Komplexní pojištění majetku ✅ 10% sleva od ČSOB Poj

Komplexní pojištění majetku

Díky pojištění majetku od ČSOB Pojišťovny pojistíte svůj dům od podlahy až po střechu.

Proč byste měli mít komplexní pojištění majetku od ČSOB Pojišťovny?
 

 Široká pojistná ochrana i v nejnižší variantě
 Pojištění technické poruchy a ekologické zvýhodnění
 Rozsáhlé asistenční služby včetně cykloasistence
 Sleva až 18 % za bezeškodní průběh
 Sleva 10 % při on-line sjednání
 • Novinka: Ekologické zvýhodnění

  V případě větší škody vám proplatíme nejen náklady na opravu vaší stavby, ale navíc i náklady na její ekologickou modernizaci, např. na tepelné čerpadlo či zateplení.

 • Servis tepelných čerpadel a klimatizací

  Asistenční služby na servis tepelných čerpadel a klimatizace pro všechny varianty bez nutnosti připojištění.

 • Cykloasistence

  Pokud se vám porouchá kolo, zajistíme vám opravu na místě nebo odvoz (max. 50 km v rámci ČR).

Proč si pojistit majetek u ČSOB Pojišťovny?

 • V nejvyšší variantě Premiant pojištění stavby máte pojištěná elektronická zařízení pro případ technické poruchy, a to až do stáří 10 let. Pokud se nevztahuje záruka, limit je 100 000 Kč.   

  Škoda se vztahuje na zařízení typu kotel, čerpadla, alarmy, solární panely atd., pro případ rozbití nedopatřením, výrobní vadou nebo vadou materiálu. 

 • Pojistné nebezpečí sklo all risk je již v základním rozsahu pojištění v rámci pojištění domácnosti i stavby.

  Ve variantě Standard do výše 20 000 Kč, u Dominantu do  50 000 Kč a ve variantě Premium až do 100 000 Kč. Sklokeramická deska do limitu 10 000 Kč.

 • V případě pojištění zkratu, přepětí a podpětí nezkoumáme stáří poškozeného elektronického zařízení - hradíme škodu vždy. 

  Ve variantě Standard lze připojistit.

 • U vyšší varianty pojištění nemovitosti máte pojištěnou i zateplenou fasádu pro případ poškození živočichy.

 • Vedlejší stavby, jako je samostatně stojící garáž, oplocení, pergola nebo bazén máte pojištěny až do výše 5 % pojistné částky hlavní stavby.

 • Pojištění nemovitosti obsahuje také finanční kompenzace za nemajetkovou (psychickou) újmu – v případě škody velkého rozsahu (min. 80 % z pojistné částky) vám vyplatíme 50 000 Kč.

 • V případě požáru, výbuchu, pádu letadla, vichřice a povodně (je-li sjednáno), máte do limitu pojištěné i osobní a přípojné vozidlo, motocykl a motokolo, pokud se nacházejí v bytě nebo jsou zaparkované v garáži rodinného domu.

Co je ekologické zvýhodnění u pojištění nemovitosti?

 

Jedná se o nové pojištění v rámci pojištění stavby, díky kterému vám v případě větší škody (nad 50 % z pojistné částky) uhradíme kromě pojistného plnění z pojištění stavby také prostředky na ekologickou modernizaci vašeho domu.

Můžete tedy získat prostředky navíc a svoji poškozenou stavbu si rovnou zmodernizovat a snížit tak její energetickou náročnost!

Uhradíme vám až do výše 10 % z pojistné částky, max. 200 000 Kč:

 •  zateplení střechy a vnější fasády

 •  zateplení oken trojsklem

 •  tepelné čerpadlo

 •  fotovoltaická elektrárna

 •  solární termické kolektory

 •  jednotky řízeného větrání

 •  systém na zadržování šedé či dešťové vody

 •  zelené střechy

 

Přečtěte si rady a tipy, jak ušetřit energie!

Limity a rozsah pojištění majetku podle variant

 

Přehled variant pojištění domácnosti
  Standard
Základní
Dominant
Nejžádanější
Premiant
Nejobsáhlejší
Základní pojistná nebezpečí*      
Sklo all risk 20 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč
Asistenční služby (havarijní stav a odemčení dveří) 7 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč
Servis domácích spotřebičů 7 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč
Servis tepelných čerpadel a klimatizace 7 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč
Cykloasistence 7 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč
Ekologické zvýhodnění max. 200 000 Kč max. 200 000 Kč max. 200 000 Kč
Odcizení a vandalismus Volitelné    
Zkrat a přepětí Volitelné 50 000 Kč 100 000 Kč
Poškození fasády živočichy   50 000 Kč 100 000 Kč
Atmosférické srážky   50 000 Kč 100 000 Kč
Technická porucha     100 000 Kč
Ztráta vody     100 000 Kč

 

*Základní pojistná nebezpečí: Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, zemětřesení, pád stromů a stožárů, tíha sněhu, vodovodní škoda, mráz, kouř, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, náraz vozidla.

Asistenční služby 

 

Asistenční služby k pojištění majetku vám pomohou, když se ocitnete v nouzi.

 

Volejte nonstop na číslo: 466 100 777, když potřebujete:

 

 • Opravu tepelného čerpadla a klimatizace

  V případě havárie k vám obratem pošleme technickou pomoc. Zajistíme odborníka, který vám provede instalatérské, topenářské, sklenářské, plynárenské, elektrikářské a kominické práce, deratizaci, desinsekci a čistění kanalizace, max. do limitu 7 000 Kč, 2x ročně.
 • Odstranit havarijní stav

  V případě havárie k vám obratem pošleme technickou pomoc. Zajistíme odborníka, který vám provede instalatérské, topenářské, sklenářské, plynárenské, elektrikářské a kominické práce, deratizaci, desinsekci a čistění kanalizace, max. do limitu 7 000 Kč, 2x ročně.
 • Odemknutí dveří

  Zajistíme zámečníka, který vám odemkne dveře při zabouchnutí nebo ztrátě klíčů, max. do limitu 7 000 Kč, 2x ročně.
 • Informace a poradenství

  Poradíme, jak postupovat v případě pojistné události.
 • Cykloasistence

  Zajistíme opravu jízdního kola nebo elektrokola na silnicích všech tříd a na značených cyklostezkách v celé ČR. Pokud oprava na místě není možná, zorganizujeme a uhradíme dopravu max. 50 km od místa zásahu, včetně dětí, max. do limitu 7 000 Kč, 2x ročně.
 • Oprava elektrospotřebiče

  Zajistíme servis elektrospotřebičů, jako je chladnička, mraznička, pračka, sušička, myčka nádobí, sporák, trouba s výjimkou mikrovlnné, varná deska nebo televize, max. do limitu 7 000 Kč, 2x ročně.

Připojištění, která se mohou hodit

Pojištění povodně a záplavy

Pojistíme vás, i když je váš majetek ve 4. povodňové zóně, pokud místo pojištění nebylo v posledních 20 letech povodní zasaženo.

Pojištění odpovědnosti z běžného života

Pojistěte sebe, svou rodinu i mazlíčka pro případy, kdy někomu způsobíte újmu. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na celé území Evropy.

Vše, co potřebujete vědět o pojištění majetku

  1. Svůj byt nebo dům chraňte před zloději kvalitním zabezpečením a pokud odjíždíte na dovolenou, pečlivě dům zamkněte a zavřete všechna okna. Ideální je pověřit někoho blízkého, aby na váš majetek po dobu vaší nepřítomnosti dohlédl. 

  2. Případy odcizení a vandalismu vždy nahlaste  policii! 

  3. Pokud si pořídíte do domácnosti novou a nákladnější věc, pečlivě si uchovejte doklady o koupi. Ty jsou potřeba pro nahlášení pojistné události.

  4. Nezapomínejte na pravidelné kontroly komínů, plynových přípojek, kotlů apod. 

  5. Doklady o rekonstrukci si vždy pečlivě uschovejte.

  6. Nezapomeňte si nafotit veškeré úpravy a rekonstrukce.

  7. Zvolte si valorizaci, aby nedošlo k podpojištění. 

 • Zatímco pojištění domácnosti zahrnuje movité věci, které vlastníte a které tvoří vybavení a zařízení domácnosti, u pojištění stavby máte pojištěnou konkrétní stavbu, jako je rodinný dům, byt, garáž nebo rekreační objekt. 

  Jinými slovy, pokud obrátíte dům vzhůru nohama, to, co z něj vypadne, spadá pod pojištění domácnosti. Vše ostatní konstrukčně spojené se stavbou patří k pojištění stavby. 

   

 • Součástí pojištění jsou asistenční služby, které vám zajistí odbornou pomoc z oblasti elektrikářských, plynárenských, sklenářských, topenářských, instalatérských a kominických prací, deratizace, dezinsekce a čištění kanalizace. 

  Navíc vám asistenční služba pomůže najít zámečníka v případě, že si jednoduše zabouchnete dveře. 

  Stačí zavolat na telefonní číslo:  466 100 777

 • Všechny vedlejší stavby, které doplňují hlavní stavbu (rodinný dům), jako je např. samostatně stojící garáž, pergola, bazén, oplocení či hospodářská budova, máte automaticky pojištěny až do výše 5 % z pojistné částky hlavní stavby.

  Garáž lze pojistit i samostatně jako stavbu hlavní. Pokud je však vaše garáž součástí rodinného domu (je pod stejnou střechou), potom je zahrnuta do pojistné částky vašeho domu.

  Pokud si sjednáte pojistnou ochranu ve variantě Standard nebo Dominant, je pojistné plnění za pojistnou událost na všech vedlejších stavbách omezeno na maximálně 100 000 Kč, pro variantu Premiant limit 100 000 Kč neplatí.

 • Pojištění odpovědnosti z běžného života vás ochrání v případě, že někomu jinému způsobíte újmu a to např. v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti a provozem vaší domácnosti. 

   

  Příklady, kdy se pojištění odpovědnosti hodí: 

   

  • pád omítky nebo střešní krytiny z vlastněné nemovitosti na procházející osobu nebo zaparkované auto

  • dopravní nehoda zaviněná pojištěným cyklistou

  • nehoda způsobená na lyžích (platí pro celou Evropu) 

  • zranění osoby nebo zvířete způsobené psem pojištěného

  • pokud vaše děti způsobí škodu na návštěvě nebo ve škole

  • pád stromu z pozemku pojištěného na sousedův pozemek

  • vytopení souseda

  • poškození malby v pronajatých prostorech 

   

  Pojištění navíc platí kdekoli v Evropě a automaticky jsou pojištěni také všichni členové vaší domácnosti. 

 • Vinkulace (zástavní právo) je dohoda mezi věřitelem (nejčastěji banka, leasingová společnost) a pojistníkem o převedení případného pojistného plnění na předem definovanou třetí osobu. Vinkulace se většinou uzavírá při sjednání úvěrové smlouvy a jedná se o jednu z podmínek pro čerpání úvěru/hypotéky.

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
Dárková krabička

Stala se vám doma škoda?