Rodinné cestovní pojištění

Cestovní pojištění pro rodiny

Chci sjednat on-line

Pojištění kryje i onemocnění covid-19

při cestě do bezpečných zemí.

Léčebné výlohy až do
15 mil. Kč

Vysoké limity pojistného plnění u léčebných výloh vás ochrání i v těžkých situacích.

Kvalitní asistenční služby

Asistenční služby vám pomohou nejen s hospitalizací nebo návratem do ČR, ale také s tlumočením nebo se ztrátou dokladů.

Jak v současnosti cestovat do zahraničí? 

 

 • Před cestou vám doporučujeme bedlivě sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR, kde jsou průběžně aktualizovány podmínky pro vycestování do zahraničí. Další informace lze získat u zastupitelského úřadu daného státu.
 • Pokud není vydáno žádné varování/nedoporučení do dané země cestovat z důvodu zvýšeného rizika onemocnění Covid-19, pojistné plnění bychom poskytli i v případě, že se v zahraničí (v Evropě i mimo ni) nakazíte. 
 • Pro Evropu je navíc vydáván tzv. semafor, kdy země zařazené do zelené a oranžové zóny jsou považovány za země s nízkým rizikem nákazy. Země zařazené do červené zóny, případně neoznačené žádnou barvou, jsou považovány za země s vysokým rizikem nákazy. 
 • Semafor může sloužit jako prvotní informace o dané zemi, ale přesné a podrobné podmínky vstupu do jednotlivých států, případně varování/nedoporučení do dané země cestovat jsou uvedeny v Přehledu podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR. 
 • I během cest do států s nízkým rizikem nákazy je třeba dbát zvýšené opatrnosti, do zemí s vysokým rizikem nákazy je doporučováno cestovat jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci a z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě.
 • Pokud vycestujete do země, kam v době vašeho odjedzu nebylo vydáno žádné varování/nedoporučení cestovat, ale v důsledku negativního vývoje bude během vašeho pobytu v zahraničí nařízeno omezení, pojistné plnění bychom poskytli i v souvislosti s onemocněním Covid-19.
 • Pojistné plnění za jiná onemocnění než Covid-19 nebo úrazy bychom neposkytli pouze v případě, že bylo vydáno obecné varování před cestami do dané země.

Reakce na koronavirus

S ohledem na současnou situaci jsme zmírnili výluku týkající se pandemických onemocnění. Hradíme léčebné výlohy spojené s onemocněním koronavirem COVID-19. Potřebné informace naleznete ve veřejném příslibu.

Veřejný příslib

Proč si sjednat cestovní pojištění u nás 

 

 • Můžete si sjednat pojištění nejen na cestu do zahraničí, ale i na dovolenou v Čechách.

 • Pojistíme vás pro případy vzniku úrazu, odpovědnosti za újmu, poškození nebo ztráty zavazadel, přerušení cesty, zmeškání odjezdu, zpoždění zavazadel nebo zpoždění letu.

 • Jsme vždy na telefonu – asistenční služba 24 hodin denně v českém jazyce.

 • Pojištění vám automaticky prodloužíme, pokud uváznete v zahraničí.

 • Pokud cestujete jako rodina, vyjde vás pojištění o 39 % levněji oproti jednotlivcům. 

Vyberte si tu správnou variantu pojištění

Přehled balíčků cestovního pojištění
  Základní Zlatá střední cesta
Nejžádanější
Komplexní
Léčebné výlohy 3,5 mil. Kč 7 mil. Kč 15 mil. Kč
Asistenční služby Základní Rozšířené Rozšířené
Pojištění úrazu   400 000 Kč 600 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví   4 mil. Kč 6 mil. Kč
Pojištění odpovědnosti za škody na majetku   2 mil. Kč 3 mil. Kč
Krádež a poškození zavazadel, věcí a elektroniky   25 000 Kč 50 000 Kč
Předčasný návrat a zmeškání odjezdu      20 000 Kč
Zpoždění zavazadel a zpoždění letu     10 000 Kč
Cena pojištění
Se slevou 10 % za online sjednání
Rekreační sporty, Evropa, rodina
40 Kč
za den (pro 2+4 osoby)
86 Kč
za den (pro 2+4 osoby)
126 Kč
za den (pro 2+4 osoby)

Sjednejte si nyní se slevou 10 %

Nezapomeňte si připravit rodná čísla všech spolucestujících a vše půjde jako po másle. 

Asistenční kartička jednoduše v mobilu

Už nemusíte přepisovat nebo tisknout telefonní čísla. Vystačíte si s asistenční kartičkou přímo ve vašem telefonu. Stále po ruce budete mít vše důležité pro vaši klidnou cestu.

Po návratu z cest navíc v kartičce najdete slevu 20 % na další cestovní pojištění.

Jak získat kartičku.

Připojištění, která se mohou hodit

Asistence vozidla

Asistenční služby oceníte na cestách v zahraničí, ať už budete potřebovat opravu vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu. Zajistíme Vám také náhradní dopravu nebo ubytování.

Pojištění rizikových sportů

Připojistit se můžete i v případě, že máte rádi adrenalinové sporty, např. bungee jumping, potápění nebo rafting na opravdu divokých řekách.

Vše o cestovním pojištění

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ úhrady nezbytných nákladů souvisejících s úrazem nebo akutním onemocněním v zahraničí.

Za nezbytné náklady jsou považovány např. lékařská ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení.

 

 • zajištění vyšetření či ošetření lékařem

 • zajištění návštěvy lékaře v místě pobytu pojištěného

 • zajištění pobytu ve zdravotnickém zařízení po dobu nezbytně nutnou

 • garanci uhrazení léčebných výloh a nákladů za pobyt v nemocnici

 • zajištění kontaktu s rodinou

 • přivolání rodinného příslušníka (opatrovníka) a jeho vyslání do nemocnice v zahraničí

 • proplacení nákladů spojených s dopravou a případným ubytováním opatrovníka do 10 000 Kč

 • převoz do České republiky, včetně zajištění náhradního dopravního prostředku, doprovodu zdravotnického personálu, zajištění náhradního ubytování

 • kontaktování ambasády, zajištění tlumočníka či zajištění zaslání náhradních dokladů v případě ztráty nebo odcizení dokladů v zahraničí

Pokud si sjednáte variantu cestovního pojištění s limitem léčebných výloh 7 mil. Kč nebo 15 mil. Kč, získáváte rozšířené asistenční služby, které navíc zahrnují:

 • informační servis před odjezdem – na požádání vám předáme jak turistické, tak i lékařské a administrativně-právní informace o vámi zvolené destinaci

 • telefonickou pomoc v nouzi při jednání s místními orgány či vyhledání právníka

 • tlumočení a překlady

 • zajištění kontaktu s místními i zastupitelskými úřady

 • organizaci pomoci v případě přerušení cesty nebo zmeškání odjezdu, pomoc v případě zpoždění letu

 • v případě ztráty nebo odcizení dokladů uhradíme náklady spojené s vystavením jejich náhrady, a to do výše 4 000 Kč, v případě volby limitu léčebných výloh 7 mil. Kč. 

 • vyslání rodinného příslušníka do nemocnice v zahraničí a s tím spojenou úhradu nákladů na cestu a ubytování.

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ, pokud způsobíte:

 

 • majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti

 • újmu na zdraví nebo usmrcením

 • nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení.

Pojištění poskytuje finanční odškodnění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu (od 10% poškození) a léčení úrazu, tzv. denní odškodné (od 29. dne léčení). Dále pojištění nabízí jednorázové odškodné pro případ hospitalizace.

Pojištění nabízí finanční náhradu při poškození, zničení nebo ztrátě hmotných osobních věcí pojištěného (např. kufr, oblečení, elektronika), a to v důsledku živelních nebezpečí (např. požár, zemětřesení, povodeň), odcizení krádeží vloupáním nebo loupežného přepadení. 

Pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ:

 • kdy po započetí cesty nemůžete z vážných důvodů dále čerpat již zakoupené a zaplacené cestovní služby,

 • kdy nezávisle na své vůli nemůžete využít původně plánovaný a zaplacený způsob dopravy,

 • vynaložení přiměřených nákladů na pořízení nezbytných náhradních věcí z důvodu zpoždění zavazadel nejméně o 6 hodin,

 • vynaložení přiměřených nákladů na občerstvení, ubytování nebo úschovu zavazadel z důvodu zpoždění letu nejméně o 6 hodin.

Dárková krabička

Stala se vám škoda na dovolené?