Přiložit dokumenty | Pojištění majetku

Přiložit dokumenty ke škodě z pojištění majetku

Zeptejte se nebo nahrajte dokumenty k probíhající škodní události

Pokud jste byli vyzváni, abyste k probíhající škodní události doložili dokumenty, můžete je nahrát zde. Stačí vyplnit údaje a nahrát přílohy.
Pozor, velikost všech souborů nesmí přesáhnout 10 MB.

Co od vás budeme potřebovat?

 

  • Identifikace a doložení vlastnictví věci (pořizovací doklady od poškozených věcí)

  • Doklady prokazující vznik pojistné události, rozsah poškození a způsob opravy (např. vyjádření odborných firem k příčině a rozsahu poškození)

  • Vyčíslení pojistného plnění (faktury za opravu, cenové nabídky na opravu apod.)

  • Číslo účtu, kam má být zasláno pojistné plnění

 

Pro vyřízení vaší likvidace vás podle druhu pojistné události můžeme požádat o další doklady:

 

  • Protokoly Policie ČR v případě vandalismu a odcizení

  • Relace Hasičského záchranného sboru v případě požáru

  • Znalecké posudky, plné moci k zastupování klienta apod.