Program investování BEZ OBAV

Garantovaný program investování BEZ OBAV

Základní informace o programu investování

 

Portfolio programu investování je složeno z jednotlivých investičních instrumentů pořízených společností ČSOB Pojišťovna. Jedná se zejména o státní dluhopisy, korporátní dluhopisy investičního stupně a depozitní produkty.

pro investiční a mimořádné pojistné

Garantovaný program investování
Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
od 1. 12. 2012 do 31. 3. 2016
1,00 %
od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2021
0,80 %
od 1. 12. 2021
0,50 %

Pojistitel nabízí zvlášť garantovaný program investování pro běžné pojistné a pro mimořádné pojistné.

Výnos je garantován vždy alespoň ve výši minimálního vyhlášeného zhodnocení. Pojistitel je oprávněn výši vyhlášeného minimálního zhodnocení jednostranně měnit během trvání pojištění. Aktuální výše minimálního vyhlášeného zhodnocení je uvedena na stránkách www.csobpoj.cz.

Nad rámec vyhlášeného zhodnocení může být v závislosti na daném produktu přiznán finanční bonus.