Obrázek pozadí

Přiložit dokumenty ke škodě z pojištění majetku

Co od vás budeme potřebovat?

  • Identifikace a doložení vlastnictví věci (pořizovací doklady od poškozených věcí)
  • Doklady prokazující vznik pojistné události, rozsah poškození a způsob opravy (např. vyjádření odborných firem k příčině a rozsahu poškození)
  • Vyčíslení pojistného plnění (faktury za opravu, cenové nabídky na opravu apod.)
  • Číslo účtu, kam má být zasláno pojistné plnění

Pro vyřízení vaší likvidace vás podle druhu pojistné události můžeme požádat o další doklady:

  • Protokoly Policie ČR v případě vandalismu a odcizení
  • Relace Hasičského záchranného sboru v případě požáru
  • Znalecké posudky, plné moci k zastupování klienta apod.