Program investování Konzervativní 1

Program investování Konzervativní 1

Základní informace o programu investování

  • Měna:

  • Počáteční cena jednotky: 1

  • Způsob úročení: Zaokrouhlování ceny jednotky na 4 desetinná místa.

  • Cena jednotky k 1. 10. 2023:  1,1498

Tržní program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné Konzervativní 1 je určen pouze pro smlouvy životního pojištění ŽP Liška uzavřené od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2011.

Struktura podkladových aktiv

 

K 1. 3. 2011 vkladový účet u Českomoravské stavební spořitelny, a. s. - 100%.

 

Očekávaný výnos programu investování

 

Zhodnocení tohoto programu investování je 2,4% p. a. po dobu trvání prvních pěti let. Po skončení garantované doby činí zhodnocení 0,0 % p. a. Cena podílové jednotky zahrnuje poplatek za obhospodařování ve výši 0,6% p. a.

 

Riziko spojené s programem investování

 

Investiční nástroje peněžního trhu vykazují minimální volatilitu výnosů, a proto má z tohoto pohledu tato investice nízkou rizikovost. Vzhledem k aktuální struktuře podkladových aktiv (100% vkladový účet u Českomoravské stavební spořitelny, a. s.) se v případě programu investování Konzervativní 1 vyskytuje riziko koncentrace.