Pojištění pro města a obce od ČSOB Pojišťovny ✔️

Pojištění měst a obcí

Pojištění pro města a obce od ČSOB Pojišťovny chrání majetek municipality a pokrývá i škody z odpovědnosti pracovníků.
Využijte i zemědělské pojištění.

Nahlásit škodu

 • Pojistěte si svoji odpovědnost

  Vyřešíme za vás škody vzniklé při výkonu veřejné správy.

 • Od počítačů po infrastrukturu

  Umíme pojistit všechny běžné typy majetku měst, obcí i krajů..

 • Pojištění pro veřejnou správu

  Řídit město není jako řídit firmu. Naše pojištění je přesně pro vás.

Proč se veřejné správě vyplatí komerční pojištění?

 

 • Pokrývá všechny aspekty činnosti municipalit, od odpovědnosti až po správu majetku.
 • Můžete si ho nastavit přesně podle velikosti obce a rozsahu působnosti a rizik, která vám hrozí.
 • Vztahuje se i na organizace zřizované veřejnou správou a jejich činnost (např. městská policie).

 

Jde dohromady veřejná správa a komerční pojištění?

 

Možná víc, než byste čekali – speciální pojištění totiž dokáže efektivně pokrýt všechna běžná rizika, se kterými se municipality potýkají. Otázka zní: jak velké rozpočtové rezervy máte pro nečekané události?

Co umíme pojistit 

 

 • Pojištění majetku města (movitého i nemovitého)
  • chrání majetek obcí i měst (od vybavení kanceláří až po infrastrukturu) proti všem běžným škodám
  • možnost pojistit investiční akce obce i města vázané úvěrem nebo dotací
 • Pojištění odpovědnosti
  • chrání obec nebo město v případě vzniku odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám na majetku, zdraví nebo za finanční újmu
  • vztahuje se i na zřizované organizace a jejich práci (městská policie, správa komunikací, obecně prospěšné práce atd.)
 • Zemědělské pojištění
  • chrání specifický zemědělský majetek obcí i měst

Máte zájem? Napište nám!

Dokumenty ke stažení