Pojištění odpovědnosti zaměstnance od ČSOB Poj ☑️ -10%

Pojištění z odpovědnosti zaměstnance

Díky pojištění zaměstnanecké odpovědnosti od ČSOB Pojišťovny vás ochráníme při neúmyslném zavinění škody při výkonu povolání.

Proč byste měli mít pojištění zaměstnanecké odpovědnosti od ČSOB Pojišťovny?
 

 Vyřešíme za vás neúmyslné způsobení škody v práci
 Vysoké limity až do výše 700 tis. Kč
 Vztahuje se na škody, které se staly po celém světě
 Nabízíme variantu i pro řidiče z povolání
 Sleva 10 % při on-line sjednání
 • Limity až do 700 000 Kč

  Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti nabízíme s vysokými limity až do 700 000 Kč.

 • Platnost po celém světě

  Vztahuje se na škody, které se staly na území celého světa.

 • Varianta pro řidiče z povolání

  Pokud řídíte převážnou část své pracovní doby, zvolte si variantu pro řidiče z povolání.

Chcete spravovat vaši smlouvu nebo řešit škodu?

Co všechno kryje pojistka na blbost od ČSOB Pojišťovny?

Finanční škoda

Chybě zapíšete materiál do evidence, a tím způsobíte chybu v účetnictví.

Škoda na majetku

Na služební cestě vám spadne svěřený mobil nebo notebook.

Dopravní nehoda

Při řízení služebního vozidla způsobíte dopravní nehodu.

Škody na zdraví

V důsledku chybného označení výkopu na staveništi dojde ke zranění osob.

Jaké varianty pojištění pro zaměstnance nabízíme?  

 

 1. Bez řízení dopravního prostředku: varianta zahrnuje krytí škod způsobených zaměstnavateli zaviněným porušením pracovních povinností při výkonu pracovní činnosti, kromě škod vyloučených v pojistných podmínkách. V této variantě nejsou kryty škody způsobené zaměstnavateli řízením dopravního prostředku. 
 2. S řízením dopravního prostředku: tato varianta má shodný rozsah krytí jako varianta bez řízení dopravního prostředku. Navíc však zahrnuje i škody způsobené řízením dopravního prostředku. Nevztahuje se však na řidiče, kteří řídí převažující část své pracovní doby, a dále na škody způsobené řidiči vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích nebo plošinových vozíků. Tito řidiči musí mít sjednáno pojištění ve variantě řidiči z povolání.
 3. Řidič z povolání: tato varianta má shodný rozsah krytí jako varianta bez řízení dopravního prostředku. Navíc však zahrnuje i škody způsobené řízením dopravního prostředku, které jsou v předchozí variantě vyloučeny. V této variantě je spoluúčast 10 % min. 5 000 Kč a 25 % min 5 000 Kč. 
 4. Můžete si zvolit nejvýhodnější ze tří variant spoluúčasti (1000 Kč, 10 % min 1000 Kč nebo 25 % min 1000 Kč).

 

Limity pojistného plnění 

 

Vybrat si můžete z limitů od 60 tisíc Kč až do 700 tisíc Kč. 

Zaměstnavatel po vás může požadovat náhradu škody maximálně do výše 4,5násobku vašeho hrubého měsíčního výdělku. Doporučujeme tedy nastavit si limit pojištění v této výši.

Často kladené otázky

 • Ano, ale je třeba zvolit nejvyšší variantu pojistného krytí - řidič z povolání. Za řidiče z povolání jste považován v případě, pokud řídíte více jak 50 % své pracovní doby. V případě, že nebude zvolena správná varianta pojištění, nevznikne nárok na pojistné plnění.

 • V případě, že vykonáváte pracovní činnost a vůbec k ní nepoužíváte vozidlo, stačí vám varianta pojištění bez řízení dopravního prostředku.

  Pokud máte třeba pracovní vozidlo nebo nějakou část své pracovní doby řídíte, doporučujeme variantu profese s řízením. 

  Pokud řídíte více jak 50 % své pracovní doby nebo řídíte vysokozdvižné, nízkozdvižné, paletovací nebo plošinové vozíky, je nutná varianta řidič z povolání.

 • Konkrétní limity pojistného krytí jsou uvedeny v pojistné smlouvě, kterou naleznete také v Klientské zóně. Maximální limit pro pojištění odpovědnosti při výkonu povolání je 700 tis. Kč. Rádi vám také poradíme na infolince 466 100 777.

 • Hmotná odpovědnost je odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, který je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Jsou to například hotovost nebo ceniny. Zaměstnanec, který podepíše dohodu o hmotné odpovědnosti, má povinnost uhradit vzniklou škodu v plném rozsahu. V tomto případě totiž neplatí příslušné omezení stanovené Zákoníkem práce, podle něhož může výše náhrady požadované zaměstnavatele činit maximálně 4,5násobek průměrného měsíčního platu. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání se na hmotnou odpovědnost nevztahuje.

 • Pojištění odpovědnosti funguje tak, že pokud způsobíte škodu někomu jinému (na majetku nebo na zdraví) a máte současně sjednané pojištění odpovědnosti, tak za vás pojišťovna uhradí poškozenému náhradu škody.

 • V ČŠOB Pojišťovně rozlišujeme Občanskou odpovědnost a Odpovědnost z výkonu povolání. Občanská odpovědnost se vztahuje na škody způsobené v běžném životě (např. pád omítky z vašeho domu na osobu či stojící auto). Odpovědnost z výkonu povolání, jak už název napovídá, se vztahuje na škody způsobené při výkonu povolání (např. na služební cestě vám spadne svěřený mobil nebo notebook).

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

Dárková krabička

Způsobili jste někomu újmu?