Pojištění kybernetickým rizik a útoků ☑️ Chraňte se s ČSOB Poj

Pojištění kybernetických rizik

Chraňte se před kybernetickými útoky a jejich následky!

 • Nenecháme vás na holičkách

  V případě kybernetického útoku budeme vše řešit za vás.

 • Komplexní pojištění škod na datech

  Plníme náklady na obnovu dat, na IT podporu, právní služby atd.

 • IT odborníci k dispozici 24/7

  V případě kybernetického incidentu máme IT podporu, na kterou se můžete spolehnout.

Pojistěte svá data!

 

Ideální pojištění pro ochranu podnikatelů a organizací!

 

Mám zájem o pojištění

Co lze pojistit v rámci pojištění kybernetických rizik?

 

Narušení ochrany dat 

 

 • Pojištění kryje náklady a finanční ztráty, které vám vzniknou v souvislosti s kybernetickým incidentem.

 • Uhradíme náklady odborníků 

  • IT specialisty na prošetření kybernetického incidentu 

  • právní zástupce pro právní obhajobu a zastupování s úřady 

  • PR agentury zaměřené na krizovou komunikaci 

 • Poskytneme náhradu za finanční ztrátu způsobenou přerušením nebo omezením provozu. 

 • Zaplatíme další náklady, které vám vzniknou v souvislosti s odstraňováním následků kybernetického incidentu, včetně práce vašich zaměstnanců přesčas či monitorování situace.

 

Obnova dat 

 

 • Pojištění kryje náklady na obnovu dat a software po kybernetickém incidentu (například hacking nebo omylem vymazaná data) za podmínky, že existují použitelné zálohy.

 • Náklady na aktualizaci či vylepšení dat nebo software, stejně jako samotná hodnota dat kryté v pojištění nejsou! 

 

Odpovědnost za újmu vyplývající z porušení ochrany dat

 

 • Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za újmu /škodu způsobenou třetí straně porušením ochrany dat, způsobeným kybernetickým incidentem.

 • Kryté jsou tedy náhodné nebo nezákonné zničení, ztráta, změna, neoprávněné zveřejnění nebo přístup k důvěrným informacím nebo osobním údajům přenášeným, uloženým nebo zpracovávaným na vašich počítačových systémech.

 

Odpovědnost za bezpečnost sítí 

 

 • Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za újmu /škodu způsobenou třetí straně kybernetickým incidentem v počítačovém systému pojištěného, kterému pojištěný nedokázal zabránit a způsobil poškození, změnu, zničení nebo krádež dat nebo útok Denial of Service (DoS) na počítačovém systému třetí strany. 

 Výhodná připojištění 

 

 • Přerušení provozu - kryje finanční ztrátu (ušlý zisk, stálé náklady a vícenáklady) pojištěného vzniklou přerušením nebo omezením provozu po kybernetickém incidentu na počítačových systémech pojištěného. 
 • Kybernetické vydírání - v případě, že odstranění následků kybernetického incidentu nebude úspěšné z krytí rizika narušení ochrany dat, nahradíme výkupné zaplacené po souhlasu pojistitele a přiměřené a nezbytné náklady na vyřešení kybernetického vydírání. 
 • Kybernetický zločin - toto riziko kryje jakékoliv peněžní prostředky, o které přijde pojištěný přímo v důsledku neoprávněného elektronického převodu z bankovního účtu pojištěného, pokud pojištěný není schopný tyto prostředky získat zpět. 
 • Porušení standardů PCI-DSS - porušení standardů PCI-DSS způsobené nedbalostí, neoprávněným zásahem zaměstnance, odcizeným vybavením nebo selháním zabezpečení sítě. 
 • Odpovědnost za újmu způsobenou aktivitami v on-line médiích - pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu /škodu způsobenou třetí straně vzniklé pomluvou, poškozením dobrého jména, porušením autorského práva či obchodní značky anebo porušením práv na ochranu soukromí.
 • IT Asistence i pro případy běžné nefunkčnosti IT techniky mimo kybernetický incident - řešení úplné nebo částečné nefunkčnosti hardware nebo software stolního počítače, notebooku, tabletu nebo routeru vzniklé na území ČR. Pojištění kryje náklady na telefonickou konzultaci s IT technikem nebo na zásahy IT technika ze vzdáleného připojení. 

Máte zájem? Napište nám!

+420
Zadejte 9 číslic bez mezer
Zadejte 5 číslic bez mezer