Tuzemské cestovní pojištění od ČSOB Poj ➡️ 20% sleva

Cestovní pojištění pro tuzemsko

Díky cestovnímu pojištění od ČSOB Pojišťovny si užijete i svou dovolenou v tuzemsku naplno.

Nahlásit škodu


Proč byste měli mít cestovní pojištění pro tuzemsko od ČSOB Pojišťovny?
 

 Kryjeme i rekreační nebo zimní a rizikové sporty
 Pojištění odpovědnosti za újmu s limitem až do 15 mil. Kč
 Pojistíme vám zavazadla proti odcizení nebo poškození
 Sleva až 20 % při on-line sjednání

 

 • Vaše zavazadla jsou v bezpečí

  I na dovolené v Čechách vám může někdo odcizit nebo zničit batoh s oblečením.

 • Úrazové pojištění pro každý případ

  Na kolech číhají úrazy častěji než pod slunečníkem u moře!

 • Máte pojištěné i škody, které způsobíte jiným

  Ať už srazíte na kole chodce nebo vaše dítě omylem rozbije vázu v hotelu.

Proč si sjednat cestovní pojištění u nás 

 

 • Při vašich cestách po České republice vás pojistíme pro případy vzniku úrazu, odpovědnosti za újmu, poškození nebo ztráty zavazadel.

 • Součástí pojištění jsou i rekreační nebo zimní a rizikové sporty

 • Pojištění odpovědnosti nově zahrnuje i unikátní pojištění právní ochrany pro případ sporu s cestovní kanceláří nebo dopravcem. 

 • Pokud cestujete jako rodina, vyjde vás pojištění o 50 % levněji oproti jednotlivcům. 

 • Sjednat si můžete on-line s 20% slevou!

Jaké limity pojistného plnění vám cestovní pojištění v ČR nabízí?

 

Přehled balíčků cestovního pojištění
Pojištění úrazu Tuzemsko Tuzemsko Plus
Smrt následkem úrazu 200 000 Kč 300 000 Kč
Trvalé následky úrazu 400 000 Kč 600 000 Kč
Limit trvalých následků úrazu 10 % 10 % 
Denní odškodné 50 Kč 100 Kč
Limit denního odškodného  15 dní  8 dní
Přehled balíčků cestovního pojištění
Pojištění odpovědnosti za újmu Tuzemsko  Tuzemsko Plus
Újma na zdraví i majetku  5 mil. Kč 15 mil. Kč
Pojištění právní ochrany 50 000 Kč 100 000 Kč
Přehled balíčků cestovního pojištění
Pojištění zavazadel Tuzemsko  Tuzemsko Plus
Poškození a odcizení 15 000 Kč 25 000 Kč

Hradíme léčebné výlohy spojené s COVID-19

 

 

 • Před cestou vám doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále také MZV ČR), kde jsou průběžně aktualizovány podmínky pro vycestování do zahraničí. Další informace lze získat u zastupitelského úřadu daného státu.
 • Naše cestovní pojištění je platné pro všechny státy světa, pokud do dané země nebylo vydáno výslovné varování před cestami z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění.
 • Pokud se v zahraničí nakazíte, případně budete umístěni do karantény po kontaktu s pozitivně testovanou osobou, pojistné plnění bychom poskytli, a to za předpokladu, že budou splněny podmínky, které dané země (včetně tranzitních) pro vstup na svoje území vyžadují. Stejně tak doporučujeme ověřit si podmínky doložení bezinfekčnosti přepravy přímo u poskytovatele dopravních služeb (letecká společnost, autobusový či vlakový přepravce apod.).

Často kladené dotazy

 • Všechny potřebné informace ohledně vašeho pojištění najdete v produktové dokumentaci, tj. pojistné smlouvě, pojistných podmínkách, infolistu produktu a informačním dokumentu o pojistném produktu, které jste obdrželi při sjednání pojištění. Jakékoliv další obecné doplňující dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu 466 100 777 (volba 4), případně na emailu info@csobpoj.cz.

 • Sjednaná pojištění i limity pojistného plnění najdete v pojistné smlouvě, kterou jste obdrželi při sjednání pojištění (fyzicky na přepážce nebo emailem). Informace o pojištění jsou dostupné také v Klientské zóně. V případě cestovního pojištění k platební kartě najdete rozsah pojištění včetně limitů pojistného plnění také na webu ČSOB (banky), v sekci Pojištění.

 • Pojistné plnění můžete uplatnit v případě, kdy nebudete moci odjet na dovolenou ze závažných důvodů (např. onemocnění). Pojištění stornopoplatků je třeba sjednat do 3 pracovních dní po uzavření smlouvy o zájezdu/cestovní službě (např. letenky, ubytování). Pokud máte celoroční pojištění (roční karta, cestovní pojištění k platební kartě), pojištění se vztahuje na všechny zájezdy/cestovní služby zakoupené v době účinnosti pojištění stornopoplatků.

 • Pokud máte sjednáno platné pojištění, předpokládáme, že vycestujete. Pokud máte sjednáno cestovní pojištění jako držitel/ka platební karty ČSOB ve variantě Family, není nutné, abyste také cestoval/a společně se svými rodinnými příslušníky. Bližší informace k cestovnímu pojištění k platebním kartám najdete na webu ČSOB (banky), v sekci Pojištění.

 • V případě vzniku škodné události v zahraničí, zejména úraz nebo onemocnění, kontaktujte asistenční službu na telefonu +420 466 100 777 nebo emailu asistence@csobpoj.cz. Asistenční služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pomůže vám s řešením vašich zdravotních komplikací i výběrem vhodného zdravotnického zařízení. Pokud je nezbytné vyhledat zdravotní pomoc okamžitě, udělejte to a kontaktujte asistenční službu co nejdříve to bude možné, abychom vám mohli pomoct s dalšími kroky.

 • Pokud by došlo na vodních nebo plážových atrakcích ke zranění, případné ošetření je standardně kryto již od nejnižší varianty.

 • Plavbu na vnitrozemských vodách řadíme mezi rekreační sporty, které jsou standardně pojištěny. Plavbu na moři je třeba připojistit v rámci rizikových sportů.

 • Pojištění kryje náhlé poškození nebo zničení zavazadel (např. při živelné události nebo dopravní nehodě) a odcizení zavazadel z uzamčeného prostoru. V případě poškození zavazadla při letecké nebo jiné přepravě vám uhradíme škodu max. do limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

 • Ano, onemocnění Covid-19 považujeme za akutní onemocnění, které je pojištěním kryto (pokud není příslušným státním orgánem vydán zákaz nebo nedoporučení do některé země cestovat z důvodů spojených s Covid-19).

 • Ano, pojištění můžete dodatečně sjednat přes web nebo klientské centrum i po odjezdu na dovolenou. V takovém případě je pojištění platné nejdříve hodinu po sjednání pojistné smlouvy a samozřejmě za předpokladu, že bude obratem uhrazeno pojistné.

 • Ano, pojištění stornopoplatků se vztahuje jak na cesty zakoupené přes cestovní kanceláře, tak na cesty zajištěné individuálně.

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

Dárková krabička

Stala se vám škoda na dovolené?