Úrazové pojištění pro skupiny

Skupinové úrazové pojištění

Dvojnásobné plnění

v případě léčení úrazu od 15. dne do 28. dne včetně.

Pojištění vážných úrazů

při jakékoliv aktivitě, která souvisí s činností pojistníka

Pojištění bez zdravotního ocenění

při sjednání neprovádíme hodnocení zdravotního stavu

Další výhody pro vás

 

  • Pojistíme vaši skupinu po celou dobu trvání akce i na 24 hodin denně

  • Po celém světě vás zajistíme pro případ léčení úrazu

  • Bez ohledu na věk, či pohlaví je pojistné pořád ve stejné výši

Kdy se hodí Hromadné úrazové pojištění?

 

Toto pojištění se hodí v situacích, kdy: 

 

  • chcete ochránit své zaměstnance při výkonu práce

  • chcete pojistit účastníky sportovní akce

  • chcete pojistit děti na táborových akcích

  • chcete pojistit studenty ve školních lavicích

Co umíme pojistit

Úrazová smrt

Smrt je riziko, které ohrožuje každého z nás, bez ohledu na věk nebo aktuální zdravotní stav. Bohužel mnohdy přichází velmi nečekaně. Zajištění skupiny pro případ smrti následkem úrazu je základní variantou pojištění.

Trvalé následky úrazu

Pokud úraz zanechá trvalé následky, pak díky progresivnímu plnění, vyplatíme až 400% pojistné částky při nejzávažnějším úrazu. (Například při pojistné částce 1 000 000 Kč vyplatíme při velmi závažném úrazu až 4 000 000 Kč.) Toto riziko je také součástí základní varianty pojištění.

Léčení úrazu

V případě léčení úrazů bude vyplacena denní dávka za den léčení úrazu dle zvolené varianty denního odškodného. V případě varianty 15N bude vyplacen dvojnásobek pojistné částky od 15.dne do 28. dne.