Oznámení škodní události, cestovní pojištění

Oznámení škody z cestovního pojištění

Oznámit škodu on-line

Oznamte škodu jednoduše z pohodlí domova přes internet. Stačí pár minut a vaše škodní událost bude nahlášená. Nezapomeňte si předem připravit číslo pojistné smlouvy a osobní údaje pojištěných osob, kterých se škoda týká.

Nahlásit škodu

Oznámit škodu po telefonu

Zavolejte na klientskou linku 466 100 777 a zvolte číslo 1 – hlášení pojistné události.

Linka je dostupná v pracovních dnech od 8 do 18 hod. Mimo provozní dobu můžete zanechat vzkaz na záznamníku.

Pokud jste škodu již řešili s asistenční službou v zahraničí, obraťte se pro další úkony na asistenční službu.

Co potřebujete vědět o hlášení škody

  • číslo pojistné smlouvy cestovního pojištění

  • datum, čas a místo vzniku pojistné události 

  • identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště) 

  • informace o průběhu pojistné události a rozsahu poškození 

 

  1. Zaregistrujeme nahlášenou škodnou událost a požádáme vás o dodání všech potřebných dokumentů (zpravidla e-mailem).

  2. Dokumenty, které si od vás vyžádáme, nám zašlete nejlépe prostřednictvím formuláře zde.

  3. Prostudujeme dodané doklady a prostřednictvím e-mailu vám dáme vědět, zda jsou podklady pro likvidaci kompletní.

  4. Likvidátor posoudí škodnou událost a v souladu s platnými právními předpisy a pojistnými podmínkami vyčíslí výši pojistného plnění. Likvidátor úzce spolupracuje s asistenční službou AXA.

  5. Likvidátor má právo si v průběhu likvidace vyžádat další potřebné doklady k likvidaci.

  6. Převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou vám zašleme pojistné plnění a předáme informaci o vyřízení likvidace.

Po nahlášení pojistné události od nás obdržíte desetimístné evidenční číslo. Mějte ho při sobě, urychlíte tím veškerou další komunikaci s pojišťovnou.

Formuláře ke stažení

Formuláře si můžete stáhnout do počítače a elektronicky vyplnit.

Hledáte informace k již nahlášené škodní události?

Přečtěte si způsoby, jak můžete zjistit stav řešení škody nebo nahrát dokumenty.