Obrázek pozadí

Oznámení pojistné události z pojištění odpovědnosti

Zjistěte, jak můžete pojistnou událost nahlásit a co k tomu budete potřebovat.

Oznámit škodu po telefonu

Zavolejte na klientskou linku 466 100 777 a zmáčkněte volbu 1 – hlášení pojistné události.

Linka je dostupná od pondělí do pátku od 7 do 18 h. Mimo provozní dobu můžete zanechat vzkaz na záznamníku.

Pro nahlášení škody si připravte následující informace:

 • číslo pojistné smlouvy
 • datum, čas, místo vzniku a průběh pojistné události)
 • identifikační údaje pojištěného i poškozeného (datumy narození/popř. rodná čísla, jména a bydliště / název firmy popř. IČ, vč. telefonních kontaktů)
 • tovární značku, typ vozidla a SPZ/RZ (v případě poškození motorového vozidla)

Oznámit pojistnou událost písemně

Stáhněte a vyplňte formulář pro daný typ pojistné události. Spolu s potřebnou dokumentací ho zašlete na adresu ČSOB Pojišťovny.

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Dokumenty k vyplnění - stáhněte a vyplňte elektronicky

 • Formulář oznámení škodní události / PDF 4 480 kB
 • Formulář potvrzení o ztrátě výdělku / PDF 1 243 kB
 • Posudek o bolestném / PDF 577 kB
 • Formulář ztížení společenského uplatnění / PDF 904 kB
 • Formulář odpovědnost z výkonu povolání pro zaměstnance / PDF 488 kB
 • Formulář odpovědnost z výkonu povolání pro zaměstnavatele / PDF 455 kB
 • Formulář odpovědnost za újmu způsobenou v běžném životě - Pojištěný / PDF 61 kB
 • Formulář odpovědnost za újmu způsobenou v běžném životě - Poškozený / PDF 45 kB

Jak zrychlíte vyřízení likvidace?

Po nahlášení pojistné události od nás obdržíte desetimístné evidenční číslo. Mějte ho při sobě, urychlíte tím veškerou další komunikaci s pojišťovnou. Co dalšího budete pro vyřízení likvidace potřebovat?

 • číslo pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti
 • datum, čas a místo vzniku pojistné události
 • identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště / název firmy a IČ)
 • identifikační údaje poškozeného (jméno a bydliště / název firmy a IČ)
 • informace o průběhu pojistné události a rozsahu poškození
 • rozsah škody nebo újmy na zdraví a odhad její předpokládané výše
 • tovární značku, typ vozidla a SPZ (v případě poškození motorového vozidla)

Přečtěte si také, jak postupujeme při likvidaci pojistných událostí.