Pojištění záruky při úpadku cestovní kanceláře ✅ ČSOB Poj

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Nahlásit škodu

UPOZORNĚNÍ: Pojišťovna aktuálně nepřijímá nové poptávky na Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Pojištění, které pomáhá zákazníkům cestovních kanceláří

 

Toto pojištění je určeno cestovním kancelářím a řídí se zákonem č. 159/1999 Sb.  

Pojištění záruky pro případ úpadku chrání zákazníky cestovních kanceláří v situacích, kdy nejsou schopny dostát svým závazkům z důvodu insolvence.

 

Zákazníci cestovní kanceláře mají nárok na plnění v těchto situacích:  


1. v případě, že cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
 

  • neposkytne Oprávněné osobě přepravu z místa pobytu do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se Pojištěný s Oprávněnou osobou dohodl, pokud je tato přeprava součástí zájezdu,
  • nevrátí Oprávněné osobě zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil či neuskuteční,
  • nevrátí Oprávněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.


2. v případě, že cestovní kancelář zprostředkovává spojené cestovní služby: 
 

  • nevrátí Oprávněné osobě veškeré platby, které od ní obdržel
  • neposkytne Oprávněné osobě přepravu z místa pobytu do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se Pojištěný s Oprávněnou osobou dohodl, pokud je odpovědný za přepravu.