Pojištění odpovědnosti pro IT specialisty

Pojištění odpovědnosti
v souvislosti
s poskytováním IT služeb

Ochráníme vaše podnikání v IT oboru

Ať už vyvíjíte software nebo spravujete weby, jsme vám nablízku.

Současně máte pojištěnou i provozní odpovědnost

A navíc pojistíme i škody, které mohou nastat v souvislosti s užíváním nemovitosti, ve které provozujete svou činnost.

Pojištění platí pro celý svět

Územní rozsah pojištění platí pro celý svět včetně Kanady a USA.

Pro koho je pojištění určené? 

 

Pojištění je určené pro všechny IT podnikatele a IT specialisty a týká se odborné činnosti v oblasti IT technologií: 

 

  • Poskytování software třetí straně (navržení, vývoj nebo dodávka software, který ve všech významných ohledech odpovídá písemné specifikaci a je v souladu s normami z hlediska kvality, bezpečnosti a způsobilosti) 
  • Poskytování služeb třetím stranám za úplatu v souvislosti s analýzou a integrací počítačových systémů, včetně navrhování, programování, zpracování dat, poradenství, servis, distribuce, instalace a údržba počítačového hardwaru nebo softwaru a s tím souvisejícího školení 
  • Zpracování dat (datová centra, hromadné zpracování dat, šifrovací služby, kryjeme i případnou ztrátu dat) 
  • Internetové služby (web hosting, web design, vývoj a správa internetových stránek, poskytování připojení k internetu, komunikační služby v rámci internetu, včetně on-line komunikace mezi uživateli, telefonování pomocí internetu, přenos souborů, domény, připojení ke vzdálenému počítači atd. ) 

Co získáte navíc? 

 

  • Pojištění se vztahuje také na odpovědnost za újmu způsobenou vadou vašeho výrobku, tedy např. software.
  • Automaticky se pojištění sjednává s územní platnosti pro celý svět včetně USA a Kanady.
  • V základním pojištění je již zahrnuto pojištění movitých věcí, které máte v užívání nebo jste je převzali.
  • Kryjeme také provozní odpověnost za újmu z činnosti uvedené v pojistné smlouvě i odpovědnosti ze vztahu k nemovitosti, ve které podnikáte (vlastní i užívaná nemovitost).
  • Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka (porušení osobnostních práv) a z nich vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy. 

 

Máte zájem? Napište nám!