Pojištění odpovědnosti ✅ 10% sleva od ČSOB Pojišťovny

Pojištění odpovědnosti

Díky pojištění odpovědnosti od ČSOB Pojišťovny budete chráněni, když způsobíte škody jiným v běžném životě nebo v zaměstnání.

Proč byste měli mít pojištění odpovědnosti od ČSOB Pojišťovny?
 

 Vyřešíme za vás škody, které neúmyslně způsobíte
 Platí pro všechny členy společné domácnosti včetně mazlíčků
 Pokryjeme vaše výdaje při úhradě způsobené škody
 Sleva 10 % při on-line sjednání.

Co kryje a jak funguje pojištění odpovědnosti?

 

Škodu můžete způsobit komukoliv a jste za ni plně odpovědní, i když nebyla způsobena úmyslně. Vyřešíme za vás škody, které způsobíte jiným v běžném životě nebo v zaměstnání.

 

Hodí se v běžném životě...

 

Pojištění odpovědnosti  vás ochrání při újmách, které přivodíte třetí osobě ve svém běžném životě. Pokryje za vás výdaje při úhradě způsobené škody, ať již vznikla náhodou či vlastní nerozvážností.  

Pojištění odpovědnosti si můžete sjednat on-line  za výhodných podmínek.

 

...i v zaměstnání

 

Nezáleží na tom, zda zastáváte ve své profesi důležitou pozici nebo pracujete ve výrobě, všude můžete způsobit nemalou škodu. Pojištění odpovědnosti zaměstnance vám zaplatí náklady, které po vás zaměstnavatel bude při úhradě škody požadovat. Pojištění vás chrání po celém světě.

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti získáte při sjednání on-line za výhodných podmínek.

Výhody pojištění odpovědnosti z běžného života

 • Limity až do 50 mil. Kč

  Pojištění občanské odpovědnosti nabízíme s vysokými limity až do 50 mil. Kč.

 • Platnost po celé Evropě

  Vztahuje se na škody, které se staly na území Evropy.

 • Ochrání všechny členy domácnosti

  Vztahuje se na všechny členy vaší domácnosti, a to i ty zvířecí.

Kdy vás pojištění odpovědnosti ochrání? 

 

V běžném životě vás ochráníme například v těchto situacích: 
 

 • pád omítky z vašeho domu na osobu či stojící auto

 • vytopení sousedova bytu

 • při rekreaci, zábavě a sportech

 • škoda způsobená vašimi dětmi třetím osobám

 • pokud způsobíte nehodu jako chodec nebo cyklista

 • v případě, že škodu způsobí váš domácí mazlíček, ať už se jedná o přehryzaný kabel k televizi na návštěvě nebo kousnutí cizího člověka v parku

Uhradíme za vás nejen škody způsobené přímo vámi, ale i dalšími členy vaší domácnosti, nebo škody, které mohou způsobit vaše domácí zvířata.

 

Pokud jste zaměstnanec, ochráníme vás například i v těchto situacích: 
 

 • na služební cestě vám spadne svěřený mobil nebo notebook

 • jako zaměstnanec banky spletete čísla účtů a způsobíte klientovi škodu, kterou musí banka zaplatit

 • při řízení služebního vozidla způsobíte dopravní nehodu

 • neprověříte a chybně zaúčtujete materiál v účetnictví

 • rozlijete kávu, která poničí klávesnici služebního počítače

Uhradíme tedy škody, které způsobíte svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů, a to i v případě, že jste na brigádě.

 

Chci si sjednat pojištění odpovědnosti

Často kladené otázky

 • V tomto případě je vhodné, aby měl nájemce sjednáno vlastní pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě. Vlastník nemovitosti však může uzavřít své pojištění, ve kterém je zahrnuto vedle pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti i krytí škody způsobené nájemcem.

 • Ano, ale je třeba zvolit nejvyšší variantu pojistného krytí - řidič z povolání. Za řidiče z povolání jste považován v případě, pokud řídíte více jak 50 % své pracovní doby. V případě, že nebude zvolena správná varianta pojištění, nevznikne nárok na pojistné plnění.

 • V případě, že vykonáváte pracovní činnost a vůbec k ní nepoužíváte vozidlo, stačí vám varianta pojištění bez řízení dopravního prostředku.

  Pokud máte třeba pracovní vozidlo nebo nějakou část své pracovní doby řídíte, doporučujeme variantu profese s řízením. 

  Pokud řídíte více jak 50 % své pracovní doby nebo řídíte vysokozdvižné, nízkozdvižné, paletovací nebo plošinové vozíky, je nutná varianta řidič z povolání.

 • Konkrétní limity pojistného krytí jsou uvedeny v pojistné smlouvě, kterou naleznete také v Klientské zóně. Maximální limit pro pojištění odpovědnosti za újmu je 50 mil. Kč, pro pojištění odpovědnosti při výkonu povolání je pak maximální limit 700 tis. Kč. Rádi vám také poradíme na infolince 466 100 777.

 • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě (také známé jako "pojistka na blbost") se vztahuje na všechny členy společné domácnosti.

 • Škodu můžete způsobit komukoliv, ať už na zdraví nebo majetku. Pojištění odpovědnosti kryje případy, kdy způsobíte škodu někomu jinému na majetku (např. vytopíte sousedovi byt) či na zdraví (např. váš pes někoho pokouše).

 • Hmotná odpovědnost je odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, který je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Jsou to například hotovost nebo ceniny. Zaměstnanec, který podepíše dohodu o hmotné odpovědnosti, má povinnost uhradit vzniklou škodu v plném rozsahu. V tomto případě totiž neplatí příslušné omezení stanovené Zákoníkem práce, podle něhož může výše náhrady požadované zaměstnavatele činit maximálně 4,5násobek průměrného měsíčního platu. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání se na hmotnou odpovědnost nevztahuje.

 • Pojištění občanské odpovědnosti je pojištění, které vás chrání v případech, že způsobíte škodu třetí osobě na majetku (např. vytopíte sousedovi byt) či na zdraví (např. váš pes někoho pokouše).

 • Pojištění odpovědnosti funguje tak, že pokud způsobíte škodu někomu jinému (na majetku nebo na zdraví) a máte současně sjednané pojištění odpovědnosti, tak za vás pojišťovna uhradí poškozenému náhradu škody. 

 • V ČŠOB Pojišťovně rozlišujeme Občanskou odpovědnost a Odpovědnost z výkonu povolání. Občanská odpovědnost se vztahuje na škody způsobené v běžném životě (např. pád omítky z vašeho domu na osobu či stojící auto). Odpovědnost z výkonu povolání, jak už název napovídá, se vztahuje na škody způsobené při výkonu povolání (např. na služební cestě vám spadne svěřený mobil nebo notebook).

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

Dárková krabička

Způsobili jste někomu újmu?