Obrázek pozadí

Oznámení pojistné události z pojištění odpovědnosti

Zjistěte, jak můžete pojistnou událost nahlásit a co k tomu budete potřebovat.

Oznámit škodu po telefonu

Zavolejte na klientskou linku 466 100 777 a zmáčkněte volbu 1 – hlášení pojistné události.

Linka je dostupná od pondělí do pátku od 7 do 18 h. Mimo provozní dobu můžete zanechat vzkaz na záznamníku.

Pro nahlášení škody si připravte následující informace:

 • číslo pojistné smlouvy
 • datum, čas, místo vzniku a průběh pojistné události)
 • identifikační údaje pojištěného i poškozeného (datumy narození/popř. rodná čísla, jména a bydliště / název firmy popř. IČ, vč. telefonních kontaktů)
 • tovární značku, typ vozidla a SPZ/RZ (v případě poškození motorového vozidla)

Oznámit pojistnou událost písemně

Stáhněte a vyplňte formulář pro daný typ pojistné události. Spolu s potřebnou dokumentací ho zašlete na adresu ČSOB Pojišťovny.

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Jak zrychlíte vyřízení likvidace?

Po nahlášení pojistné události od nás obdržíte desetimístné evidenční číslo. Mějte ho při sobě, urychlíte tím veškerou další komunikaci s pojišťovnou. Co dalšího budete pro vyřízení likvidace potřebovat?

 • číslo pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti
 • datum, čas a místo vzniku pojistné události
 • identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště / název firmy a IČ)
 • identifikační údaje poškozeného (jméno a bydliště / název firmy a IČ)
 • informace o průběhu pojistné události a rozsahu poškození
 • rozsah škody nebo újmy na zdraví a odhad její předpokládané výše
 • tovární značku, typ vozidla a SPZ (v případě poškození motorového vozidla)

Přečtěte si také, jak postupujeme při likvidaci pojistných událostí.