Cestovní pojištění osob od ČSOB Pojišťovny 🌍 s 20% slevou

Cestovní pojištění pro jednotlivce

Díky cestovnímu pojištění od ČSOB Pojišťovny si užijete svou dovolenou naplno. Navíc můžete soutěžit o poukázky na cestovní kufry.

Proč byste měli mít cestovní pojištění od ČSOB Pojišťovny?
 

 Vysoké limity léčebných výloh až do výše 100 mil. Kč
 Ve vyšších variantách vám pojistíme zavazadla, cestu i let
 Kryjeme i akutní ošetření zubů
 Rozsáhlé asistenční služby 24 hodin denně
 Sleva až 20 % při on-line sjednání
 • Léčebné výlohy až do 100 mil. Kč

  Vysoké limity pojistného plnění u léčebných výloh vás ochrání i v těžkých situacích.

 • Letní soutěž

  Sjednejte si cestovní pojištění on-line s 20% slevou a zapojte se do soutěže o poukázky na cestovní kufry v hodnotě 1 500 Kč.

 • Kvalitní asistenční služby

  Asistenční služby vám pomohou nejen s hospitalizací nebo návratem do ČR, ale také s tlumočením nebo se ztrátou dokladů.

Máte-li u nás sjednáno pojištění letu a během cestování letadlem se dostanete do nesnází, obraťte se na nás. V případě komplikací vám poradíme, poskytneme prvotní asistenci a pomoc, případně pomůžeme i při uplatnění nároku u leteckého přepravce.

V případě potřeby volejte telefonní číslo +420 466 100 777 (zvolte volbu 0 a následně volbu 4).

Zpříjemněte si cestování elektronickou knihou zdarma!


Akce trvá do 30. září. Z kterých titulů můžete vybírat, se dozvíte v pravidlech akce.

Sjednat pojištění

* Kód ke knihám vám zašleme do několika dnů po sjednání smlouvy.

Proč si sjednat cestovní pojištění u nás?

 

 • Limit pojistného plnění ve výši 100 mil. Kč spolehlivě pokryje léčebné výlohy v zahraničí. 

 • Můžete si sjednat pojištění nejen na cestu do zahraničí, ale i na dovolenou v České republice.

 • V rámci pojištění kryjeme také akutní ošetření zubů

 • Pojištěný máte i zásah horské služby v případě zdravotních potíží.

 • Pojistíme vás pro případ úrazu, odpovědnosti za újmu, poškození nebo odcizení zavazadel, přerušení cesty, zmeškání odjezdu, zpoždění zavazadel nebo zpoždění letu.

 • Součástí pojištění odpovědnosti je také pojištění právní ochrany pro případ, kdy budete ve sporu s cestovní kanceláří nebo přepravcem. 

 • Jsme vždy na telefonu – asistenční služba 24 hodin denně v českém jazyce.

 • Pojištění vám automaticky prodloužíme, pokud uvíznete v zahraničí.

 • Pokud cestujete jako rodina, může vás pojištění vyjít levněji až o 50 % oproti jednotlivcům. 

Vyberte si tu správnou variantu pojištění

 

Přehled balíčků cestovního pojištění
  Standard
Základní
Dominant
Nejžádanější
Premiant
Nejobsáhlejší
Léčebné výlohy 5 mil. Kč 15 mil. Kč 100 mil. Kč
Asistenční služby Základní Rozšířené Rozšířené
Akutní ošetření zubů 5 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč
Pojištění úrazu (trvalé následky)   600 000 Kč 800 000 Kč
Pojištění odpovědnosti včetně pojištění právní ochrany   15 mil. Kč 30 mil. Kč
Pojištění zavazadel   25 000 Kč 50 000 Kč
Pojištění cesty    10 000 Kč 30 000 Kč
Pojištění letu   5 000 Kč 15 000 Kč
Cena pojištění pro jednu osobu
Se slevou 20 % za online sjednání
Rekreační sporty, Evropa, jednotlivec
16 Kč
za den 
41 Kč
za den 
58 Kč
za den 

Cestujete do zahraničí během roku častěji?

Sjednejte si roční cestovní pojištění již od 1 050 Kč a nechte starosti na dovolené plavat.

Chci spočítat roční kartu

Připojištění, která se mohou hodit

Pojištění stornopoplatků

Můžete se pojistit ještě před nástupem na dovolenou pro případ, kdy vám zkříží plány na dovolenou nemoc nebo jiná vážná situace, např. pandemie či terorismus.

Pojištění rizikových sportů

Připojistit se můžete i v případě, že máte rádi adrenalinové sporty, např. bungee jumping, potápění nebo rafting na opravdu divokých řekách.

Asistence vozidla

Asistenční služby oceníte na cestách v zahraničí, ať už budete potřebovat opravu vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu. Zajistíme vám také náhradní dopravu nebo ubytování.

Asistenční kartička jednoduše v mobilu


Už nemusíte přepisovat nebo tisknout telefonní čísla. Vystačíte si s asistenční kartičkou přímo ve vašem telefonu. Stále po ruce budete mít vše důležité pro vaši klidnou cestu.

Po návratu z cest navíc v kartičce najdete slevu 25 % na další cestovní pojištění.

Jak získat kartičku.

Vše o cestovním pojištění

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ úhrady nezbytných nákladů souvisejících s úrazem nebo akutním onemocněním v zahraničí.

Za nezbytné náklady jsou považovány např. lékařská ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení.

 

 • zajištění vyšetření či ošetření lékařem

 • zajištění návštěvy lékaře v místě pobytu pojištěného

 • zajištění pobytu ve zdravotnickém zařízení po dobu nezbytně nutnou

 • garanci uhrazení léčebných výloh a nákladů za pobyt v nemocnici

 • zajištění kontaktu s rodinou

 • přivolání rodinného příslušníka (opatrovníka) a jeho vyslání do nemocnice v zahraničí

 • proplacení nákladů spojených s dopravou a případným ubytováním opatrovníka do 15 000 Kč

 • převoz do České republiky, včetně zajištění náhradního dopravního prostředku, doprovodu zdravotnického personálu, zajištění náhradního ubytování

 • kontaktování ambasády, zajištění tlumočníka či zajištění zaslání náhradních dokladů v případě ztráty nebo odcizení dokladů v zahraničí

Pokud si sjednáte variantu cestovního pojištění s limitem léčebných výloh 15 mil. Kč nebo 100 mil. Kč, získáváte rozšířené asistenční služby, které navíc zahrnují:

 • informační servis před odjezdem – na požádání vám předáme jak turistické, tak i lékařské a administrativně-právní informace o vámi zvolené destinaci

 • telefonickou pomoc v nouzi při jednání s místními orgány či vyhledání právníka

 • tlumočení a překlady

 • zajištění kontaktu s místními i zastupitelskými úřady

 • organizaci pomoci v případě přerušení cesty nebo zmeškání odjezdu, pomoc v případě zpoždění letu

 • v případě ztráty nebo odcizení dokladů uhradíme náklady spojené s vystavením jejich náhrady, a to do výše 8 000 Kč, v případě volby limitu léčebných výloh 100 mil. Kč. 

 • vyslání rodinného příslušníka do nemocnice v zahraničí a s tím spojenou úhradu nákladů na cestu a ubytování.

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ, pokud způsobíte:

 • majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti

 • újmu na zdraví nebo usmrcením

 • nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení.

Součástí pojištění odpovědnosti je také pojištění právní ochrany, kdy vám uhradíme náklady např. v případě sporu s cestovní kanceláří nebo přepravcem.  

Pojištění poskytuje finanční odškodnění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu (od 10% poškození) a léčení úrazu, tzv. denní odškodné (od 15. resp. 8. dne léčení). Dále pojištění nabízí jednorázové odškodné pro případ hospitalizace.

Pojištění nabízí finanční náhradu při poškození, zničení nebo ztrátě hmotných osobních věcí pojištěného (např. kufr, oblečení, elektronika), a to v důsledku živelních nebezpečí (např. požár, zemětřesení, povodeň), odcizení krádeží vloupáním nebo loupežného přepadení. 

Pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ:

 • kdy po započetí cesty nemůžete z vážných důvodů dále čerpat již zakoupené a zaplacené cestovní služby (např. skipas, jednorázové fakultativní výlety atd.),

 • kdy nezávisle na své vůli nemůžete využít původně plánovaný a zaplacený způsob dopravy.

Pojištění vám uhradí přiměřené náklady v případě, že 

 •  kvůli zpoždění zavazadel nejméně o 6 hodin si budete muset zabezpečit náhradní věci (např. oblečení či hygiena) 

 • budete potřebovat občerstvení, ubytování či úschovu zavazadel z důvodu zpoždění letu nejméně o 6 hodin.

Hradíme léčebné výlohy spojené s COVID-19

 

 

 • Před cestou vám doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále také MZV ČR), kde jsou průběžně aktualizovány podmínky pro vycestování do zahraničí. Další informace lze získat u zastupitelského úřadu daného státu.
 • Naše cestovní pojištění je platné pro všechny státy světa, pokud do dané země nebylo vydáno výslovné varování před cestami z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění.
 • Pokud se v zahraničí nakazíte, případně budete umístěni do karantény po kontaktu s pozitivně testovanou osobou, pojistné plnění bychom poskytli, a to za předpokladu, že budou splněny podmínky, které dané země (včetně tranzitních) pro vstup na svoje území vyžadují. Stejně tak doporučujeme ověřit si podmínky doložení bezinfekčnosti přepravy přímo u poskytovatele dopravních služeb (letecká společnost, autobusový či vlakový přepravce apod.).

Často kladené dotazy

 • Všechny potřebné informace ohledně vašeho pojištění najdete v produktové dokumentaci, tj. pojistné smlouvě, pojistných podmínkách, infolistu produktu a informačním dokumentu o pojistném produktu, které jste obdrželi při sjednání pojištění. Jakékoliv další obecné doplňující dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu 466 100 777 (volba 4), případně na emailu info@csobpoj.cz.

 • Sjednaná pojištění i limity pojistného plnění najdete v pojistné smlouvě, kterou jste obdrželi při sjednání pojištění (fyzicky na přepážce nebo emailem). Informace o pojištění jsou dostupné také v Klientské zóně. V případě cestovního pojištění k platební kartě najdete rozsah pojištění včetně limitů pojistného plnění také na webu ČSOB (banky), v sekci Pojištění.

 • Pojistné plnění můžete uplatnit v případě, kdy nebudete moci odjet na dovolenou ze závažných důvodů (např. onemocnění). Pojištění stornopoplatků je třeba sjednat do 3 pracovních dní po uzavření smlouvy o zájezdu/cestovní službě (např. letenky, ubytování). Pokud máte celoroční pojištění (roční karta, cestovní pojištění k platební kartě), pojištění se vztahuje na všechny zájezdy/cestovní služby zakoupené v době účinnosti pojištění stornopoplatků.

 • Pokud máte sjednáno platné pojištění, předpokládáme, že vycestujete. Pokud máte sjednáno cestovní pojištění jako držitel/ka platební karty ČSOB ve variantě Family, není nutné, abyste také cestoval/a společně se svými rodinnými příslušníky. Bližší informace k cestovnímu pojištění k platebním kartám najdete na webu ČSOB (banky), v sekci Pojištění.

 • V případě vzniku škodné události v zahraničí, zejména úraz nebo onemocnění, kontaktujte asistenční službu na telefonu +420 466 100 777 nebo emailu asistence@csobpoj.cz. Asistenční služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pomůže vám s řešením vašich zdravotních komplikací i výběrem vhodného zdravotnického zařízení. Pokud je nezbytné vyhledat zdravotní pomoc okamžitě, udělejte to a kontaktujte asistenční službu co nejdříve to bude možné, abychom vám mohli pomoct s dalšími kroky.

 • Pokud by došlo na vodních nebo plážových atrakcích ke zranění, případné ošetření je standardně kryto již od nejnižší varianty.

 • Plavbu na vnitrozemských vodách řadíme mezi rekreační sporty, které jsou standardně pojištěny. Plavbu na moři je třeba připojistit v rámci rizikových sportů.

 • Pojištění kryje náhlé poškození nebo zničení zavazadel (např. při živelné události nebo dopravní nehodě) a odcizení zavazadel z uzamčeného prostoru. V případě poškození zavazadla při letecké nebo jiné přepravě vám uhradíme škodu max. do limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

 • Ano, onemocnění Covid-19 považujeme za akutní onemocnění, které je pojištěním kryto (pokud není příslušným státním orgánem vydán zákaz nebo nedoporučení do některé země cestovat z důvodů spojených s Covid-19).

 • Ano, pojištění můžete dodatečně sjednat přes web nebo klientské centrum i po odjezdu na dovolenou. V takovém případě je pojištění platné nejdříve hodinu po sjednání pojistné smlouvy a samozřejmě za předpokladu, že bude obratem uhrazeno pojistné.

 • Ano, pojištění stornopoplatků se vztahuje jak na cesty zakoupené přes cestovní kanceláře, tak na cesty zajištěné individuálně.

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

Dárková krabička

Stala se vám škoda na dovolené?