Program investování Konzervativní 4

Program investování Konzervativní 4

Základní informace o programu investování

  • Měna:

  • Počáteční cena jednotky: 1

  • Způsob úročení: Zaokrouhlování ceny jednotky na 4 desetinná místa.

  • Cena jednotky k 1. 10. 2023:  1,1206

Tržní program investování pro běžné pojistné Konzervativní 4 je určen pouze pro smlouvy životního pojištění ŽP Liška uzavřené
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

 

Struktura podkladových aktiv

 

K 1. 1. 2014 vkladový účet u Českomoravské stavební spořitelny, a. s. - 100%.

 

Očekávaný výnos programu investování

 

Zhodnocení tohoto programu investování je 1,9 % p. a. po dobu trvání prvních pěti let. Po skončení garantované doby činí zhodnocení 0,0 % p. a. Cena podílové jednotky zahrnuje poplatek za obhospodařování ve výši 0,6 % p. a.

 

Riziko spojené s programem investování

 

Investiční nástroje peněžního trhu vykazují minimální volatilitu výnosů, a proto má z tohoto pohledu tato investice nízkou rizikovost. Vzhledem k aktuální struktuře podkladových aktiv (100% vkladový účet u Českomoravské stavební spořitelny, a. s.) se v případě programu investování Konzervativní 4 vyskytuje riziko koncentrace.