Pojištění stavby vašeho domu

Pojištění stavby (nemovitosti)

Chci si spočítat

NOVINKA: Ekologické zvýhodnění

V případě větší škody vám proplatíme nejen náklady na opravu vaší stavby, ale navíc i náklady na její ekologickou modernizaci, např. na tepelné čerpadlo či zateplení.

Nadstandardní asistence už v základu

Kromě řešení havarijních situací, odemčení dveří nově nabízíme také možnost opravy tepelného čerpadla a klimatizace.

Každý rok 3% bonus

Pokud nebudete mít žádnou škodu, můžete ušetřit až 18 % na pojistném.

Proč si pojistit majetek u ČSOB Pojišťovny?

 • V nejvyšší variantě PREMIANT máte pojištěná elektronická zařízení pro případ technické poruchy, a to až do stáří 10 let. Pokud se nevztahuje záruka, limit je 100 000 Kč.   

  Škoda se vztahuje na zařízení typu kotel, čerpadla, alarmy, solární panely atd., pro případ rozbití nedopatřením, výrobní vadou nebo vadou materiálu. 

 • Pojistné nebezpečí sklo all risk je již v základním rozsahu pojištění.

  Ve variantě STANDARD do výše 20 000 Kč, DOMINANT do  50 000 Kč a ve variantě Premium až do 100 000 Kč.

 • V případě pojištění zkratu, přepětí a podpětí nezkoumáme stáří poškozeného elektronického zařízení - hradíme škodu vždy. 

  Ve variantě STANDARD lze připojistit.

 • U vyšší varianty máte pojištěnou i zateplenou fasádu pro případ poškození živočichy.

 • Finanční kompenzace za nemajetkovou (psychickou) újmu - v případě škody velkého rozsahu (min. 80 % z pojistné částky) vám vyplatíme 50 000 Kč. 

 • Vedlejší stavby, jako je samostatně stojící garáž, oplocení, pergola nebo bazén máte pojištěny až do výše 5 % pojistné částky hlavní stavby.

  Ve variantě STANDARD a DOMINANT můžete mít vedlejší stavby pojištěné do výše 5 % pojistné částky hlavní stavby, maximálně však do 100 000 Kč. 

Co je ekologické zvýhodnění?

Jedná se o nové pojištění v rámci pojištění staveb, díky kterému vám v případě větší škody (nad 50 % z pojistné částky) uhradíme kromě pojistného plnění z pojištění stavby také prostředky na ekologickou modernizaci vašeho domu. 

Můžete tedy získat prostředky navíc a svoji poškozenou stavbu si rovnou zmodernizovat a snížit tak její energetickou náročnost! 

Uhradíme vám až do výše 10 % z pojistné částky, max. 200 000 Kč:

 

 • zateplení střechy a vnější fasády
 • zateplení oken trojsklem
 • tepelné čerpadlo
 • fotovoltaická elektrárna
 • solární termické kolektory
 • jednotky řízeného větrání
 • systém na zadržování šedé či dešťové vody
 • zelené střechy

 

Přečtěte si rady a tipy, jak ušetřit energie!

Vyberte si variantu pojistné ochrany 

 

Přehled variant pojištění domácnosti
  Standard Dominant
Nejžádanější
Premiant
Základní pojistná nebezpečí*      
Asistenční služby Základní Základní Základní
Sklo all risk 20 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč
Odcizení a vandalismus Volitelné    
Zkrat a přepětí Volitelné 50 000 Kč 100 000 Kč
Ekologické zvýhodnění max. 200 000 Kč max. 200 000 Kč max. 200 000 Kč
Poškození fasády živočichy   50 000 Kč 100 000 Kč
Atmosférické srážky   50 000 Kč 100 000 Kč
Technická porucha     100 000 Kč
Ztráta vody     100 000 Kč

 

*Základní pojistná nebezpečí: Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, zemětřesení, pád stromů a stožárů, tíha sněhu, vodovodní škoda, mráz, kouř, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, náraz vozidla.

Sjednejte si on-line s 10% slevou

Pojištění majetku si můžete sjednat on-line za pár minut!

Asistenční služby 

 

Volejte nonstop na číslo: 466 100 777

 

 • Oprava tepelného čerpadla a klimatizace

  Zajistíme odbornou pomoc při poruše tepelného čerpadla nebo klimatizace, max. do limitu 7 000 Kč, 2x ročně
 • Odstranění havarijního stavu

  V případě havárie k vám obratem pošleme technickou pomoc. Zajistíme odborníka, který vám provede instalatérské, topenářské, sklenářské, plynárenské, elektrikářské a kominické práce, deratizaci, desinsekci a čistění kanalizace, max. do limitu 7 000 Kč, 2x ročně.
 • Odemknutí dveří 

  Zajistíme zámečníka, který vám odemkne dveře při zabouchnutí nebo ztrátě klíčů, max. do limitu 7 000 Kč, 2x ročně.
 • Informace a poradenství

  Poradíme, jak postupovat v případě pojistné události.

Připojištění, která se mohou hodit

Pojištění povodně a záplavy

Pojistíme vás, i když je váš majetek ve 4. povodňové zóně, pokud místo pojištění nebylo v posledních 20 letech povodní zasaženo.

Pojištění odpovědnosti z běžného života

Pojistěte sebe, svou rodinu i mazlíčka pro případy, kdy někomu způsobíte újmu. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na celé území Evropy.

Vše, co potřebujete vědět o pojištění stavby

Zatímco pojištění domácnosti zahrnuje movité věci, které vlastníte a které tvoří vybavení a zařízení domácnosti, u pojištění stavby máte pojištěny konkrétní stavby, jako je rodinný dům, byt, garáž, chata. 

Jinými slovy, pokud obrátíte dům vzhůru nohama, to co z něj vypadne, spadá pod pojištění domácnosti. Vše ostatní, pevně spojené se stavbou, patří k pojištění stavby. 

 

 1. Nezapomínejte na pravidelné kontroly komínů, plynových přípojek, kotlů apod. 

 2. Případy odcizení a vandalismu vždy nahlaste  policii! 

 3. Doklady o rekonstrukci si vždy pečlivě uschovejte.

 4. Nezapomeňte si nafotit veškeré úpravy a rekonstrukce.

 5. Zvolte si valorizaci pojistné částky, aby nedošlo k podpojištění. 

 

Součástí pojištění jsou asistenční služby, které vám zajistí odbornou pomoc z oblasti elektrikářských, topenářských, instalatérských a kominických prací, deratizace, dezinsekce a čištění kanalizace. 

Navíc vám asistenční služba pomůže najít zámečníka v případě, že si jednoduše zabouchnete dveře. 

Stačí zavolat na telefonní číslo:  466 100 777

Všechny vedlejší stavby, které doplňují hlavní stavbu (rodinný dům), jako je např. samostatně stojící garáž, pergola, bazén, oplocení či hospodářská budova, máte automaticky pojištěny až do výše 5 % z pojistné částky hlavní stavby. 

Pokud si sjednáte pojistnou ochranu ve variantě Standard nebo Dominant, je pojistné plnění za pojistnou událost na všech vedlejších stavbách omezeno na maximálně 100  000 Kč, pro variantu Premiant limit 100 000 Kč neplatí. 

Pokud je vaše garáž součástí rodinného domu (je pod stejnou střechou), potom je zahrnuta do pojistné částky vašeho domu. 

Chcete si pojistit vedlejší stavby (nebo zahradu) na vyšší limity? Zanechte nám telefonní číslo a my se vám ozveme s nabídkou pojištění. 

Pojištění pokrývá případy poškození zateplených fasád způsobené živočichy, např. oklováním, okousáním, vydrápáním. 

Pozor! Pojištění nepokrývá škody způsobené živočichy na běžných fasádách (bez zateplení). Rovněž nepokrývá případy znečištění živočichy, které nebrání plné funkčnosti zateplené fasády.

Pojištění odpovědnosti z běžného života vás ochrání v případě, že někomu jinému způsobíte újmu a to např. v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti a provozem vaší domácnosti. 

Příklady, kdy se pojištění odpovědnosti hodí: 

 

 • pád omítky nebo střešní krytiny z vlastněné nemovitosti na procházející osobu nebo zaparkované auto

 • dopravní nehoda zaviněná pojištěným cyklistou

 • nehoda způsobená na lyžích (platí pro celou Evropu)

 • zranění osoby nebo zvířete způsobené psem pojištěného

 • když vaše děti způsobí škodu na návštěvě nebo ve škole 

 • pád stromu z pozemku pojištěného na sousedův pozemek

 • vytopení souseda

 • poškození malby v pronajatých prostorech 

 

Pojištění navíc platí kdekoli v Evropě a automaticky jsou pojištěni také všichni členové vaší domácnosti. 

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
Dárková krabička

Stala se vám doma škoda?