Oznámení škodní události, pojištění odpovědnosti

Oznámení škody z pojištění odpovědnosti

Oznámit škodu on-line

Oznamte škodu jednoduše z pohodlí domova přes internet. Stačí pár minut a vaše škodní událost bude nahlášená. Nezapomeňte si předem připravit číslo pojistné smlouvy a údaje o pojištěné osobě.

Nahlásit škodu

Oznámit škodu po telefonu

Zavolejte na klientskou linku 466 100 777 a zvolte číslo 1 – hlášení pojistné události.

Linka je dostupná v pracovních dnech od 8 do 18 hod. Mimo provozní dobu můžete zanechat vzkaz na záznamníku.

Připravte si prosím předem údaje o poškozených a také své údaje, včetně čísla pojistné smlouvy.

Co potřebujete vědět o hlášení škody

 • číslo pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti

 • datum, čas a místo vzniku pojistné události

 • identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště / název firmy a IČ)

 • identifikační údaje poškozeného (jméno a bydliště / název firmy a IČ)

 • informace o průběhu pojistné události a rozsahu poškození

 • rozsah škody nebo újmy na zdraví a odhad její předpokládané výše

 

 1. Zaregistrujeme nahlášenou škodnou událost a požádáme vás o dodání všech potřebných dokumentů (zpravidla e-mailem).

 2. Dokumenty, které si od vás vyžádáme, nám zašlete nejlépe prostřednictvím formuláře zde.

 3. V případě potřeby se vám ozve náš technik likvidace a telefonicky s vámi dohodne prohlídku poškozeného movitého a nemovitého majetku.

 4. Prostudujeme dodané doklady a prostřednictvím e-mailu vám dáme vědět, zda jsou podklady pro likvidaci kompletní.

 5. Likvidátor má právo si v průběhu likvidace vyžádat další potřebné doklady.

 6. Každá faktura, kterou předkládáte k likvidaci, musí být položkově rozepsaná.

 7. Likvidátor posoudí škodní událost a v souladu s platnými právními předpisy a pojistnými podmínkami vyčíslí výši vašeho pojistného plnění.

 8. Převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou zašleme pojistné plnění a předáme informaci o vyřízení likvidace.

Po nahlášení pojistné události od nás obdržíte desetimístné evidenční číslo. Mějte ho při sobě, urychlíte tím veškerou další komunikaci s pojišťovnou.

 • Doklad odpovědnosti pojištěného za újmu (písemné vlastnoručně podepsané vyjádření pojištěného ke vzniklé pojistné události, písemné uplatnění škody nebo újmy na zdraví poškozeného vůči pojištěnému)

 • Identifikace a doložení vlastnictví věci (pořizovací doklady od poškozených věcí)

 • Doklady prokazující vznik pojistné události, rozsah poškození a způsob opravy (např. vyjádření odborných firem k příčině a rozsahu poškození)

 • Vyčíslení pojistného plnění (faktury za opravu, cenové nabídky na opravu apod.)

 • Číslo účtu, kam má být zasláno pojistné plnění

 

Vyžádat  si v případě potřeby také můžeme:

 • Protokoly Policie ČR v případě vandalismu a odcizení

 • Relace Hasičského záchranného sboru v případě požáru

 • Znalecké posudky, plné moci k zastupování klienta apod.

Hledáte informace k již nahlášené škodní události?

Přečtěte si způsoby, jak můžete zjistit stav řešení škody nebo nahrát dokumenty.