Pojištění profesní odpovědnosti ➡️ 10% sleva online

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění pokrývá i obecnou odpovědnost

z provozu vaší kanceláře, ordinace apod.

Nahradíme za vás újmu,

kterou způsobíte při své odborné profesní činnosti, a to včetně nákladů řízení.

Splníte zákonnou povinnost

být pro výkon své profese pojištěn.

Proč se vám vyplatí profesní pojištění?

 

 • Splňuje zákonnou povinnost pojištění pro řadu odborných profesí, od auditorů po lékaře.
 • Vyřeší za vás způsobenou újmu včetně odborné pomoci a právních rad.

 

Co umíme pojistit? 

 

 • Újmu na zdraví a životě, škodu na majetku nebo finanční újmu vzniklou v souvislosti s odbornou činností uvedenou v pojistné smlouvě.
  • Finanční profese (auditor, daňový poradce, účetní)
  • Pojišťovací profese (zprostředkovatel pojištění)
  • Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik ve výstavbě
  • Dražebník
  • Veterinář a veterinární technik
  • Lékaři a zdravotnická zařízení
  • Autorizovaná osoba
  • Samostatný likvidátor pojistných událostí
  • Poskytování IT služeb

Máte zájem? Napište nám!