sjednaného od 1. 2. 2021 lze investovat finanční prostředky výhradně do Garantovaného programu investování v rámci mimořádného pojistného. 

Zde jsou uvedeny tržní programy investování pro smlouvy uzavřené do 1. 9. 2016. Informace k tržním programům investování po tomto datu naleznete v tabulce Tržní programy investování (chráněný a vyvážený program investování). 

 

Program investování
Cena 
Datum aktualizace
1,1498
1. 1. 2021
1,1546
1. 1. 2021
1,1546
1. 1. 2021
1,1206
1. 1. 2021
1,1206
1. 1. 2021
1,0408
1. 1. 2021
1,0983
1. 1. 2021
1,0983
1. 1. 2021

 

Nákladovost nabízených programů investování 

 

Název programu investování
Správce/investiční manažer
ISIN podkladového fondu
Rizikovost*
Nákladovost/  ongoing charges
Období
Garantovaný
ČSOB Pojišťovna
 
2
Není relevantní
1.1.2020 - 31.12. 2020
Chráněný
KBC AM
BE0174399908
2
0,74 %
1.1.2020 - 31.12. 2020
Konzervativní
KBC AM
BE0174399908
2
0,74 %
1.1.2020 - 31.12. 2020
Vyvážený
KBC AM
BE0174401928
3
1,47 %
1.1.2020 - 31.12. 2020
Růstový
KBC AM
BE0174398892
4
1,69 %
1.1.2020 - 31.12. 2020
Dynamický
KBC AM
BE0174397886
5
2,04 %
1.1.2020 - 31.12. 2020
Akciový mix
ČSOB AM
770000001170
6
2,21 %
1.1.2020 - 31.12. 2020
Realitní mix
ČSOB AM
CZ0008472222
6
2,26 %
1.1.2020 - 31.12. 2020
Světové cíle 1
ČSOB FM
CZ0000303003
2
X
Úpis 1.3.2021 - 16. 4. 2021
Opatrný
KBC AM
BE6327056378
3
1,52 %
1.1.2020 - 31.12.2020
Odvážný
KBC AM
BE6327054357
4
1,82 %
1.1.2020 - 31.12.2020
Velmi odvážný
KBC AM
BE6327053342
5
2,11 %
1.1.2020 - 31.12.2020
Nové trendy - energie a lidé 2027
ČSOB FM
CZ0000303292
2
X
Úpis 14.6.2021 - 29.7.2021

U žádného z uvedených programů investování není výkonnostní poplatek.

*Rizikovost programu investování je definována na škále 1 až 7, přičemž stupeň 1 znamená nejnižší, nikoli žádné riziko, stupeň 7 pak riziko nejvyšší.