Oznámení škodní události, pojištění majetku

Oznámení škody z pojištění majetku

Oznámit škodu on-line

Oznamte škodu jednoduše z pohodlí domova přes internet. Stačí pár minut a vaše škodní událost bude nahlášená. Nezapomeňte si předem připravit číslo pojistné smlouvy a údaje o pojištěné osobě.

Nahlásit škodu

Oznámit škodu po telefonu

Zavolejte na klientskou linku 466 100 777 a zvolte číslo 1 – hlášení pojistné události.

Linka je dostupná v pracovních dnech od 8 do 18 hod. Mimo provozní dobu můžete zanechat vzkaz na záznamníku.

Co potřebujete vědět o hlášení škody

 • číslo pojistné smlouvy pojištění majetku

 • datum, čas a místo vzniku pojistné události 

 • informace o průběhu pojistné události a rozsahu poškození

 • identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště / název firmy a IČ) 

 • rozsah škody a odhad její předpokládané výše

 

 • Zaregistrujeme nahlášenou škodní událost a požádáme vás o dodání všech potřebných dokumentů (zpravidla e-mailem).

 • Dokumenty, které si od vás vyžádáme, nám zašlete nejlépe prostřednictvím formuláře zde.

 • V případě potřeby se vám ozve náš technik likvidace a telefonicky s vámi dohodne prohlídku poškozeného movitého a nemovitého majetku.

 • Prostudujeme dodané doklady a prostřednictvím e-mailu vám dáme vědět, zda jsou podklady pro likvidaci kompletní.

 • Likvidátor má právo si v průběhu likvidace vyžádat další potřebné doklady.

 • Každá faktura předkládaná k likvidaci musí být položkově rozepsaná.

 • Likvidátor posoudí škodní událost a v souladu s platnými právními předpisy a pojistnými podmínkami vyčíslí výši vašeho pojistného plnění.

 • Převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou vám zašleme pojistné plnění a předáme informaci o vyřízení likvidace.

 

 • Identifikace a doložení vlastnictví věci (pořizovací doklady od poškozených věcí)

 • Doklady prokazující vznik pojistné události, rozsah poškození a způsob opravy (např. vyjádření odborných firem k příčině a rozsahu poškození)

 • Vyčíslení pojistného plnění (faktury za opravu, cenové nabídky na opravu apod.)

 • Číslo účtu, kam má být zasláno pojistné plnění

 

Pro vyřízení vaší likvidace vás podle druhu pojistné události můžeme požádat o další doklady:

 

 • Protokoly Policie ČR v případě vandalismu a odcizení

 • Relace Hasičského záchranného sboru v případě požáru

 • Znalecké posudky, plné moci k zastupování klienta apod.

 

Pokud budeme potřebovat pro vyřízení likvidace další doklady, požádá vás o ně přímo likvidátor.

Po nahlášení pojistné události od nás obdržíte desetimístné evidenční číslo. Mějte ho při sobě, urychlíte tím veškerou další komunikaci s pojišťovnou.

Formulář ke stažení

Formulář si můžete stáhnout do počítače a elektronicky vyplnit.

Hledáte informace k již nahlášené škodní události?

Přečtěte si způsoby, jak můžete zjistit stav řešení škody nebo nahrát dokumenty.